Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.
Týždenný rozpis celebrantov sv. omší a spovedania nájdete v časti: Farnosť ->Sv. omše a spovedanie.


3. pôstna nedeľa v roku B 3. 3. 2024

Liturgický kalendár:

Pobožnosť Krížovej cesty sa počas pôstu spoločne modlíme v piatky po rannej a večernej sv. omši v kostole a v nedele o 19.40 na Bratislavskej Kalvárii, stretávame sa o 19.10 pred Miletičkou.

Vo štvrtok o 10.00 hod. je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.

Vo štvrtok o 19.00 je animovaná adorácia, od 20.00 bude adorácia pokračovať v tichu.

V mesiaci marec sme spustili prihlasovanie na sviatosť birmovania ktorá bude následne prebiehať v školskom roku 2024/2025. Prihlásiť sa môžu terajší ôsmaci ZŠ (tercia gymnázia) a starší max. do 17. roku. Všetky informácie aj s prihlasovacím formulárom nájdete na našej stranke www.mileticka.sk v sekcii príprava na sviatosti alebo u zodpovedného don Mariána Zachara.

Tento rok slávime spoločne 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. V Bratislave sa od 6. do 8. septembra uskutoční veľká spoločná oslava vďačnosti. Príde množstvo mladých z celého Slovenka, preto hľadáme rodiny aj z našej farnosti, ktoré nám pomôžu ubytovať mladých a dobrovoľníkov na dve noci. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie, prosím, prihláste sa cez formulár, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

Počas jarných prázdnin ponúkame deťom a mládeži voľnočasové aktivity v našom starom oratku. Bližšie infomácie na www.mileticka.sk.

V mesiaci februári ste prispeli na nové oratko sumou 4.327,- eur. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Pozývame vás zapojiť sa do Pôstnej zbierky Tehlička, ktorá tento rok pomáha deťom a mladým v chudobnom Južnom Sudáne v Afrike. Cieľom je zlepšiť podmienky žiakom v škole – v Edukačnom centre sv. Bakhity na misii v Tonj, ktorú navštevuje vyše 1100 žiakov.

Vyšlo nové číslo časopisu Don Bosco dnes. Môžete si zobrať pre seba i pre všetkých vašich známych a blízkych.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať  elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024 na stránke www.frcth.uniba.sk . Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na stránke www.ksnr.sk .


2. pôstna nedeľa v roku B 25. 2. 2024

Liturgický kalendár:

Pobožnosť Krížovej cesty sa počas pôstu spoločne modlíme v piatky po rannej a večernej sv. omši v kostole a v nedele o 19.40 na Bratislavskej Kalvárii, stretávame sa o 19.10 pred Miletičkou.

Tento rok slávime spoločne 100 rokov prítomnosti saleziánov na Slovensku. V Bratislave sa od 6. do 8. septembra uskutoční veľká spoločná oslava vďačnosti. Príde množstvo mladých z celého Slovenka, preto hľadáme rodiny aj z našej farnosti, ktoré nám pomôžu ubytovať mladých a dobrovoľníkov na dve noci. Ak máte možnosť poskytnúť ubytovanie, prosím, prihláste sa cez formulár, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

V čase jarných prázdnin bude pre deti a mládež otvorené staré oratko. Ak chcete bližšie info, kontaktujte nášho spolubrata Patrika Mocka (tel, whats app: 0911 869 641).

Na Charitu sa vyzbieralo 2600 eur. V mene chudobných a núdznych ďakujeme za vašu štedrosť. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach.

Pozývame vás zapojiť sa do Pôstnej zbierky Tehlička, ktorá tento rok pomáha deťom a mladým v chudobnom Južnom Sudáne v Afrike. Cieľom je zlepšiť podmienky žiakom v škole – v Edukačnom centre sv. Bakhity na misii v Tonj, ktorú navštevuje vyše 1100 žiakov. Sestry saleziánky okrem samotného vzdelania, zabezpečujú všetkým svojim žiakom aj obed, ktorý je častokrát jediným jedlom týchto detí počas dňa. Škole však chýba miesto, ktoré by poskytlo útočisko týmto deťom najmä v období dažďov, či pred horúcim slnkom. Vyzbierané prostriedky tak poslúžia na vybudovanie školskej multifunkčnej haly, ktorá bude slúžiť ako jedáleň a zároveň sa bude využívať na slúženie školských svätých omší a počas ďalších školských edukačných prednášok. Vzadu v kostole nájdete obálky, ktoré si môžete zobrať so sebou domov. Nájdete v nich predlohu misijnej Tehličky, do ktorej si môžete odkladať to, čoho ste sa zriekli počas pôstu a takto konkrétne podporiť túto saleziánsku školu v ďalekej Afrike.

Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Nitre srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí pre miništrantov, ktorý sa uskutoční 2. marca 2024 s nasledovným programom: O 10.00 – sv. omša v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre. Po jej skončení bude nasledovať prehliadka seminára a obed. Popoludní je pripravený zábavný program a adorácia za nové kňazské povolania. Predpokladaný záver programu je o 15.30.