Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac jún 2021


dátumdeňomšaúmysel
1.6.2021utorok6:45za víťazstvo najsvätejšieho Srdca Ježišovho
18:00za žijúcu rodinu
2.6.2021streda6:45za božie požehnanie a zdravie pre Editu a Dalibora
18:00vďaka a prosba za požehnanie rodiny
3.6.2021štvrtok6:45+ Ladislav
8:00božie požehnanie a zdravie pre Oľgu
16:30za zdravie a božie požehnanie pre Júlia
18:00+ rod. Balúchová
4.6.2021piatok6:45+ Karol, rodičia z oboch strán a sestry
17:15za božiu pomoc, dary Ducha Sv., zdravie pre vnuka Petra
5.6.2021sobota8:00za dušu v očistci
18:00za božiu pomoc, dary Ducha Sv., zdravie, pre vnuka Martina
6.6.2021nedeľa6:30za dobrodincov
8:00za farníkov
9:30+ za Magdalénu ,Viliama
11:00za božiu pomoc a DDS pre rodiny Mišíkovú a Zajacovú
18:00+ rodičia Eva, Štefan, Angela a Karol
7.6.2021pondelok6:45+ Tomáš, Mária, Elena a rodičia
18:00božie požehnanie, milosti pre rodinu 
8.6.2021utorok6:45za zdravie a pokoj v rodine pre Máriu a Jána
18:00+ Anton a Vladimír
9.6.2021streda6:45+ Peter, Anastázia a ich rodičov
18:00+ Alžbetu
10.6.2021štvrtok6:45+ Jozef
18:00+ Ján, Aurélia,Ján, Florián, Ján, Rozália
11.6.2021piatok6:45+ Mária
17:15poďakovanie za 28 rokov sviatostného manželstva a prosba za rodinu
12.6.2021sobota8:00+ Viktor
18:00+ manžel Vladimír, rodičia a kňaz Anton
13.6.2021nedeľa6:30+ Jozef
8:00+ Kamila
9:30+  za farníkov
11:00+ Jozef a rodičia z oboch strán
18:00poďakovanie za 40 rokov manželstva, božiu pomoc a DDS do ďalších rokov
14.6.2021pondelok6:45za zdravie a božiu pomoc pre manžela
18:00+ sestry Mária a Štefánia
15.6.2021utorok6:45+ František a Mária
18:00+ Ján, Štefánia, Anna, Vít a rodičia
16.6.2021streda6:45+ Matej, Albín, Štefan, Alžbeta, Hedviga, Alojz
18:00za božiu pomoc a zdravie pre rod. Mackovú
17.6.2021štvrtok6:45na úmysel
18:00za božiu pomoc, požehnanie milostí pre rodinu
18.6.2021piatok6:45+ Ján
17:15za zdravie, BP a DDS pre sestry Helenu a Gabrielu s rodinami
19.6.2021sobota8:00za BP, požehnanie milostí pre rodinu
18:00+ Imrich, rodičia a súrodenci
20.6.2021nedeľa6:30+ Jozefína a Štefan
8:00+ Karol, Dagmar, starí rodičia z oboch strán
9:30+ Mária a Ľudovít
11:00za farníkov
18:00poďakovanie za dožitých 60 rokov pre Petra a prosba o božiu pomoc
21.6.2021pondelok6:45+ Ján
18:00+ Alojz, Janka, František
22.6.2021utorok6:45+ Alojz
18:00za božiu pomoc, DDS a zdravie pre Renátu s rodinou
23.6.2021streda6:45poďakovanie za dožité roky
18:00+ za zosnulých z rodiny
24.6.2021štvrtok6:45+ Štefan, Anna, Silvéria
18:00+ Ján
25.6.2021piatok6:45+ rodičia Leopold a Katarína a syn Kamil
17:15+ Irena a Jozef
26.6.2021sobota8:00+ Štefan a Terézia
18:00+ Jozef a Emil
27.6.2021nedeľa6:30za zdravie a božiu pomoc pre Elenu
8:00+ Anton, rodičia a súrodenci z oboch strán
9:30poďakovanie za dožitých 95 rokov pre Otíliu
11:00za farníkov
18:00+ František, Emília, Jozef a rodičia
28.6.2021pondelok6:45+ Fridolína a Hedviga
18:00+ Augustín a rodičia
29.6.2021utorok6:45za zdravie a božiu pomoc pre Karola
8:00za BP a zdravie pre rodičov a za pokoj a pokoru v rodine
16:30za božie vedenie Tonka a Jarky a zdravie
18:00za Petrov a Pavlov z rodiny
30.6.2021streda6:45+ Alexander, Vilma a celá rodina
18:00+ Ján