Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac máj 2023


DátumDeňOmšaÚmysel
1.5.2023pondelok6:45 za zdravie, BP pre Mariku
18:00 + Elena, rodičia a prarodičia
2.5.2023utorok6:45 + Jozef
18:00 BP, dar viery pre Mariu
3.5.2023streda6:45 + Jozef
18:00 poďakovanie za dožitých 65 r. pre Annu
4.5.2023štvrtok6:45 za dar živej viery a lásky pre rodinu
18:00 + Štefan
5.5.2023piatok6:45 + Jozef a Mária
17:15 + Renáta, Juraj, rodičia
6.5.2023sobota8:00 DDS a BP a požehnanie pre rodinu
18:00 + rodičia Ernest a Vincencia, deti, starí rodičia z oboch strán
7.5.2023nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00za farníkov
9:30 + rod. Viskupová a rod. Miklasová
11:00 + Jarmila, Alžbeta, Pavel
18:00 za BP pre Jankinu rodinu
8.5.2023pondelok6:45 za BP a zdravie pre Máriu
18:00 + Irena a Valentín
9.5.2023utorok6:45 + Peter a Anastázia a ich rodičia
18:00 + rodičia Mária a Štefan
10.5.2023streda6:45 + Uršula, Štefan a rodičia
18:00 + rodičia Anton, Jolana, Ján, Alžbeta, st.rodičia z oboch strán
11.5.2023štvrtok6:45 + brat Michal, sestra Marta s manželom, rodičia
18:00 + Margita a ostatná zosnulá rodina
12.5.2023piatok6:45 za zdravie a BP pre Vandu, Miroslava
17:15 + Ján, rodičia Johana a Imrich
13.5.2023sobota8:00 za zdravie a BP pre Gabriela, Lauru, Branka, Radovana
18:00 + Pavol, Jozef, Matilda
14.5.2023nedeľa6:30 + Jozef, Mária, Jozef, Ladislav, Mária
8:00 za BP, milosti a jednotu rodiny
9:30za farníkov
11:00 + Tomáš, Mária a Elena
18:00 + rodičia Emil a Mária
15.5.2023pondelok6:45 + Vladimír a jeho rodičia
18:00 BP pre Darinu, Ota s rodinou
16.5.2023utorok6:45+ Ján, Jozefína, Ján , Katarína
18:00 + Mária
17.5.2023streda6:45 + Štefa a rodičia z oboch strán
18:00 poďakovanie za 60 r. spoloč. života Jána a Anny
18.5.2023štvrtok6:45 za BP pre Michala, Teréziu, Pavlínu s rodinami
8:00 + rodičia Alojz a Mária, st. rodičia z oboch strán
16:30 + Pavel, Katarína, Tomáš, Helena, Edo, Milan
18:00 + rodičia Irena a Valentín
19.5.2023piatok6:45 + Mária, Jozef, Štefan
17:15 + Júlia
20.5.2023sobota8:00 za BP, milosti a jednotu rodiny
18:00 + Karol, Mária, st. rodičia, syn Ján, karol, Rozália,
Peter, Jozef, vnuci
21.5.2023nedeľa6:30 za BP a požehnanie pre Andreju a jej rodinu
8:00 poďakovanie Jána a Pavly za 12 r. manželstva
9:30 + Milan, Elena, Štefan a ostatná rodina
11:00 za farníkov
18:00 + Mária
22.5.2023pondelok6:45 + Alojz, rodičia z oboch strán
18:00 + Ľubomír
23.5.2023utorok6:45 za zdravie a BP v rodine
18:00 + manžel Ján, rodičia Eugen a Edita, Alžbeta
24.5.2023streda6:45 poďakovanie za dožité roky
18.00 za zdravie a BP pre Petra a Denisu, deti Marka, Karin
25.5.2023štvrtok6:45 za BP pre budúcich manželov Jakuba a Barbaru
18:00 + Ľudmila, Jolana a starí rodičia
26.5.2023piatok6:45 za BP, zdravie a lásku v rodine pre Danicu, Romana, Janu
17:15 + starí rodičia Eva, Ladislav, Mária, Ivan
27.5.2023sobota8:00 za zdravie a pokoj pre Juditu a deti
18:00 + Henrich
28.5.2023nedeľa6:30 + manžel a rodičia z oboch strán
8:00 + Irena
9:30 + Miroslav, Anton, Klára, František, Pavel, Peter
11:00+ rodičia Dominik a Mária
18:00 za farníkov
29.5.2023pondelok6:45 + rodičia Karol, Dagmar a starí rodičia z oboch strán
18:00 + rodičia Libuša a Ján
30.5.2023utorok6:45 + Michal, Mária, Helena a ostatní z rodiny
18:00 + manžel Vladimír, Elena, Katarína, rodičia
31.5.2023streda6:45 za dar živej viery a veľkej lásky v rodine
18:00 + Ján