Večeradlo

Modlitby Večeradla, sa konajú v našej farnosti 2x do týždňa v pondelok po sv. omši a v utorok pred sv. omšou cca o 16.55