Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac apríl 2021


dátumdeňomšaúmysel
1.4.2021štvrtok18:00za duchovné povolania
2.4.2021piatok15.00
3.4.2021sobota19.30za božie požehnanie pre Nikolu a Jána
4.4.2021nedeľa6:30za dobrodincov
8:00za farníkov
9:30+ Ján a rodičia z oboch strán
11:00poďakovanie za 62 rokov manželstva a za ďalšie BP a zdravie pre Eliaša a Evu s rodinou
18:00na úmysel
5.4.2021pondelok6:30+ rodičia Ignác a Zuzana + st.rodičia + súrodenci
8.00za božie požehnanie a zdravie pre Editu a Dalibora
9:30za božiu pomoc a ochranu,zdravie pre Irenku
18:00za božiu pomoc pre Nikolu a Jána
6.4.2021utorok6:45+ rodičia Florián a Terézia,st.rodičia+Vierka
18.00na úmysel
7.4.2021streda6:45k vďake,úcte k B.Srdcu,B.Milosrdenstvu, ku cti PM a svätým
18.00+ Valéria, Michal a rodina
8.4.2021štvrtok6:45+ mama, Marta Kupková a otec František Kupka
18.00božie požehnanie a zjednotenie rodiny
9.4.2021piatok6:45+ Rafael
17.15+ za rodiny a duše v očistci
10.4.2021sobota8.00+ dcérka Gabriela
18.00+ brat Marian K.
11.4.2021nedeľa6:30+ kňaz Robert
8.00+ Soňa, Irena,Julka,  s rodinou
9:30za farníkov
11.00+ Soňa, + Irena , + Julka 
18.00zdravie a božiu pomoc pre rodinu Izvoltovú a Smatanovú
12.4.2021pondelok6:45+ Vilma, Editka, Janka, Mária, Staška s rod., Táňa
18:00+ rodičia od Fábia , Zdenky, Mikiho, p.Alojza, Milly, rod. Suchanjoiová
13.4.2021utorok6:45za obrátenie,božie milosti a zdravie Aničky, Fabia, Silvie, k.deti Mata, Jan, Many, Zdenky
18.00za vyriešenie situácies prosbou k sv.Antonovi, na úmysel
14.4.2021streda6:45za zdravie božiu pomoc a úmysel pre Lýdiu
18.00+ Marianna
15.4.2021štvrtok6:45úmysel z penzionu
18.00úmysel z penzionu
16.4.2021piatok6:45úmysel z penzionu
17.15+ Jolana, Ervín, Ľudmila, Alfréd
17.4.2021sobota8.00úmysel z penzionu
18:00úmysel z penzionu
18.4.2021nedeľa6:30úmysel z penzionu
8.00úmysel z penzionu
9:30úmysel z penzionu
11.00za farníkov
18.00úmysel z penzionu
19.4.2021pondelok6:45úmysel z penzionu
18.00úmysel z penzionu
20.4.2021utorok6:45úmysel z penzionu
18.00úmysel z penzionu
21.4.2021streda6:45úmysel z penzionu
18.00úmysel z penzionu
22.4.2021štvrtok6:45úmysel z penzionu
18.00božie požehnanie a poďakovanie za 90r. života Terézie
23.4.2021piatok6:45úmysel z penzionu
18:00úmysel z penzionu
24.4.2021sobota8.00úmysel z penzionu
18:00+ Henrich
25.4.2021nedeľa6:30úmysel z penzionu
8.00úmysel z penzionu
9:30úmysel z penzionu
11.00úmysel z penzionu
18:00za farníkov
26.4.2021pondelok6:45úmysel z penzionu
18:00božie požehnanie a zdravie, za 80 rokov života
27.4.2021utorok6:45úmysel z penzionu
18.00+ Ľudovíta, Štefana, Alžbetu, + rodičov z oboch strán
28.4.2021streda6:45za rodinu Juraja a Igora, prosba o dar viery
18:00za božie milosrdenstvo pre Adama, Leonarda a rodičov
29.4.2021štvrtok6:45+ rodičia Pavol a Mária
18.00+ manžel Jozef a brat Jozef
30.4.2021piatok6:45manžel Alojz a dcéra Janka
17.15+ Ján