Miletička putuje za pápežom Františkom do ŠAŠTÍNA

Milí pútnici!

Spoločne sa tešíme na sv. omšu s pápežom Františkom v Šaštíne, posielam posledné informácie.

Zraz na Miletičovej je v stredu 15. septembra ráno o 4:30, nastúpi sa do autobusov a odchádza sa. Brána sa otvára o 4:10 hod. Autá si môžete zaparkovať na parkovisku, alebo vzadu na ihrisku. Príchod do Šaštína rátame okolo 6:00 a do sektoru okolo 6:45. Sektory sa uzatvárajú o 8.00 hod.

Každý účastník musí byť zaregistrovaný na stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/ Nezabudnite si aj občiansky preukaz!

Pôjdeme štyrmi autobusmi, nebudeme kontrolovať a deliť sa na zaočkovaných a OTP, bude sa nastupovať priebežne. Peniaze budeme vyberať v autobusoch

Po príjazde do Šaštína, pôjdeme pešo asi 30 minút na miesto slávenie sv. omše.

“Sedenie bude pripravené vo všetkých sektoroch, ktoré budú najbližšie k pódiu. To sú sektory pre pozvaných hostí. Ďalšie sektory sú iba na státie s tým, že je možné si priniesť so sebou vlastný prostriedok na sedenie, ako skladaciu stoličku a podobne,” informoval Hajdu. My kňazi sa od vás odpojíme a pôjdeme do sektoru pre kňazov.

Vzhľadom na to že rána sú chladné vezmite si aj teplé oblečenie, keď budeme čakať aby vám nebolo zima.

Strava – treba si vziať raňajky, desiatu a aj obed. Po skončení sv. omše sa sektory otvoria až po odchode pápeža. Tu sa počkáme a pôjdeme spolu späť k autobusom.

Všetky podrobnosti nájdete tu: https://www.navstevapapeza.sk/sk

Iné: môžete vyrobiť nejaký transparent Miletičky s don Boscom. Ja idem dnes na DC s mladými a vraciame sa v utorok večer 🙂

Myslime na návštevu v modlitbách,
Fero SDB

Darujte svoje 2% deťom a mladým

Aj v tomto roku je možné podporiť našu činnosť darovaním 2% (3%)
zo zaplatenej dane pre deti a mladých na Miletičke. 


Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do daňového priznania alebo vyhlásenia sú nasledovné:

Meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava Miletičova
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 317 900 97

List otca direktora o hospodárení za minulý rok si môžete prečítať TU.


Ako nám môžete poukázať svoje 2% z daní?


ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá má príjmy iba zo zamestnania

 • do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o
   – vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
   – vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo nájdete aj TU).

 • vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo nájdete TU). Tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky.

 • prineste vyhlásenie spolu s potvrdením
         – k nám do strediska 28.4.2021, aby sme ich stihli doručiť na daňový úrad,
         – alebo priamo na daňový úrad, najneskôr do 30.4.2021,
         – POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 • do 31. marca 2021 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do “kolóniek” uvedených na darovanie 2%. Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

ak ste FYZICKÁ OSOBA a súčasne DOBROVOĽNÍK

 • ak ste odpracovali v roku 2020 ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

  Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v stredisku na Miletičovej vám na požiadanie vystaví don František Kubovič (ferofsdb@gmail.com).

ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

 • do 31. marca 2020 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do “kolóniek” uvedených na darovanie 1% (2%). Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

Prvé sväté prijímanie (sviatosť Eucharistie)

Milí rodičia, tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

– Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte.

– Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11:00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.

– Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!

– Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.

Viac informácií o aktuálne prebiehajúcej príprave nájdete v sekcii: Prvoprijímajúci

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)