Modlitby matiek

V našej farnosti je niekoľko skupiniek MM, ktoré sa modlia v skupinkách max. po 8 mám v jednej skupinke a to väčšinou v domácnostiach. Stretnutie je vždy v rovnaký deň v tú istú hodinu a trvá asi 1 hodinu. Modlíme sa modlitby z knižočky MM a modlitby srdca. Je dôležité, aby mamy dodržiavali spiritualitu MM.

Každý posledný víkend v mesiaci január, marec, jún a september býva modlitbové trojdnie, vždy o 17:00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave, ako aj v iných mestách a dedinách na Slovensku. Je dobré, keď sa ho zúčastňujú mamy zo skupiniek MM, lebo tak môžu zažiť silu spoločnej modlitby. Je to čas milosti, kedy sa spájajú matky na celom svete v modlitbach na rovnaký úmysel. Počas trojdnia neodovzdávame svoje deti ako to robíme na stretkách, ale sa pripájame k úmyslom trojdnia.

Niekoľkokrát do roka vychádza list MM, kde sa mamy môžu dozvedieť, čo nové sa deje v MM a v celej komunite Útecha, o pripravovaných stretnutiach, môžu si prečítať svedectvá matiek o vyslyšaných modlitbách a hlavne: dostanú povzbudenie, aby vytrvalí v modlitbe.

Raz do roka býva veľké stretnutie vo Svite.

Bližšie info a kontakty:
www.modlitbymatiek.sk
info{zavinač}modlitbymatiek.sk