Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

17. nedeľa v cezročnom období – 25. 7. 2021

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie; v utorok je spomienka sv. Gorazda a spoločníkov; štvrtok je spomienka sv. Marty; v piatok je ľ. spomienka bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice; v sobotu je spomienka sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Spovedáme denne 30 min pred večernou sv. omšou a počas nej.

Dnes (nedeľa) slávime prvý krát Svetový deň starých rodičov a seniorov. Tento deň ustanovil Svätý Otec František 31. januára. Pripomínať si ho budeme každoročne, vždy štvrtú nedeľu v júli v blízkosti sviatku svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie. Všetky vnúčatá sú pozvané, aby navštívili svojich starých rodičov, prípadne opustených seniorov farnosti. Počas návštevy sa môžu pomodliť spolu aj modlitbu pripravenú na tento deň (PDF), prečítať si posolstvo pápeža Františka (web), či starkých obdarovať malým darčekom.

Ďakujeme vám za modlitby za naše tábory a letné akcie s mládežou a rodinami. V týchto dňoch sme skončili birmovanecký tábor a prebehol aj miništrantský tábor Tymián. Vkladáme do vašich modlitieb, do Božej ochrany a požehnania púť animátorov do Talianska.

Dnes večer sa ideme pomodliť ruženec za povolania na Hlbokú cestu so
začiatkom o 19:40. Odchod spred kostola je o 19.10 hod.

 


16. nedeľa v cezročnom období – 18. 7. 2021

Liturgický kalendár
Vo štvrtok je sviatok sv. Márie Magdalény; v piatok je sviatok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Počas prázdnin, nebýva sv. omša o 12.00 hod.

Spovedáme denne 30 min pred večernou sv. omšou a počas nej.

V piatok sme zakončili prímestský tábor o sv. Františkovi Saleskom. Ďakujeme vám za modlitby. Tábor dopadol veľmi dobre.

V pondelok začína birmovanecký tábor pre chlapcov a dievčatá. Taktiež ho vkladáme do Božej ochrany a požehnania a už teraz vopred ďakujeme za všetky vaše modlitby.