Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.


6. Veľkonočná nedeľa – 9. 5. 2021


Liturgický kalendár:
Pondelok až streda sú prosebnými dňami za úrodu.

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenie Pána, sv. omše budú o 6:45, 8:00, 12:00, 16:30 a 18:00; v piatok je sviatok sv. Mateja, apoštola.

Počas mája sa 5 minút pred sv. omšou budeme modliť Loretánske litánie. Povzbudzujeme vás modliť sa aj doma, a spojiť sa tak počas tohto mariánskeho mesiaca s celou Cirkvou.

Vo štvrtok o 10:00 je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.

Od budúcej soboty sa začíname modliť na začiatku sv. omší deviatnik k Panne Márii Pomocnici. Pre deti, mladých a rodiny ho chceme ponúknuť interaktívnou formu a tak sledujte úlohy na FB a na stránke.

Sväté omše bývajú v obvyklom čase. Sv. omše v nedele o 9:30 a 11:00 sú naďalej aj streamované na našom YouTube kanáli Miletička.

Kostol je otvorený každý deň od 17:00 do 19:00 pre osobnú modlitbu, je možnosť pristúpiť k sv. spovedi.

Kapacita Prímestského tábora je už naplnená – 245 detí. Svoje deti môžete prihlásiť ešte na pobytové tábory: stredoškolský, dievčenský a chlapčenský. Od pondelka bude na stránke formulár. Mladých a mladé rodiny pozývame tiež na duchovné cvičenia a prihlásiť sa môžu online tiež cez stránku.

Pozývame rodiny s deťmi na náš obľúbený rodinný tábor, ktorý budeme organizovať už tradične v Rodinkove, v termíne od 15. do 18. augusta 2021, tohtoročná téma bude o sv. Jozefovi. Plagáty i podrobné info nájdete počas nasledujúcich dní na nástenke.

Za posledný týždeň prišlo na účet na prestavbu nového oratória spolu 3 482 €, z toho dva dary v hodnote 1000 € a jeden 500 €. Nech Pán Boh na príhovor sv. Jozefa bohato odmení vašu štedrosť.

Vyšlo nové číslo Miletičkára a časopisu Don Bosco dnes, tiež dávame do pozornosti nové čísla z edície Viera do vrecka.

Počas mája sa chodíme modliť ruženec na Hlbokú cestu so začiatkom o 19:40 hod.

Počas týždňa bude preskúšavanie a rozhovory s prvoprijímajúcimi deťmi, pamätajme na ne a ich rodičov v modlitbách.


5. Veľkonočná nedeľa – 2. 5. 2021


Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov;

Počas mája sa 5 minút pred sv. omšou budeme modliť Loretánske litánie. Povzbudzujeme vás modliť sa aj doma, a spojiť sa tak počas tohto mariánskeho mesiaca s celou Cirkvou.

Sväté omše bývajú v obvyklom čase.

Sv. omše v nedele o 9.30 a 11.00 sú naďalej aj streamované.

Aktuálne pravidlá pri verejnom slávení bohoslužieb. Obmedzenie – 15 m2 na jedného človeka, čo v našom kostole činí 40 miest na sedenie. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Prosíme, aby ste dodržiavali rozostupy. Test nie je povinný. Zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Kostol je otvorený každý deň od 17:00 do 19:00 pre osobnú modlitbu, je možnosť pristúpiť k sv. spovedi.

Nasledujúci týždeň je prvopiatkový.

V piatok je v našom kostole celodenná farská adorácia, začne vyložením Sviatosti Oltárnej po rannej sv. omši a bude ukončená o 20:00 hod.

Pozývame rodiny s deťmi na náš obľúbený rodinný tábor, ktorý budeme organizovať už tradične v Rodinkove, v termíne od 15. do 18.augusta 2021, tohtoročná téma bude o sv. Jozefovi. Plagáty i podrobné info nájdete počas nasledujúcich dní na nástenke a link na prihlásenie na našej stránke www.mileticka.sk.

Za posledný týždeň prišlo na účet na prestavbu nového oratória spolu 580 € a v hotovosti darcovia prispeli sumou 915 €. Nech Pán Boh na príhovor sv. Jozefa bohato odmení vašu štedrosť.

Vyšlo nové číslo Miletičkára a časopisu Don Bosco dnes, tiež dávame do pozornosti nové čísla z edície Viera do vrecka.

Počas mája sa chodíme modliť ruženec na Hlbokú cestu so začiatkom o 19:40 hod.

V stredu o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26).