Svätec na dnešný deň

Dnes slávime sviatok nasledujúceho svätca:

Sv. KLEMENT, pápež a mučeník
Sviatok: 23.11.

Pôvod mena: z lat. clemens – spokojný, tichý, pobožný. Tretí nástupca sv. Petra spravoval Cirkev v rokoch 88 – 97. Napísal list kresťanom v Korinte. Tento dokument je svedectvom významu rímskeho biskupa – pápeža v 1. storočí. Podnetom boli neporiadky v kresťanskom spoločenstve. Niektorí z mladších členov sa postavili proti cirkevnej hierarchii, v dôsledku čoho vznikla schizma. Nebolo to dobré svedectvo pre ostatných kresťanov a pohoršovalo to aj pohanov. Klement vyzval pôvodcov schizmy na pokánie a znovuuvedenie presbyterov do úradu. Poukazoval na právomoc, ktorú Kristus udelil apoštolom a zdôraznil, že tí, ktorí boli od apoštolov alebo ich nástupcov so súhlasom obce uvedení do úradu, nesmú byť zosadení, pokiaľ svoju službu riadne zastávajú. Dionýz v polovici 2. storočia dosvedčuje, že list bol v dobe jeho vedenia v cirkevnom zhromaždení riadne prečítaný. Z tohto možno usudzovať, že sa stretol s pozitívnym prijatím. List obsahuje vzácne správy o Nerónovom prenasledovaní, o ceste sv. Pavla do Španielska, o mučeníckej smrti sv. Petra a Pavla v Ríme a o cirkevných úradoch tých čias. Klement podstúpil mučenícku smrť vo vyhnanstve na Kryme, kde jeho pozostatky našli Konštantín a Metod. Priniesli ich aj na Veľkú Moravu a odtiaľ do Ríma, kde boli uložené v jemu zasvätenej bazilike. V ikonografii je zobrazený v pápežskom pontifikálnom oblečení. Jeho atribútmi sú baránok z Apokalypsy, kotva, ktorú mu uviazali na šiju, kniha, malý kríž, pálium.


Odkazy

Kalendár akcií:

november  2017
PoUtStŠtPiSoNe
 1
23
4
5
678910
11
12
131415
16
17
18
19
202122
23242526
27282930