Farnosť

Údaje o farnosti:

Názov farnosti:Bratislava – Márie Pomocnice Kresťanov
Pôvodný názov:Tehelné pole
Farnosť zriadená:10.11.1933 odčlenením z farnosti BA-Nové Mesto,
ako farnosť rehole saleziánov.
Farnosť obnovená:19.10.1997 s názvom „Panny Márie – Pomocnice kresťanov“.
Rozloha farnosti:7 273 620 m²
Počet obyvateľov v Ružinove:72 360
Výročie posviacky chrámu:19. októbra (kostol bol konsekrovaný 19.10.1997)
Slávnosť patróna kostola:24. mája (Mária Pomocnica Kresťanov)
Farský Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov