OTVORENIE KOSTOLA OD 25. 11. 2021

INDIVIDUÁLNA PASTORÁCIA

Kostol je otvorený každý deň od 17:00 hod  do 19:00 hod pre individuálnu pastoráciu  

(sviatosť zmierenia, sväté prijímanie).

SVÄTÉ OMŠE

Online v nedeľu o 9:30 hod o 10:30 hod – detská

FARSKÁ KANCELÁRIA

Otvorená ako bežne. Úradné hodiny: TU

ORATÓRIUM A MLÁDEŽNÍCKE STREDISKO

Všetky aktivity organizované saleziánmi sú do odvolania pozastavené.

Osobné rozhovory, sviatosť zmierenia, duchovné sprevádzanie,  … na individuálne požiadanie.