Prvoprijímajúci

Táto stránka je venovaná príprave detí a rodičov detí, ktoré chcú prijať sviatosť Eucharistie (1. Sv. Prijímanie) v školskom roku 2019/2020

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)


Aktuálne dostupné informácie:


Milí rodičia,
tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

  • Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte.
  • Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11,00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.
  • Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov podľa tabuľky nižšie. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!
  • Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.
  • Vás rodičia povzbudzujeme k peknému príkladu kresťanského života, ktorý je najväčším svedectvom pre Vaše deti. Modlite sa spolu s deťmi, venujte im toľko času, koľko je to len možné, kontrolujte deťom prípravy aj na hodiny náboženstva, lebo naše stretnutia len dopĺňajú to, čo sa deti obsahovo učia v 2. a 3. ročníku náboženskej výchovy v škole.

Kontakt:


don Maroš Husár | Email: fara.mileticova@gmail.com | Mobil: 0903 825 137


Termíny nedeľných stretiek v školskom roku 2019/2020


Budú neskôr upresnené.


Materiály na stiahnutie


Sú dostupné nasledovné materiály k stiahnutiu:

Poradie stretka: Téma:Materiály na stiahnutie:
1.Zmluva s BohomDostupné v nasledovnom odkaze - link
2. ModlitbaDostupné v nasledovnom odkaze - link
3. HriechDostupné v nasledovnom odkaze - link
4. Vtelenie a vykúpenieDostupné v nasledovnom odkaze - link
5.DesatoroDostupné v nasledovnom odkaze - link
6.SviatostiDostupné v nasledovnom odkaze - link
7. Sviatosť zmiereniaDostupné v nasledovnom odkaze - link
8. EucharistiaDostupné v nasledovnom odkaze - link


Náš milujúci Boh Otec nech nás sprevádza v radosti v tejto celoročnej príprave!

Odkazy

Kalendár akcií:

máj 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
  • FAB CH (oratko) D (vonku Smolenice)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31