Saleziáni

Saleziáni dona Bosca (SDB) sú spoločenstvo kňazov a laikov, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili rehoľnými sľubmi svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujú poslanie, ktoré sa v rodinnom duchu podľa preventívneho systému zameriava na celistvú výchovu mladého človeka. Ako celosvetová inštitúcia v Katolíckej cirkvi majú svoju právnu štruktúru uznanú aj civilnými autoritami. Na celosvetovej úrovni ich vedie hlavný predstavený, na úrovni provincií je to provinciál. Aktuálne má Spoločnosť sv. Františka Saleského 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch. Žijeme spoločným životom v komunitách, ktorých je momentálne na Slovensku 25.

Jednou z nich ja aj komunita saleziánov na Miletičovej ulici. Tá prišla po prvý krát do svojho dohotoveného domu na toto územie 14. septembra 1933 na sviatok Povýšenia sv. kríža. Saleziáni tu pôsobili do 14. apríla 1950, kedy ich všetkých komunistický režim odviedol do sústreďovacích táborov PTP. Dom najprv obsadila polícia, ktorá v ňom určitý čas pôsobila a neskôr ho odovzdala národnému stavebnému podniku Pozemné stavby. V roku 1991 budovu vrátili saleziánom a v roku 1992 sa začala pastorácia medzi mládežou. V roku 1997 bola obnovená farnosť a bol posvätený kostol Márie Pomocnice kresťanov. Počas týchto rokov sa v dome na Miletičovej vystriedalo veľké množstvo saleziánov.

V súčastnosti v našom saleziánskom dome býva jedna komunita, ktorá je rozdelená na dve vetvy. Každá z nich má presne vymedzené svoje úlohy a poslanie.

Komunita SDB

V školskom roku 2022 – 2023 bude naša saleziánska komunita naďalej rozdelená na dve vetvy.

Pastoračná vetva

Z pastoračnej komunity odišiel po troch rokoch don Ján MATURKANIČ do Spojených štátov amerických do štátu Ohio, kde bude pôsobiť v slovenskej gréckokatolíckej eparchii Parma. Po dvoch rokoch asistencie odišiel asistent Matej FABIAN do Jeruzalema, kde sa štúdiom teológie bude pripravovať na kňazstvo. Po šestnástich rokoch odišiel don František KUBOVIČ na jednoročný študijný pobyt do Ríma na saleziánsku univerzitu UPS. Do pastoračnej komunity
prišiel don Marián ZACHAR, ktorý bol doteraz vedúcim oratória v Trnave. Koadjútor (rehoľný brat) Igor PECHA prišiel
z Malty, kde bol na ročnom študijnom pobyte, a predtým dlhé roky pôsobil na SOŠ sv. Jozefa v Žiline. Úlohou pastoračnej komunity je starostlivosť o farnosť na Miletičovej, o saleziánske mládežnícke stredisko a internát a animácia všetkých zložiek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia. Priemerný vek bratov z tejto vetvy bývajúcich v našom dome je 57,72 roka.

MANIK Karol
don Maník Karol, SDB
direktor
don Husár Marián, SDB
farár, vikár
don Seman Pavol, SDB
archív, saleziánska rodina
marián zachar SDB
don Zachar Marián, SDB
vedúci oratória
don Krušac Jozef, SDB
výpomocný duchovný, saleziáni spolupracovníci
don Kupka Jozef, SDB
kaplán
don Urbančok Milan, SDB
vysokoškolský učiteľ, saleziánska rodina
Pecha Igor
Pecha Igor, SDB
internát
don Lančarič Jozef, SDB
saleziáni spolupracovníci
CAPUTA Marian
Čaputa Marián, SDB
koadjútor – rehoľný brat
don Slivoň Jozef, SDB
Ordinariát OS a OZ SR
PRAVDA Daniel
don Pravda Jozef Daniel, SDB
na dôchodku
don Ďurica Milan Stanislav, SDB
na dôchodku

Provinciálna vetva

Bratia z provinciálnej vetvy komunity Úlohou provinciálnej komunity je zabezpečovanie služby animácie celej slovenskej provincie v rozličných oblastiach jej života. Okrem toho zabezpečuje slúženie sv. omší o 12.00 hod. v našom kostole počas školského roka. Z provinciálnej komunity odišiel don Pavol PIPKA do Rožňavy, kde mu bola zverená služba direktora. Priemerný vek bratov provinciálnej komunity je 47,57 roka.

don Timko Peter, SDB
provinciál
don Jacko Peter, SDB
vikár provinciála
direktor incaricato
don Skala Jozef, SDB
sekretár provinciála
don Kňaze Andrej, SDB
provinciálny ekonóm
Kormančík SDB
don Kormančík Štefan, SDB
misie
don Holubčik Ján, SDB
saleziánske školy
PECIAR Maros
don Peciar Marián, SDB
spoločenská komunikácia