Miestna rada

V rámci strediska funguje miestna rada, ktorej úlohou je koordinovať všetky činnosti strediska. Miestnu radu si volia členovia strediska spomedzi seba na obdobie 3 rokov.

Aktuálna miestna rada ASC strediska na Miletičovej:

Ondrej Gavalda, koordinátor

don Jozef Krušac, SDB delegát strediska

Rudo Starovský, ekonóm
Lucia Fojtíková, sekretárka
Ivana Pospíšilová, zodpovedná za oblasť formácie
Martin Hric, zodpovedný za stredisko Pezinok

Kontakt na stredisko:

Stredisko saleziánov spolupracovníkov Bratislava – Miletičova
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
e-mail: ondrej.gavalda@gmail.com