Zoznam ostatných stretiek a spoločenstiev

Počas trvania pandémie Covid-19 sa stretáme v online priestore

spoločenstvo deňčaszodpovedná osoba
DETSKÉ STRETKÁ
Výtvarné dielna (predškolský vek)
Tančeky a riekanky detí (predškolský vek)
utorok
streda
10:00
10:00
Mária Šiketová, Beata Becová   
Mária Kociánová
CHLAPCI
Svätí mimoni, (4 ZŠ)
Kebabkovia (5, 6 ZŠ)
Milionári (7 ZŠ)
Galgani (8 ZŠ)
Miništranti
piatok
piatok
piatok
pondelok
nedeľa
18:00
18:00
18:00
18:30
15:00
Martin Tancer, Jakub Valentoko, Dano Záhora
Sebastián Guba, Šimon Voška, Marek Zužo
Adam Varga, Ján Kožuško, Ján Gottweis   
Samo Vakrčka, Jozef Záhora, Michal Zborovjan
Pavol Seman SDB, Jozef Záhora, Sebastián Guba
DIEVČATÁ:
Drsné kuriatka (4 ZŠ)
Tigrice (5 ZŠ)
Ligotavé vlnky (6 ZŠ)
Divá zver (7 ZŠ)
Farebné andulky (8 ZŠ)
piatok
piatok
piatok
piatok
piatok
18:00
18:00
15:30
15:30
18:00
Hanka Frimellová, Baška Kullačová, Miriam Muchová
Paťa Radičová, Klára Staroňová, Terézia Ondrušová
Katka Galková, Annamária Trenčanová, Alica Šamajová
Monika Ravingerová, Terézia Šikulová, Lucia Zemanová
Marika Szarasová, Annamária Beňová   
STREDNÁ ŠKOLA:
Kolotočári (9 ZŠ – 1 SŠ)
Osvietení (9 ZŠ – 1 SŠ)
Ostromliečne ladies (9 ZŠ – 1 SŠ)
Tisic placiek a jeden kebab (9 ZŠ – 1 SŠ)
VVV – Via Veritas Vita (2 SŠ – 3 SŠ)
Sypané čaje (2 SŠ – 3 SŠ)
Kalorické kaleráby (2 SŠ – 3 SŠ)
Krusväjan (4 SŠ – 1 VŠ)
utorok
štvrtok
streda
piatok
štvrtok
štvrtok
utorok
štvrtok
17:30
17:00
17:30
15:30
19:00
18:00
17:30
19:00
Juraj Valíček, Tomáš Chalányi
Matej Fabián SDB, Alexander Matuška, Dalibor Zedek
Martina Cagardová, Sima Kutná, Rebeka Vakrčková
Klaudia Koyšová, Silvia Lesná
Adrián Guba, Pavol Pipka SDB
Elena Jenčová, Martina Porubská
Johanka Macová, Zuzana Okruhlicová
Fero Kubovič SDB
VYSOKÁ ŠKOLA
BohATy (1, 2 VŠ)
Stretko Titusa Zemana (4, 5 VŠ)
Ladies & Gentleman (3, 4 VŠ)
streda
pondelok
streda
18:45
19:00
19:00
Roman Jakubec, Kristína Jakubcová, Fero Kubovič SDB
Patrick Mydla
Pavol Seman SDB, Matej Mrocek
MLADÉ RODINY:
To keby sme vedeli
Karpatovci
Petkovci
Večná zábava
UHU   
Holíkovci
NMS
nedeľa
nedeľa
nedeľa
pondelok
pondelok
nedeľa
pondelok
16:30
17:00
17:00
17:30
17:00
16:00
17:30
Veronika Slezáková
Marián Husár SDB, Laura Karaptová
Marián Husár SDB, Mária Petková
Igor Belovič, Jozef Krušac SDB
Ján Mrázko, Lucia Mrázková
Veronika Holíková
Mária Adamčáková   
PRACUJÚCI:
Manhu (pracujúci)
Načas (pracujúci)
Oči (pracujúci)
PROTOX 21 (4 VŠ)
utorok
streda
štvrtok
štvrtok
19:00
19:00
19:00
19:00
Ľudka Polakovičová   
Tomáš Iliť   
Timotej Lipták   
Tomáš Danek, Veronika Daneková, Ján Holubčík SDB   
KRÚŽKY:
Zborík
Utorkový zbor
Piatkový zbor
Hudobná kapela
Gitarový
Krajčírsky
nedeľa
utorok
piatok
utorok
streda
pondelok/štvrtok
09:30
18:00
16:30
17:00
16:00
8:30/16:30
Monika Ravingerová, Klaudia Koyšová
Matej Končál   
Matúš Bagin
Vladimír Bis
Sebastián Guba  
Pavla Mišíková, Martina Letanovská
INÉ
Prvoprijimajúci Chlapci
Prvoprijimajúci Dievčatá
Prvoprijimajúci Rodičia
KAMA
Časopis Miletičkár
Team SŠpA
Team FAB
Propagačná skupina
2%
Domka
Július Bagin, Matúš Banas, Juraj Čery, Samuel Kotásek
Marta Bodnárová, Tamarka Czodorová, Veronika Strížencová, Lucia Smetanová, Marka Soročinová
Mária Mydlová, Stanislav Bujna
Roman Jakubec, Jakub Kollár
Fero Kubovič SDB, Mária Galádová, Simona Hrabošová, Anička Galádová Dominika Ritomská, Barbora Kullačová, Patrik Rosival, Zuzana Okruhlicová
Fero Kubovič SDB + mladí
Fero Kubovič SDB, Slavo Pasztor, Adrián Guba, Juraj Valíček, Adam Varga, Ela Jencová, Zuzana Okruhlicová, Klaudia Koyšová
Fero Kubovič SDB, Jana Gavaldová, Ján Mrazko, Lucia Mrazková, Pavol Turčina
Fero Kubovič SDB, Ondrej Verbovský, Jana Gavaldová
Fero Kubovič SDB, Annamária Trenčanová, Eva Ivanusyková, Roman Jakubec, Ondrej Verbovský, Marika Szarasová, Dominika Važanová, Filip Rozinaj, Radoslav Vančo, Juraj Valíček, Filip Dujnič, Paťa Radičová, Jozef Fister
FARSKÉ AKTIVITY
Katechumeni 1
Katechumeni 2
Neofiti
Predmanželské prípravy
Spevácky zbor seniorov P.M. Pomocnice kresťanov
Stretnutia seniorov
streda
streda
štvrtok
podľa dohody
streda
streda
19:00
19:00
19:00
16:00
08:00
Ján Maturkanič SDB   
Marián Husár SDB    
Pavol Seman SDB
Jozef Kupka SDB, Pavol Seman SDB, Marián Husár SDB
Daniel Hlásny
saleziáni   
MODLITBY MATIEK
Skupina I.
Skupina II.
Skupina III.
Skupina IV.
Skupina V.
Skupina VI.
Skupina VII.
Skupina VIII.
Skupina IX.
Maruška Letašiová   
Anna Štvrtecká
Pavla Kotúčová
Mirka Skočíková
Bea Polakovičová
Mária Vlasáková
Eva Hudačeková
Anka Čeryová
Katarína Rosívalová
MODLITBY MUŽOV
Skupina I.
Skupina II.
Tomáš Kubla       
Ján Holubčík SDB