Prvoprijímajúci

Táto stránka je venovaná príprave detí a rodičov detí, ktoré chcú prijať sviatosť Eucharistie (1. Sv. Prijímanie) v školskom roku 2018/2019

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)


Aktuálne dostupné informácie:


Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)

Milí rodičia,
tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

 • Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte. Kontakt: Ján Krupa SDB: janokrupa@gmail.com, tel. 0911 107 257
 • Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11,00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.
 • Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov podľa tabuľky nižšie. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!

 

Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.

Vás rodičia povzbudzujeme k peknému príkladu kresťanského života, ktorý je najväčším svedectvom pre Vaše deti. Modlite sa spolu s deťmi, venujte im toľko času, koľko je to len možné, kontrolujte deťom prípravy aj na hodiny náboženstva, lebo naše stretnutia len dopĺňajú to, čo sa deti obsahovo učia v 2. a 3. ročníku náboženskej výchovy v škole.

Do konca januára 2019 odovzdajte krstné listy. Krstný list vám vystavia vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené!

 


Termíny nedeľných stretiek v školskom roku 2018/2019


Dátum a časMiestoTémaPoznámka
7.10.2018 o 15:30 Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolomMateriály sú dostupné
11.11.2018 o 15:30Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolomMateriály sú dostupné
9.12.2018 o 15:30Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolomMateriály sú dostupné
13.1.2019 o 15:30Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolomMateriály sú dostupné
17.2.2019 o 15:30Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolomMateriály sú dostupné
10.3.2019 o 15:30Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolomMateriály sú dostupné
7.4.2019 o 15:30Sála pod kostolomStretnutie detí a rodičov v sále pod kostolom
27.4.2019 o 9:00KostolPrvá spoveď detí
19.5.2019 o 15:30KostolNácvik slávnosti
25.5.2019 o 9:00KostolSpoveď pred 1. sv. prijímaním aj pre príbuzných
26.5.2019 o 11:00KostolSlávnosť 1. sv. prijímania

Náš milujúci Boh Otec nech nás sprevádza v radosti v tejto celoročnej príprave!

Odkazy

Kalendár akcií:

august 2019

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 • Sobáš Hanka Ondrušová a Juraj Najar
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Pobytový tábor CH (Látky)
 • Pobtyový tábor D (Jedliny)
20
 • Pobytový tábor CH (Látky)
 • Pobtyový tábor D (Jedliny)
21
 • Pobytový tábor CH (Látky)
 • Pobtyový tábor D (Jedliny)
22
 • Pobytový tábor CH (Látky)
 • Pobtyový tábor D (Jedliny)
23
 • Pobytový tábor CH (Látky)
 • Pobtyový tábor D (Jedliny)
24
 • Pobytový tábor CH (Látky)
 • Pobtyový tábor D (Jedliny)
25
26
27
28
29
30
31