Komunita SDB

V školskom roku 2018 – 2019 bude v našom saleziánskom dome bývať jedna komunita, ktorá je rozdelená na dve vetvy. Každá z nich má presne vymedzené úlohy a poslanie.

  • Pastoračná vetva – Z pastoračnej komunity odišiel don Peter HITKA do Žiliny, kde mu bola zverená úloha ekonóma. Do komunity prišiel don Jozef ZACHAR.  Počas roka odíde na misie na Sibír don Ján KRUPA, ale vzhľadom na náročnosť získania víz, sa bude vracať na tri mesiaca späť na Slovensko. Úlohou pastoračnej komunity je starostlivosť o farnosť na Miletičovej, saleziánske mládežnícke stredisko, ubytovanie študentov a animácia všetkých zložiek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia. S jej saleziánmi sa budete stretať najčastejšie. Priemerný vek bratov z tejto vetvy bývajúcich v našom dome je 55,16 roka.
  • Provinciálna vetva – Úlohou provinciálnej komunity je zabezpečovanie služby animácie celej slovenskej provincie v rozličných oblastiach jej života. Okrem toho zabezpečuje slúženie sv. omše o 12.00 hod. v našom kostole počas školského roku. Z komunity tento rok odišli don Pavol BOKA. Priemerný vek bratov provinciálnej komunity je 47,62 roka.

Pastoračná vetva


don Kubovič František, SDB
KUBOVIC
45 rokov
direktor domu, vedúci oratória
don Husár Marián, SDB
HUSAR
45 rokov
farár, vikár
don Zachar Jozef
ZACHAR
58 rokov
ekonóm domu
don Krupa Ján, SDB
KRUPA
33 rokov
zodpovedný za internát
don Krušac Jozef, SDB
KRUSAC
67 rokov
výpomocný duchovný, saleziáni spolupracovníci
don Urbančok Milan, SDB
URBANCOK
54 rokov
vysokoškolský učiteľ
don Juhás Bartolomej, SDB
JUHAS
60 rokov
biskupský vikár Ordinariátu OS a OZ SR
don Hasidlo Peter, SDB
HASIDLO
43 rokov
správca katedrály sv. Šebastiána v Krasňanoch
don Šilhár Štefan, SDB
SILHAR
86 rokov
na dôchodku
don Lančarič Jozef, SDB
LANCARIC
66 rokov
saleziáni spolupracovníci
don Seman Pavol, SDB
SEMAN
56 rokov
archív, sekretariát
don Žitňanský Ivan, SDB
ZITNANSKY
49 rokov

Bratia žijúci mimo komunity:

don Ďurica Milan Stanislav, SDB
DURICA
93 rokov
na dôchodku

Denný program komunity

6:45 Svätá omša vo farskom kostole
7:30 – 8:10 Ranné chvály, meditácia
8:10 Raňajky
12:35 Obed. Po obede nasleduje duchovné čítanie
21:15 Vešpery

V pondelok je komunitný deň, ktorý si komunita vyhradzuje čas na budovania vzájomných vzťahov. Jeden krát v mesiaci máme duchovnú obnovu a jeden pondelok je plánovací.

9:00 Stredná hodinka + konferencia + adorácia
10:00 Plánovanie mesiaca, program celého dňa sa určí podľa potreby

V utorok sa komunita modlí večer o 21:15 vešpery s mladými v oratóriu.

Okrem pravidelnej činnosti vo farnosti (vysluhovanie sviatostí a príprava na ich prijatie, vyučovanie náboženstva, návšteva chorých) a aktivít v oratóriu našej komunite je zverené:

  • duchovná služba v penzióne na Martinčekovej ulici,
  • v stredu o 7:10 sväté omše v kostole Noter Dame pre žiakov základnej školy matky Alexie,
  • spovedanie žiakov pred prvým piatkom,
  • animácia saleziánskych spolupracovníkov v stredisku Miletičova, Senec, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji.

Odkazy

Kalendár akcií:

marec 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31