Komunita SDB

V školskom roku 2019 – 2020 bude v našom saleziánskom dome bývať jedna komunita, ktorá je rozdelená na dve vetvy. Každá z nich má presne vymedzené úlohy a poslanie. Vzhľadom na prestavbu domu a oratória bratia z provinciálnej vetvy a niektorí bratia z pastoračnej komunity budú bývať mimo priestorov nášho domu

  • Pastoračná vetva – Z pastoračnej komunity odišiel don Jozef ZACHAR do Veľkého Bielu. Do komunity prišiel don Ján MATURKANIČ z Ukrajiny a bola mu bola zverená úloha ekonóma. Počas roka odišiel na misie na Sibír don Ján KRUPA a v marci prišiel don Pavol NIZNER zo Švajčiarska. Úlohou pastoračnej komunity je starostlivosť o farnosť na Miletičovej, saleziánske mládežnícke stredisko, a animácia všetkých zložiek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia. S jej saleziánmi sa budete stretať najčastejšie. Priemerný vek bratov z tejto vetvy bývajúcich v našom dome je 54,66 roka.
  • Provinciálna vetva – Úlohou provinciálnej komunity je zabezpečovanie služby animácie celej slovenskej provincie v rozličných oblastiach jej života. Okrem toho zabezpečuje slúženie sv. omše o 12.00 hod. v našom kostole počas školského roku. Z komunity tento rok odišiel don Rastislav HAMRÁČEK do Košíc – komunita Tri Hôrky. Na oddelenie pastorácie mládeže prišiel don Vladimír PEREGRIM z Turína. Priemerný vek bratov provinciálnej komunity je 47,87 roka.

Pastoračná vetva


don Kubovič František, SDB
KUBOVIC
46 rokov
direktor domu, vedúci oratória
don Husár Marián, SDB
HUSAR
46 rokov
farár, vikár
don Maturkanič Ján, SDB
MATURO
37 rokov
ekonóm domu
don Nizner Pavol, SDB
NIZNER
39 rokov
kaplán
don Krušac Jozef, SDB
KRUSAC
67 rokov
výpomocný duchovný, saleziáni spolupracovníci
don Urbančok Milan, SDB
URBANCOK
55 rokov
vysokoškolský učiteľ, saleziánska rodina
don Juhás Bartolomej, SDB
JUHAS
61 rokov
biskupský vikár Ordinariátu ozbrojených síl SR
don Hasidlo Peter, SDB
HASIDLO
44 rokov
správca katedrály sv. Šebastiána v Krasňanoch
don Seman Pavol, SDB
SEMAN
56 rokov
archív, sekretariát, saleziánska rodina
don Žitňanský Ivan, SDB
ZITNANSKY
50 rokov
saleziánska rodina
don Šilhár Štefan, SDB
SILHAR
87 rokov
na dôchodku
don Lančarič Jozef, SDB
LANCARIC
68 rokov
saleziáni spolupracovníci

Bratia žijúci mimo komunity:

don Ďurica Milan Stanislav, SDB
DURICA
94 rokov
na dôchodku

Denný program komunity

6:45 Svätá omša vo farskom kostole
7:30 – 8:10 Ranné chvály, meditácia
8:10 Raňajky
12:35 Obed. Po obede nasleduje duchovné čítanie
21:15 Vešpery

V pondelok je komunitný deň, ktorý si komunita vyhradzuje čas na budovania vzájomných vzťahov. Jeden krát v mesiaci máme duchovnú obnovu a jeden pondelok je plánovací.

9:00 Stredná hodinka + konferencia + adorácia
10:00 Plánovanie mesiaca, program celého dňa sa určí podľa potreby

V utorok sa komunita modlí večer o 21:15 vešpery s mladými v oratóriu.

Okrem pravidelnej činnosti vo farnosti (vysluhovanie sviatostí a príprava na ich prijatie, vyučovanie náboženstva, návšteva chorých) a aktivít v oratóriu našej komunite je zverené:

  • duchovná služba v penzióne na Martinčekovej ulici,
  • v stredu o 7:10 sväté omše v kostole Noter Dame pre žiakov základnej školy matky Alexie,
  • spovedanie žiakov pred prvým piatkom,
  • animácia saleziánskych spolupracovníkov v stredisku Miletičova, Senec, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji.

Odkazy

Kalendár akcií:

december 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31