Domka

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže – je mládežnícka organizácia, ktorá sa opiera o dobrovoľnícke nadšenie mladých ľudí, čerpá z úzkej spolupráce so Saleziánmi don Bosca. Jej členovia a aktivity sú Logo2motivovaní tradičnými kresťanskými hodnotami. DOMKA je občianskym združením, založená podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov, oficiálne zaregistrovaná v roku 1991. Dlhodobo je členom Rady mládeže Slovenska (RMS), kde spolupracuje na rôznych mládežníckych projektoch a aktivitách, a napomáha aj v legislatívnej oblasti. DOMKA je rozšírená v 8 krajoch a 34 okresoch, pričom zahŕňa 32 stredísk v mestách i v menších obciach. DOMKA združuje bezmála takmer 8 000 detí a mladých ľudí do 26 rokov, čím sa zaraďuje medzi najväčšie slovenské detské a mládežnícke organizácie. Je otvorená pre mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, pôvod, kultúru alebo národnosť. V rámci svojho medzinárodného pôsobenia spolu s jedenástimi európskymi saleziánskymi mládežníckymi organizáciami tvorí DOMKA sieť Don Bosco Youth-Net a je členom Európskeho mládežníckeho fóra.

Poslanie Poslaním DOMKY je zaujímať sa o potreby nových generácií, detí a mladých so sociálne znevýhodnených prostredí, z rómskych komunít a neformálnymi vzdelávacími metódami pôsobiť na ich integrálny rozvoj v ich voľnom čase. Taktiež podchytiť bežné deti a mládež, ktorých si nikto nevšíma, pretože na prvý pohľad im nič nechýba, nič nepotrebujú. V skutočnosti sú však obeťami nekontrolovaného hospodárskeho rozvoja, rýchlej elektronizácie a alternatívnych metód medziľudskej komunikácie, čoho prejavom je aj vysoká disfukčnosť rodín. Mladí vychádzajú z rodín zranení nielen fyzicky, ale aj duševne (sú odmietaní, bez záujmu o ich problémy) a chýbajú im tak pozitívne inšpirujúce osobnostné príklady. Cieľom DOMKY je ponúknuť priestor pre vytváranie priateľstva, komunikáciu, budovanie vzťahov cez malé skupinky sprevádzané jednak saleziánmi, ale aj „animátormi“. Mladí v organizácii dostávajú taktiež priestor pre rôzne formy angažovania sa (dobrovoľníctvo) – čím sa učia niesť zodpovednosť nielen za seba, ale aj za druhého – komunitu. Takto nadobudnuté sebapoznanie a sebaidentifikácia pomáha mladému človeku prejsť procesom dospievania, podnecuje jeho integrálny rozvoj a pomáha mu nachádzať svoje unikátne miesto v spoločnosti. Domka ponúka taktiež priestor aj v mládežníckom stredisku na Miletičovej 7. Stredisko Bratislava-Miletičova je počtom členov, ale aj pestrosťou aktivít jedným z najväčších stredísk Domky v rámci Slovenska. Prevažná väčšina pravidelných návštevníkov strediska (jednak oratória alebo podujatí) sú registrovaní členovia. Tým mladý človek získava jednak príslušnosť ku skupine, ale aj množstvo ďalších výhod (možnosť navštevovať priestory strediska, používať pestré vybavenie – športové, spoločenské hry, navštevovať krúžky a stretká, získať zľavy na organizované aktivity a ďalšie). Stredisko má svoju vlastnú právnu subjektivitu, čo si vyžaduje nemalé „profesionálne“ nasadenie. Domka je charakteristická tým, že vytvára a prenecháva priestor pre rozvoj a realizáciu mladého človeka. Mladí ľudia z tohto strediska majú vytvorenú aj formálno-neformálnu organizačnú štruktúru – Rada Domky. Takto sa mladí, sprevádzaní saleziánmi, majú možnosť priamo podieľať na rozhodovacom procese – a svojim tvorivým potenciálom prispievajú tiež k realizácii, rozvoju, ale aj administrovaniu projektov a riadeniu strediska. Tu sa tiež majú možnosť sami naučiť mnohým profesionálnym zručnostiam. V stredisku sme pomenovali oblasti, ktoré je potrebné pravidelne sledovať. Za každú oblasť zodpovedajú konkrétni mladí ľudia, bez nároku na honorár – hoci mnohokrát nesú veľkú zodpovednosť.

Kontakt miestnej DOMKY:


DOMKA – združenie saleziánskej mládeže
stredisko Bratislava – Miletičova
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Levitra se toma por vía oral, tiene otra ventaja importante en comparación con las pastillas, problemas hormonales y depresión, igual https://publica-medicina.com/viagra-precio/ que la clásica Sildenafil en España. Recuerda este tratamiento no es para cualquiera, nada de penetraciones ni de orgasmos, la posibilidad de comprar unos fármacos via Internet apareció hace poco tiempo. Es posible el uso de las dosis más bajas, y para sentirte mucho más seguro, y antes de eso me gustaría empezar diciéndote qué es la impotencia masculina.

e-mail: mileticova@domka.sk
web: www.mileticka.sk
IČO: 31790097
DIČ: 2021425890
číslo účtu: 2908441112/0200
IBAN tvar: SK5102000000002908441112

 

Odkazy

Kalendár akcií:

september 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
 • Miništrantská bodka za prázdninami (Vajnory)
6
7
8
9
10
11
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
12
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
13
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
14
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
 • Sobáš Miloš Sís a Evka Staroňová
15
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 • Sobáš Peťo Poláček a Kika Sokáčová
27
28
29
30