Otvorenie kostola pre individuálnu duchovnú starostlivosť od 2. apríla 2021

Kostol je otvorený každý deň od 17:00 do 19:00 pre osobnú modlitbuindividuálnu pastoráciu.
Na svätú spoveď sa môžete objednať cez mail: fara.mileticova@gmail.com.