Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

Týždenný rozpis celebrantov sv. omší a spovedania nájdete v časti: Farnosť ->Sv. omše a spovedanie.

Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi; vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza; v sobotu je spomienka sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov; budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice. Dnes sa končí veľkonočné obdobie.

Nasledujúci týždeň je 1. piatok v mesiaci. Spovedáme od utorka ráno a večer počas sv. omší,vo štvrtok od 16:00 do 21.00 a v piatok od 16:00 do 18:00 hod.

Dnes sa spoločne modlíme ruženec za povolania na Hlbokej, odchod spred kostola je o 19:10, začiatok modlitby  19:40.

V sobotu po prvýkrát prijalo Pána Ježiša vo sv. prijímaní 53 detí. Pamätajme na nich v modlitbách. Ďakujeme všetkým, ktorí sprevádzali tieto deti počas roka i všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu slávnosti.

Vo štvrtok o 19.00 je animovaná adorácia, od 20.00 bude adorácia pokračovať v tichu.

V sobotupozývame na veľkú duchovnú obnovu rodín, ktorá sa začne o 9:00 v sále pod kostolom. Môžete prísť celé rodiny, o deti bude postarané. Obnova sa ukončí svätou omšou o 12:00, po ktorej bude spoločné agapé (objednáme pizze). Je potrebné sa registrovať do tabuľky, ktorú nájdete na našej stránke www.mileticka.sk (klik na baner v úvode)
Taktiež v sobotu o 17.30 je Duchovná obnova mladých.

Na zbierke na katolícke masmédiá ste prispeli 900 eur. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Na našej stránke nájdete prihlášky na chlapčenský tábor a dievčenský tábor.

Deťom i rodičom dávame do pozornosti nové číslo krásneho detského časopisu Rebrík.

Srdečne pozývame na zoznámenie sa s Alfonzom Paulenom, novým adeptom na blahorečenie, v stredu v Dome Quo Vadis o 18:00 bude dokumentárny film a po ňom o 19:00 diskusia s postulátorkou procesu. Viac na www.domquovadis.sk

V sobotu sa uskutočnil v Kaplnej 1. ročník saleziánskeho frisbee [frizbí] turnaju, ktorý organizovalo miestne stredisko Domky. Tím z Miletičky obsadil krásne prvé miesto, z čoho sa veľmi tešíme a gratulujeme.

Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.


7. veľkonočná nedeľa 21. 5. 2023

Liturgický kalendár
V pondelok je ľ.spomienka sv. Rity z Cascie, rehoľníčky; v stredu je slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov; v piatok je spomienka sv. Filipa Neriho, kňaza; budúcu nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého

V stredu slávime slávnosť titulu nášho chrámu a hlavnej patrónky Saleziánov dona Bosca Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša je o 18.00 hod. Hlavný celebrant bude náš spolubrat Dušan Vilhan z Mamateyovej. Sv. omšu bude svojím spevom sprevádzať zbor Radosť zo Senca. Po slávnostnej sv. omši, pozývame všetkých pred kostol na malé občerstvenie a vzájomné rozhovory pri občerstvení, ktoré pripravia naši farníci. Deti sa budú môcť zahrať, budú pre ne pripravené rôzne aktivity. Prosíme tých, ktorí môžu napiecť zákusky, alebo slané pečivo, aby ho priniesli pred sv. omšou do vestibulu sály pod kostolom.

V utorok na večernej sv. omši o 18.00 hod. bude spievať náš zbor seniorov Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Počas mája sa každú nedeľu spoločne modlíme ruženec na Hlbokej, odchod spred kostola je o 19:10, začiatok modlitby  19:40.

Vo štvrtok o 10.00 pozývame mamičky s deťmi na tzv. Mama omšu.

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

V sobotu bude na sv.omšiach o 9.00 a 11.00 hod. slávnosť 1.sv.prijímania. K 1.sv.prijímaniu pristúpi 56 chlapcov a dievčat. Pamätajme na nich v modlitbách, nech celý život vnímajú, že Pán Ježiš je ich blízkym priateľom.

V sobotu o 18.00 vás pozývame na sv.omšu Vigílie Turíc. Prednesieme všetky 4 starozákonné čítania a počas sv. omše bude prvé sv. prijímanie dospelých. Pripodobníme sa prvým učeníkom, ktorí v modlitbách a bdení očakávali prisľúbeného Tešiteľa.

Na našej stránke nájdete prihlášky na letné akcie: chlapčenský tábor, dievčenský tábor a tábor rodín.

Vo farnosti na Teplickej sa uskutočnia dve podujatia v rámci dialógu Cirkvi so svetom súčasného umenia: v pondelok o 19.00 bude v pastoračnom centre diskusný večer a v sobotu návšteva ateliéru. Bližšie info nájdete na stránke Farnosti Kráľovnej rodiny www.teplicka.org.

Počas letných prázdnin Domka-združenie saleziánskej mládeže plánuje zorganizovať v spolupráci s misijnými organizáciami SAVIO a Vides, 4 turnusy táborov pre ukrajinské deti. Ak máte záujem pridať sa do partie dobrovoľníkov a pomôcť s prípravami pred alebo priamo na táboroch, akýmkoľvek spôsobom, neváhajte sa prihlásiť. Záujemcovia si môžu prečítať viac info vo formulári cez link: https://forms.gle/9vqekKAcDgzQA42G6 alebo naskenovať QR kód na plagáte či napísať na mail katarina@domka.sk.