Rodiny

V našej farnosti existujú a organizujú sa:

  • niekoľko rodinných spoločenstiev strednej generácie
  • viacero rodinných spoločenstiev mladých manželov
  • chlapi – futbal otcov – štvrtok o 20:30 v oratóriu
  • duchovné obnovy mužov (DOCH)
  • duchovné obnovy žien (DOŽ)

  • letné farské dovolenky rodín 

DOŽ a DOCH

„Veľká“ alebo „ročná“  duchovná obnova žien/mužov farnosti. Je určená pre osoby v strednom veku, ktoré si chcú prehĺbiť svoj duchovný život. Počas obnovy sú tematické úvahy, spoločná diskusia o nich, spoločné zdieľanie, možnosť sv. spovede a rozhovoru s kňazmi, spoločné sv. omše, film s diskusiou a podobne. Termín konania podľa farských oznamov.

Prihlásiť sa môžete v sakristií kostola, alebo e-mailom (fara.mileticova {zavinač} gmail.com)

Manželské spoločenstvá

Manželské spoločenstvá sa podľa dohody stretávajú týždenne, alebo dvojtýždenne. Prehlbujú svoju vieru duchovnými a katechetickými témami, spoločným rozjímaním a adoráciou Sviatosti Oltárnej. Sú vedené animátormi, alebo kňazmi.

Ak máte záujem môžete sa kedykoľvek prihlásiť do spoločenstva manželov, ktorí sa iba nedávno sobášili, alebo takých, ktorí už majú dve tri deti, či medzi manželské páry s dospievajúcimi a dospelými deťmi. Tieto spoločenstvá si plánujú aj spoločné aktivity duchovné, apoštolské, alebo oddychové.

Prihlásiť sa môžete v sakristií kostola, alebo e-mailom (fara.mileticova {zavinač} gmail.com)