Farská kancelária


Úradné hodiny vo farnosti:


Pondelokkancelária zatvorená
Utorok16:00 – 17:30Zápis na krst a sobáš, rozhovor (spravuje výpomocný duchovný)
16:00 – 17:30Výpisy z matrík (matrikárka)
Streda16:00 – 18:00Výpisy z matrík (matrikárka)
Štvrtok16:00 – 17:30Zápis na krst a sobáš, rozhovor (spravuje výpomocný duchovný)
16:00 – 18:00Výpisy z matrík (matrikárka)
Piatok15:30 – 17:00Zápis na krst a sobáš, rozhovor (spravuje farár)

Matrikárke zvoňte na zvonček: KATECHETI. Keď hľadáte kňaza zvoňte na zvonček: p. FARÁR.

V úradných veciach kontaktujte: správcu farnosti (don Marián Husár, SDB | +421 903 825 137), kaplána (don Jozef Kupka, SDB | +421 903 825 675) alebo výpomocného duchovného (don Jozef Krušac, SDB | +421 904 321 099). Mimo úradných hodín sa s kňazom môžete rozprávať po sv. omšiach, alebo si dohodnúť stretnutie telefonicky.