Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.
Týždenný rozpis celebrantov sv. omší a spovedania nájdete v časti: Farnosť ->Sv. omše a spovedanie.


10. Nedeľa v cezročnom období 9. 6. 2024

Liturgický kalendár:

V utorok je spomienka sv. Barnabáša, apoštola; v stredu je spomienka bl. Františka Kesyho a spoločníkov, mučeníkov; vo štvrtok je spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi;

V sobotu pozývame všetkých na Veľkú duchovnú obnovu rodín – RODINNÝ DEŇ pre všetkých so začiatkom o 9.00 hod. Bližšie informácie na našej stránke www.mileticka.sk alebo na nástenkách. Je potrebné sa ja prihlásiť cez link alebo cez QR kód.

V nedeľu 16. júna 2024 o 15.00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

Milá žena, pozývame ťa na posedenie s názvom Večer pre ženy s jahodami a šľahačkou, kde chceme spoločne stráviť čas rozhovormi a len byť tak obyčajne spolu. Si vítaná dnes (nedeľa) od 17:00 v čajovni. Potešíme sa koláčiku, alebo niečomu dobrému.

V rámci osláv storočnice príchodu saleziánov na Slovensko vás všetkých pozývame na Víkend vďačnosti 6.-8.septembra 2024. Všetky potrebné informácie nájdete na: www.saleziani.sk/vikend-vdacnosti

Od septembra otvárame novú skupinu katechumenov – môžu sa do nej prihlásiť tí dospelí, ktorí sa túžia pripravovať k sviatosti krstu, alebo k sv. prijímaniu poprípade k sviatosti birmovania. Prihlasovať sa môžete na farskom maily fara.mileticova@gmail.com alebo osobne v kancelárii fary.

Aj tento rok môžete svoje deti prihlásiť na pobytové letné tábory pre chlapcov a dievčatá. Viac info a prihlasovací formulár nájdete na našej stránke www.mileticka.sk alebo na plagátoch.

Rímskokatolícka bohoslovecká fakulta UK v Bratislave otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2024/25 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca augusta 2024. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk 

Slovenská katolícka charita pozýva na Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční v rôznych slovenských mestách od 10. do 16. júna 2024. Tento týždeň bude jedinečnou príležitosťou bližšie spoznať jej činnosť a projekty, ktoré realizuje Slovenská katolícka charita ako aj arcidiecézne, diecézne a eparchiálne charity po celom Slovensku. Podrobné informácie nájdete na webe www.charita.sk , a tiež na sociálnych sieťach Slovenskej katolíckej charity.


9. Nedeľa v cezročnom období 2. 6. 2024

Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov; v stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; v piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho; v sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie;

Budúci týždeň je prvý piatok, spovedáme ako obvykle počas prvopiatkového týždňa.

Vo štvrtok o 19.00 je animovaná adorácia, od 20.00 bude adorácia pokračovať v tichu.

Budúcu nedeľu bude na sv.omši o 9.30 hod. požehnanie mamičiek pred pôrodom.

Od septembra otvárame novú skupinu katechumenov – môžu sa do nej prihlásiť tí dospelí, ktorí sa túžia pripravovať k sviatosti krstu, alebo k sv. prijímaniu poprípade k sviatosti birmovania. Prihlasovať sa môžete na farskom maily fara.mileticova@gmail.com alebo osobne v kancelárii fary.

Aj tento rok môžete svoje deti prihlásiť na pobytové letné tábory pre chlapcov a dievčatá. Viac info a prihlasovací formulár nájdete na našej stránke www.mileticka.sk alebo na plagátoch.

V mesiaci máj ste prispeli na nové oratko sumou 3 246,-eur. Vkladáme všetkých dobrodincov do modlitieb a pravidelne za nich slúžime sväté omše.

V piatok a sobotu sa uskutoční pre mladých v Trnave obľúbený hudobný festival Lumen. Viac info na www.festivallumen.sk