Sv. omše a spoveď

Sväté omše

Pondelok
6:45

18:00
Utorok
6:45
12:00
18:00
19:00
Streda
6:45
12:00
18:00
Štvrtok
6:45
12:00
18:00
Piatok
6:45
12:00
17:15
x
Sobota
x
8:00
18:00
Nedeľa
6:30
8:00
9:30
11:00
18:00

Vysvetlivky:

Mládežnícke sv. omše (červenou farbou):

 • utorok o 19.00 cez letné prázdniny nebýva
 • nedeľa o 9.30

Detské sv. omše (modrou farbou):

 • piatok o 17.15 – cez letné prázdniny je neanimovaná
 • nedeľa o 11.00

Sv. omše o 12:00 (zelenou farbou):

 • okrem pondelka, Veľkonočných sviatkov a prázdnin (letných a Vianočných)
 • sv. omše prebiehajú v tichu (bez hudobného doprovodu)
 • počas týchto omší sa nespovedá
Počas letných prázdnin sú všetky omše neanimované.
Animované pre deti a mádež sú len na táboroch a iných prázdninových podujatiach.

Sväté omše v prikázaný sviatok:

Ak je pracovný deň:Ak je deň pracovného pokoja alebo sobota:
6:45, 8:00, 12:00 16:30, 18:006:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Sväté omše v štátny sviatok:

Ak je štátny sviatok (ako v sobotu):
8:00, 18:00

Prikázané sviatky:

 • 1. januára – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
 • 6. januára – Zjavenie Pána
 • 40. deň po Veľkej Noci, vo štvrtok – Nanebovstúpenie Pána
 • 11. deň po zoslaní Ducha Svätého, vo štvrtok – Slávnosť Kristovho Tela a Krvi
 • 29. júna – Apoštolov sv. Petra a sv. Pavla
 • 15. augusta – Nanebovzatie Panny Márie
 • 1. novembra – Všetkých svätých
 • 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 • 25. decembra – Narodenie Pána

Penzión na Sklenárovej ulici

nedeľa: 9:30
prikázaný sviatok: 9:30

Spovedanie:

spoved real

Sviatosť zmierenia sa v našom kostole vysluhuje:

V pracovné dni okrem pondelka

 • počas sv. omší (neplatí pre omše o 12:00 – počas nich sa nespovedá)

V nedeľu

 • počas svätých omší o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Počas prvopiatkového týždňa okrem sv. omší aj:

 • vo štvrtok od 16:00 do 19:00 a počas adorácie do 21:00
 • piatok od 16:00 do 18:00

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v penzióne na Sklenárovej ulici

 • štvrtok pred prvým piatkom od 9:30

Spovedanie chorých

Ak je vo vašej rodine alebo susedstve starý alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, kontaktujte sa prosím na Farskom úrade.

Kontakty kňazov po kliknutí

V neprítomnosti nechajte odkaz na vrátnici tel.:(02) 50 231 222, s uvedením mena a presnej adresy chorého (aj poschodie, zvonček…) a telefonický kontakt.

V prípade súrneho zaopatrenia zomierajúcich volajte 0903 825 137 alebo 0904 321 099.

Zaopatrovanie v nemocniciach
Na území našej farnosti sa nenachádza nemocnica, ktorú máme v správe.

V prípade potreby duchovnej služby v nemocniciach sa obráťte na:
Nemocnica Ružinov: v správe farnosti sv. Vincenta de Paul: 0908 318 754
Nemocnica Kramáre: v správe farnosti: v správe farnosti Farnosť Najsv. Srdca Ježišovho, pátri redemptoristi
Fakultná nemocnica: Staré Mesto a Železničná nemocnica: v správe farnosti Blumentál: 0948 313 363

Rozpis celebrantov sv. omší a spovedania:

Kto má záujem o stáleho spovedníka, ktorý by ho mohol lepšie sprevádzať v duchovnom živote v tabuľke nižšie nájde celoročný rozpis spovedania jednotlivých kňazov. Pokiaľ nie sú mimoriadne situácie (duchovné a iné podujatia, dovolenka a pod.) svojho stáleho spovedníka nájdete v spovednici počas sv. omše.

DEŇHODCelebrat sv. omšeSpovedník a rozdávanie sv. prijímaniaSpovedanie v prvopiatkový týždeň
Pondelok6:45don Urbančok* na požiadanie po sv. omši
18:00striedanie* na požiadanie po sv. omši
Utorok6:45don Zachardon Krupa
18:00don Husárdon Seman
19:00 mládežkadon Kubovičdon Husár
Streda6:45don Krupadon Krušac
7:00
ZŠ M. Alexie
don Kubovičdon Kubovič, don Seman, don Krupa, don Krušac, don Hitka, don Husár, don Zachar
18:00don Semandon Urbančok
Štvrtok6:45don Krušacdon Zachardon Kubovič
10:00 mamadon Husár
16:00 - 18:00 don Zachar
17:00 - 19:00 don Seman
18:00don Kubovičdon Seman18:00 - 19:00 don Krupa
19:00 - 21:00 don Husár
Piatok6:45don Kubovičdon Husárdon Urbančok
17:15don Krupa alebo don Seman (striedanie) | v 1. piatok v mesiaci don Husárdon Husár, don Krupa, don Kubovič16:00 - 17:15 don Krušac, don Kubovič
17:15 - 18:30 don Kubovič, don Krupa, don Seman,
don Husár
Sobota8:00don Husárdon Krušac
18:00don Krušacdon Seman
Nedeľa6:30don Zachardon Krupa
8:00don Husár (striedanie)don Kubovič
9:30
mládežka
don Kubovič (striedanie)don Husár
9:30
penzión
striedanie
11:00
detská
don Krupa, don Seman (striedanie)don Husár, don Zachar
18:00don Urbančok / don Krušacdon Krušac, don Urbančok

Odkazy

Kalendár akcií:

september 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30