Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac január 2021


1.1.2021piatok6:30za uzdravenie manželstva Lukáša a Zuzky
8:00za božiu pomoc pre Slovensko
9:30za farníkov
11:00+ Štefánia
18:00za zdravie a božiu pomoc pre Milotu a rodinou
2.1.2021sobota8:00za pomoc a dary Ducha Svätého Miroslavovi pri skúške
18:00+ Terézia, Ján, Anna, Štefan
3.1.2020nedeľa6:30za dobrodincov
8:00za farníkov
9:30+ Oľga, Ladislav, Marián
11:00za zdravie, božiu pomoc a požehnanie pre Valiku
18:00+ Veronika
4.1.2021pondelok8:00+ Terézia
18:00za nové duchovné povolania
5.1.2021utorok8:00+ manžel, sestry a rodičia z oboch strán
18:00+ Mikuláš, Mária, Juraj
6.1.2021streda6:30+ Milan, matka, strarí rodičia
8:00za stavbu rodinného domu
9:30+ Apolónia
11:00za farníkov
18:00+ Ján, Johana Imrich
7.1.2021štvrtok8:00na úmyseľ
18:00+ Pavol, Alojzia, Ján, Margita
8.1.2021piatok8:00+ Jozef, Rozália,Miroslav, Alexander,Anna, Gizela
17:15+ Ján,Katarína,Pavel,Vladimír
9.1.2021sobota8:00za dar živej viery a vzájomnej lásky v rodine
18:00+ Ľudovít, Jozef, Pavlína
10.1.2021nedeľa6:30+ Veronika, Jozef
8:00+ Jozef, Terézia, Valéria
9:30za farníkov
11:00za dobrodincov modliacich sa  na úmyseľ rodiny
18:00+ Ružena, Dušan
11.1.2021pondelok6:45za zdravie a božiu pomoc v chorobe pre Jozefa
18:00+ rodičia Eduard, Božena
12.1.2021utorok6:45+ Rastislav
18:00+Štefan, Anna,Ján, Mária a rodičia z oboch strán
13.1.2021streda6:45za milosť božiu,lásku a porozumenie v manželstve Jozefa a Márie
18:00+ Rudlof, Alžbeta
14.1.2021štvrtok6:45+ Vladimír, Ondrej, Paulína, Jozef,Milan
18:00+ Ján, Aurélia, Ján,Florián, Ján
15.1.2021piatok6:45+ manželka Ľudmilaa rodičia z oboch strán
17:15+ Veronika, Jozef
16.1.2021sobota8:00za duša v očistci
18:00+ Martin
17.1.2021nedeľa6:30+ Zdeno, Jindra
8:00+ Jozef
9:30+ rodičia Štefan a Mária, sestra Valéria
11:00za farníkov
18:00+ Ondrej, Mikuláš a rodičia z oboch strán
18.1.2021pondelok6:45+ Anna
18:00+ Terézia, František, sestry a rodičia
19.1.2021utorok6:45+ Brigita, Filip
18:00za božiu pomoc a zdravie pre deti a ich rodiny
20.1.2021streda6:45+ Albín, Leo
18:00+ Pavol
21.1.2021štvrtok6:45+ Martin, Marta a rodičia
18:00+Júlia, František,rodičia z oboch strán
22.1.2021piatok6:45+ manžel Alojz
17:15+ rodičia a brat Stanislav
23.1.2021sobota8:00za božiu pomoc, zdravie a požehnanie pre Hyacintu
18:00+ kňaz Anton a rodičia
24.1.2021nedeľa6:30za zdravie a božiu pomoc pre rodinu
8:00+ Elena a rodičia
9:30+ Bohumil, Vierka, Ferko
11:00+ Jozef, Štefan, Ľubomír
18:00za farníkov
25.1.2021pondelok6:45+ rodičia Ladislav a Viktória
18:00za zdravie a božiu pomoc pre Paulu
26.1.2021utorok6:45za božiu pomoc a uzdravenie pre Karola
18:00+ Karol, Júlia a rodičia
27.1.2021streda6:45+ Jolana, Emil, Margita, Štefan
18:00+ Michal
28.1.2021štvrtok6:45za uzdravenie Vierky zo závislosti
18:00+ Pavol, Mária, Peter
29.1.2021piatok6:45+ Emil
17:15za zdravie a božiu pomoc pre Jána a Ľudmilu
30.1.2021sobota8:00+ Katarína
18:00+ Emil, Mária
31.1.2021nedeľa6:30za farníkov
8:00+ Ján
9:30+ rodičia Karol, Dagmar a starí rodičia z oboch strán
11:00+ Eduard, Serafína, Marta
18:00za božiu pomoc , ochranu a požehnanie pre rodinu