Pravidlá

Každý správny oratorián je povinný dodržiavať niekoľko pravidiel.

• Rešpektuje saleziánov a zodpovedných vedúcich.
• Do priestorov strediska vstupuje počas otváracích hodín, mimo nich, len po dohode so saleziánom. Večerný program je určený stredoškolákom a starším.
• Ak príde po prvý krát dostane dočasný preukaz, ktorý je platný 30 dní. Potom sa môže natrvalo zaregistrovať na jeden rok.
• Každý nosí so sebou preukaz – členský poplatok je spravidla 3,5 € na rok.
• Zľavy na akcie Domky začínajú platiť už 30 dní po zaplatení členského.
• Stredoškoláci a starší, ktorí nenavštevujú stretká, alebo sa inak neangažujú v stredisku, platia členský poplatok 5 € – SŠ a 10 € VŠ a týždenne poslúžia min 1/2 hod. /prípadne podľa potreby aj viac/ na zveľadení strediska.
• Vo výnimočných prípadoch môže vedúci strediska vydávať preukaz aj na kratšie časové obdobia.
• Hry a pomôcky si môže požičiavať len na preukaz.
• Správa sa slušne, nenadáva a udržuje poriadok.
• Nič nepoškodzuje, požičané veci čestne vráti a poškodené veci nahradí podľa dohody s vedúcim oratória.
• Nefajčí a nepožíva alkohol v areáli saleziánov, nemanipuluje s omamnými látkami a pyrotechnikou.
• Usiluje sa o priateľské vzťahy so všetkými, je ohľaduplný a ochotný pomôcť.
• Súhlasí s tým, že fotky na ktorých sa nachádza a ktoré boli urobené počas činnosti a aktivít strediska, môže stredisko použiť podľa vlastného uváženia.
• Pravidelný program v herni končí spoločnou modlitbou a večerným slovkom

Odkazy

Kalendár akcií:

september 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
 • Miništrantská bodka za prázdninami (Vajnory)
6
7
8
9
10
11
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
12
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
13
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
14
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
 • Sobáš Miloš Sís a Evka Staroňová
15
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 • Sobáš Peťo Poláček a Kika Sokáčová
27
28
29
30