Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac september 2021


dátumdeňomšaúmysel
1.9.2021streda8:00+ Štefan, Katarína a rodičia
18:00+ Anna
2.9.2021štvrtok6:45za zomrelých v rodine
18:00+ Miroslav, Valéria a syn Miroslav
3.9.2021piatok6:45+ Štefan, Mária, Mária
17:15za BP, zdravie a pokoj v rodine Zámečníkovej a Bohunickej
4.9.2021sobota8:00+ Valéria, Pavlína
18:00+ Terézia, Jozef, Juraj a rodičia
5.9.2021nedeľa6:30za dobrodincov
8:00za farníkov
9:30+ manžel Juraj
11:00+ František, Marta a starí rodičia
18:00+ Michal
6.9.2021pondelok6:45+ Roman, Mária a Jozef
18:00+ Marián a Ľuboš
7.9.2021utorok6:45poďakovanie za 10 r. manželstva Elizabet a Mehdy
18:00za božiu pomoc  pre manželov a rodiny pri výročí sobáša
8.9.2021streda6:45za zdravie a BP pre Annu a jej rodinu
18:00+ manželia Mária a Emil
9.9.2021štvrtok6:45na úmysel
18:00poďakovanie za výročie 31.r. sobáša a prosba o požehnanie
10.9.2021piatok6:45+ Cecília ,Alojz, Vladimír a rodičia z oboch strán
17:15za božiu pomoc a zdravie pre Radoslava s rodinou
11.9.2021sobota8:00+ Jolana, Rudolf a Anna
18:00za božiu pomoc, zdravie a posilu pre p. Tarinovú
12.9.2021nedeľa6:30+ Mária, Elena a Tomáš
8:00za božiu pomoc a zdravie pre Andreja
9:30za farníkov
11:00+ Františka, Peter
18:00za dar viery pre Antona a Jaroslavu
13.9.2021pondelok6:45+ Jozef
18:00+ rodičov z oboch strán, Vladimír a Anton
14.9.2021utorok6:45+ Milan, Jozefína a starí rodičia
18:00poďakovanie za 75r. Života, za zdravie a božiu pomoc
15.9.2021streda8:00+ Jozef, Mária
18:00za dar viery a božiu pomoc pre deti s rodinami
16.9.2021štvrtok6:45+ Jozef
18:00+  Jolana, Ervín, Ľudmila, Alfréd
17.9.2021piatok6:45+ Františka, Mária, František
17:15za manželov v kríze Peter, Dana
18.9.2021sobota8:00za BP, ochranu, zdravie, dary DS pre Petra a Renátu s rod.
18:00+ Ľudovít, Justína
19.9.2021nedeľa6:30za rodičov
8:00za obrátenie Moniky, Briana, natália, Simona
9:30+ Eduard, Serafína, Imrich, Margita
11:00za farníkov
18:00+Jarolím, Mária a starí rodičia
20.9.2021pondelok6:45+ Vojtech, Emerku
18:00za zdravie a božiu pomoc pre dcéru
21.9.2021utorok6:45+ Matúš, Štefánia a súrodenci
18:00+ Ľudmila, Michal, Marián, Alžbeta a Dezider
22.9.2021streda6:45+ Alojz
18:00za BP, ochranu, zdravie a Dary DS pre Renátu a Petra s rod.
23.9.2021štvrtok6:45+ Štefan, Uršula a rodičia
18:00+ rodičia a súrodenci z oboch strán
24.9.2021piatok6:45za božiu pomc a milosti pre Ľudmilu
17:15+ rodičia Anna a Vojtech
25.9.2021sobota8:00poďakovanie Vojtecha za 70r. Života, prosba o BP do ďalších rokov
18:00za BP a zdravie pre pracovníkov z rodiny Haniel
26.9.2021nedeľa6:30+ Jozef
8:00+ rodičia Karol a Dagmar, starí rodičia z oboch strán
9:30+ Rudolf, Hedviga
11:00+ rodičia, brat a dcéra
18:00za farníkov
27.9.2021pondelok6:45+ Jozef, Juraj, Ivan, Lenka a Jozef
18:00poďakovanie za dar života pre Máriu
28.9.2021utorok6:45za BP, zdravie a silu pre Darinu pri doopatrovaní manžela
18:00za rodinu, božie požehnanie, milostí a jednotu
29.9.2021streda6:45za BP, dary DS, zdravie pre Michala a Zuzanu s rod.
18:00za BP a ochranu Panny Márie pre rodinu Kapustovú
30.9.2021štvrtok6:45za BP a zdravie pre sestru Katarínu a jej rodinu
18:00+ Ján