Farnosť


Úradné hodiny vo farnosti:


Pondelokkancelária zatvorená
Utorok16:00 – 17:30Zápis na krst a sobáš, rozhovor (spravuje výpomocný duchovný)
16:00 – 17:30Výpisy z matrík (matrikárka)
Streda16:00 – 18:00Výpisy z matrík (matrikárka)
Štvrtok16:00 – 17:30Zápis na krst a sobáš, rozhovor (spravuje výpomocný duchovný)
16:00 – 18:00Výpisy z matrík (matrikárka)
Piatok15:30 – 17:00Zápis na krst a sobáš, rozhovor (spravuje farár)

Matrikárke zvoňte na zvonček: KATECHETI. Keď hľadáte kňaza zvoňte na zvonček: p. FARÁR.

V úradných veciach kontaktujte: správcu farnosti (don Marián Husár, SDB | +421 903 825 137), kaplána (don Jozef Kupka, SDB | +421 903 825 675) alebo výpomocného duchovného (don Jozef Krušac, SDB | +421 904 321 099). Mimo úradných hodín sa s kňazom môžete rozprávať po sv. omšiach, alebo si dohodnúť stretnutie telefonicky.


Údaje o farnosti:


Názov farnosti:Bratislava – Márie Pomocnice Kresťanov
Pôvodný názov:Tehelné pole
Farnosť zriadená:10.11.1933 odčlenením z farnosti BA-Nové Mesto,
ako farnosť rehole saleziánov.
Farnosť obnovená:19.10.1997 s názvom „Panny Márie – Pomocnice kresťanov“.
Rozloha farnosti:7 273 620 m²
Počet obyvateľov v Ružinove:72 360
Výročie posviacky chrámu:19. októbra (kostol bol konsekrovaný 19.10.1997)
Slávnosť patróna kostola:24. mája (Mária Pomocnica Kresťanov)
Farský Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov