Sväté omše a spovedanie


Sväté omše:

Pondelok6:4518:00
Utorok6:4512:00
v pracovné dni
počas šk. roka
18:0019:00
mládežnícka
Streda6:4512:00
v pracovné dni
počas šk. roka
18:00
Štvrtok6:4510:00
mama omša
každý druhý týždeň**
12:00
v pracovné dni
počas šk. roka
18:00
Piatok6:4512:00
v pracovné dni
počas šk. roka
17:15
detská
Sobota8:0018:00
Nedeľa6:308:009:30
mládežnícka
11:00
detská
18:00
**rozpis podľa farských oznamov TU

Sväté omše v prikázaný sviatok:

Ak je pracovný deň:Ak je deň pracovného pokoja alebo sobota:
6:45, 8:00, 12:00 16:30, 18:006:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Prikázané sviatky:

  • 1. januára – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie,
  • 6. januára – Zjavenie Pána,
  • 40. deň po Veľkej Noci, vo štvrtok – Nanebovstúpenie Pána,
  • 11. deň po zoslanie Ducha Svätého, vo štvrtok – Slávnosť Kristovho Tela a Krvi,
  • 29. júna – Apoštolov sv. Petra a sv. Pavla,
  • 15. augusta – Nanebovzatie Panny Márie,
  • 1. novembra – Všetkých svätých,
  • 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie,
  • 25. decembra – Narodenie Pána.

Sväté omše v štátny sviatok:

8:00, 18:00

Spovedanie:

Sviatosť zmierenia sa v našom kostole vysluhuje: V pracovné dni okrem pondelka; počas ranných a večerných sv. omší. V nedeľu počas všetkých sv. omší.
Počas prvo-piatkového týždňa okrem sv. omší aj: vo štvrtok od 16:00 do 19:00 a počas adorácie do 21:00, v piatok od 16:00 do 18:00.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia v penzióne na Sklenárovej ulici: vo štvrtok pred prvým piatkom od 9:30


Spovedanie chorých:
Ak je vo vašej rodine alebo susedstve starý alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, kontaktujte sa prosím na Farskom úrade. V neprítomnosti nechajte odkaz na vrátnici s uvedením mena a presnej adresy chorého (aj poschodie, zvonček…) a telefonický kontakt.


Zaopatrovanie v nemocniciach:


Na území našej farnosti sa nenachádza nemocnica, ktorú máme v správe.

V prípade potreby duchovnej služby v nemocniciach sa obráťte na:
. Nemocnica Ružinov: v správe farnosti sv. Vincenta de Paul: 0908 318 754
. Nemocnica Kramáre: v správe farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pátri redemptoristi: 0908 431 049
. Fakultná nemocnica: Staré Mesto a Železničná nemocnica: v správe farnosti Blumentál: 0948 313 363

V prípade súrneho zaopatrenia zomierajúcich volajte:
0903 825 137 alebo 0904 321 099


Rozpis* celebrantov sv. omší a spovedania počas letných prázdnin nie je rozpis aktualizovaný.

Kto má záujem o stáleho spovedníka, ktorý by ho mohol lepšie sprevádzať v duchovnom živote, nájde v tabuľke nižšie rozpis spovedania jednotlivých kňazov. V odôvodnených prípadoch (duchovné a iné podujatia, dovolenka, duchovné cvičenia a pod.) môže dôjsť k dočasnej zmene v tomto rozpise.

DEŇHODCelebrant sv. omšeSpovedník
Utorok .6:45
18:00
19:00 mládežka
Streda 6:45
18:00
Štvrtok 6:45
10:00 mama omša
18:00
Piatok 6:45
17:15
Sobota 8:00
18:00
Nedeľa 6:30
8:00
9:30 Penzión
9:30
mládežka
11:00
detská
18:00
Pondelok 6:45
18:00
* zmeny rozpisu sú vyhradené.