Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

27. nedeľa v cezročnom období 2. 10. 2022

Liturgický kalendár
V utorok je spomienka sv. Františka Assiského, v stredu je ľ.spomienka sv. Faustíny Kowalskej, panny; v piatok je spomienka Ružencovej Panny Márie

Nasledujúci týždeň je prvý piatok. Spovedáme ako obvykle v prvopiatkovom týždni.

V októbri sa budeme každú nedeľu v mesiaci modliť spoločne ruženec na Hlbokej so začiatkom o 19:40. Odchod spred kostola je o 19.10 hod.

Mládežnícku sv. omšu v utorok o 19. 00 hod. bude mať duchovný otec Chege z Kene, ktorý pracuje v diele Bosco Boys v Nairobi, na resocializáciu chlapcov z ulice. Po nej bude možnosť zúčastniť sa aj zaujímavej besedy.

Vo štvrtok o 19.00 bude animovaná adorácia, po nej bude pokračovať tichá do 21:00 hod.

V sobotu pozývame na veľkú jesennú brigádu so začiatkom o 9.00 hod. Samozrejme nebude chýbať chutný obed.

Budúcu nedeľu o 15.30 hod. je stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Ak máte záujem prihlásiť vaše deti na stretká môžete sa obrátiť na don Maja Zachara.

Dávame do pozornosti nové číslo Miletičkára, môžete vziať vašim známym ale aj chorým, príspevok na tlač je 0,50 €.


26. nedeľa v cezročnom období 25. 9. 2022

Liturgický kalendár
V utorok je spomienka sv. Vincenta de Paul,kňaza; v stredu je ľ.spomienka sv. Václava, mučeníka; vo štvrtok je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov; v piatok je spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi; v sobotu je spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

Dnes večer sa ideme pomodliť ruženec za povolania na Hlbokú cestu so začiatkom o 19:40. Odchod spred kostola je o 19.10 hod.

V októbri sa budeme každú nedeľu v mesiaci modliť spoločne ruženec na Hlbokej.

Pozývame dnes popoludní na rozlúčku s don Františkom Kubovičom, ktorý po 16 rokoch odchádza z Miletičky. Stretnutie spojené s pestrým a chutným občerstvením začína dnes popoludní o 15.30 v oratku. Bude možnosť sa porozprávať, osobne s don Františkom rozlúčiť, pospomínať… Kto chce, môže priniesť koláčik a slané.  

Vo štvrtok o 10.00 je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.

V sobotu bude v našom kostole o 18.00 hod. sv.omša za život a rodinu.

Ak máte záujem prihlásiť vaše deti na stretká môžete sa obrátiť na don Maja Zachara.

Ďakujeme mamičkám, ktoré zorganizovali a obetavo pripravili v sobotu Výmennú burzu.  

V sakristii, alebo na recepcii si môžete vyzdvihnúť pre deti (tretiaci na ZŠ alebo vyššie) Prihlášku na prípravu na 1. sväté prijímanie.

Pozývame mladých, deti i rodičov na tradičný Jesenný výlet, tento krát na hrad Pajštún. Bližšie informácie na plagáte.

Farnosť Vajnory pozýva osláviť 5. výročie blahorečenia don Titusa Zemana. Bližšie info na nástenkách.

Dávame do pozornosti nové číslo Miletičkára.