Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

2. adventná nedeľa 5. 12. 2021

Liturgický kalendár
V pondelok je ľ.spomienka sv. Mikuláša; v utorok je spomienka sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi; v stredu je slávnosť Nepoškvrnené Počatie preblahoslavenej Panny Márie; vo štvrtok je ľ.spomienka sv. Juana Diega, patróna kostolníkov (naším kostolníkom a kostolníčkam vyjadrujeme veľkú vďačnosť za ich obetavú službu)

Budúcu nedeľu o 15.30 hod. je stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov – cez zoom, link na pripojenie vám pošleme mailom.

Kostol je otvorený každý deň od 17.00 do 19.00 hod. pre modlitbu a individuálnu pastoráciu. Je možnosť pristúpiť k svätej spovede a sv.prijímaniu.

V nedele streamujeme sv.omše o 9.30 a 10.30 (detská). Tieto sv. omše vysielané online nájdete na stránke: www.mileticka.sk.

Nahlásené úmysly sv.omší sú odslúžené v dané dni pri neverejných sláveniach sv.omší v našej saleziánskej komunite. Ak chcete nahlásiť nové úmysly, tak v pondelok, štvrtok a sobotu od 17.00 do 18.00 je možnosť v sakristii u kostolníkov.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nám v tomto roku poukázali vaše 2% (3%). Od apríla do októbra, prišlo z Finančnej správy 26 055,25€. Je to najviac v dejinách nášho strediska.

V januári sa začína nový turnus prípravy na manželstvo. Príprava na manželstvo v našej farnosti má 9 stretnutí. Zo snúbencov musí byť aspoň jeden pokrstený rímsko-katolík. Prihlásiť sa môžete osobne, alebo mailom fara.mileticova@gmail.com Podrobné informácie nájdete na našej stránke mileticka.sk v sekcii farnosť, sviatosti. Príprava bude prebiehať cez zoom. 

Za posledný týždeň na splácanie úveru a pôžičky na Nové oratko na účet prišlo 773 €, z toho jeden dar v hodnote 200 €. V hotovosti ste darovali 315 €. Na príhovor sv. Jozefa, ktorého rok sa skončí v stredu, nech Pán bohato odmení všetkých našich dobrodincov.

Vzadu v kostole a vo vestibule si môžete vziať časopisy Don Bosco dnes, Miletičkára aj nové číslo z edície Viera do vrecka o Duchovných cvičeniach. K dispozícii je aj Adventná pohľadnica, ktorá nás na Miletičke chce zjednotiť v prežívaní Adventu. Počas druhého adventného týždňa sa budeme snažiť o láskavosť v slovách a v službe.

Pri premýšľaní nad vianočnými darčekmi chceme dať do pozornosti niekoľko životných príbehov a silných svedectievz dielne Vydavateľstva DON BOSCO. Nájdete ich na stránke donbosco.sk, v časti Adventný predaj.


1. adventná nedeľa 28. 11. 2021

Liturgický kalendár
V utorok je sviatok sv. Ondreja, apoštola; v piatok je spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza; budúci týždeň je prvopiatkový.

Kostol je otvorený každý deň od 17.00 do 19.00 hod. pre modlitbu a individuálnu pastoráciu. Je možnosť pristúpiť k svätej spovede a sv.prijímaniu. Taktiež dnes – na začiatku adventu si môžete priniesť adventný veniec na požehnanie.

V nedele streamujeme sv.omše o 9.30 a 10.30 (detská). Tieto sv. omše vysielané online nájdete na stránke: www.mileticka.sk.

Nahlásené úmysly sv.omší sú odslúžené v dané dni pri neverejných sláveniach sv.omší v našej saleziánskej komunite.

Pozývame dnes na duchovnú obnovu rodín a všetkých dospelých o 16.00 na zoome. Od 18.00 do 20.00 hod. je potom možnosť pristúpiť na Miletičke k sv. spovedi a sv.prijímaniu. Bližšie info viď na stránke mileticka.sk

Na budúcu nedeľu bude pri online sv. omši o 9:30 hod. požehnanie matiek pred pôrodom.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nám v tomto roku poukázali vaše 2% (3%). Od apríla do októbra, prišlo z Finančnej správy 26 055,25€. Je to najviac v dejinách nášho strediska.

Vzadu v kostole a vo vestibule si môžete vziať časopisy Don Bosco dnes a Miletičkára. K dispozícii je aj krásna Adventná pohľadnica, ktorá nás na Miletičke chce zjednotiť v prežívaní Adventu. Počas prvého adventného týždňa sa budeme snažiť o spytovanie svedomia pred spánkom: poďakujem a odprosím Pána Boha.

Za posledný týždeň na splácanie úveru a pôžičky na Nové oratko na účet prišlo 1 187 €, z toho jeden dar v hodnote 200 €. V hotovosti ste darovali 315 €. Na príhovor sv. Jozefa, nech Pán bohato odmení všetkých našich dobrodincov.

Od pondelka začína deviatnik k Panne Márii Nepoškvrnenej.

Ruženec na Hlbokej je dnes zrušený.

Dnes sa mala konať v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých arci/diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk