Naše stredisko

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku vzniklo v roku 1980. Samostatné ASC stredisko v Bratislave fungovalo od roku 1988. O tri roky neskôr sa rozdelilo na dve časti: Bratislava-Petržalka a Bratislava-Trnávka, ktorá sa presunula na Miletičovu ako Bratislava-Miletičova, kde pôsobí doteraz. Aktuálne máme v Bratislave 3 ASC strediská: Bratislava-Miletičova, Bratislava-Mamateyova a Bratislava-Daliborovo námestie.

Naše stredisko na Miletičke tvoria manželské páry a jednotlivci, žijúci a pôsobiaci vo farnostiach v širokom okruhu Bratislavy a tiež zo Svätého Jura a Pezinka.

Stretávame sa na pravidelných mesačných duchovných obnovách zameraných na upevňovanie a prehlbovanie našej viery, kde čerpáme nové sily do života. Každý mesiac máme aj tzv. formačno-animačné stretnutia, ktorých hlavnou úlohou je formovanie spolupracovníka a jeho povolania. No a raz do roka máme možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení.

Medzi naše hlavné aktivity patria: apoštolát mládeže, animácia snúbencov, rodinné spoločenstvá, príprava detí k sviatostiam, organizovanie rôznych podujatí v rámci farností, nezištná pomoc vo farnostiach a v neposlednej miere modlitbová služba a veľkodušná obeta utrpenia.

V rámci strediska Bratislava – Miletičova spolupracujeme pri mnohých aktivitách zameraných na vytváranie ducha spoločenstva. Sú to najmä: stretká s mladými; spoločenstvá rodín; farský ples; tábory detí; prípravy snúbencov, birmovancov a katechumenov; letné dovolenky rodín farnosti; rodinné lyžovačky; víkendové duchovné obnovy pre mužov; príprava a formovanie ašpirantov a predašpirantov na povolanie saleziánskeho spolupracovníka, mnohé výlety a opekačky v prírode atď.