„Dielo spolupracovníkov sa rozšíri do všetkých krajín, prenikne celé kresťanstvo. Božia ruka ho podporuje! Budú to práve spolupracovníci, ktorí budú šíriť katolíckeho ducha. Možno je to iba moja utópia, no predsa sa jej pridŕžam!“

don Bosco

Vitajte na stránke saleziánov spolupracovníkov
zo strediska Bratislava – Miletičova.

Oslovila nás charizma dona Bosca, preto sme sa rozhodli patriť do saleziánskej rodiny a žiť a šíriť saleziánskeho ducha ako laici vo svete – vo svojich rodinách, práci, farnosti – všade tam, kde nás Boh posiela. Zložením prísľubu sme sa stali saleziánmi spolupracovníkmi. Pravidelne sa stretávame u saleziánov na Miletičke. Naším delegátom z radov saleziánov je don Jozef Krušac. Naše stredisko tvoria manželské páry a jednotlivci, žijúci a pôsobiaci vo farnostiach v širokom okruhu Bratislavy a Pezinka.

Pod naším patronátom je aj projekt
Poradenského centra pre rodiny FAMILY GARDEN.