Pôstne prednášky


Cyklus prednášok o zasvätenom živote

Prednášky na tému zasvätený život, ktoré odzneli počas pôstneho obdobia v roku 2015 v kostole Panny Márie Pomocnice Kresťanov na Miletičovej ulici.


Cyklus prednášok o Sv. Písme

Prednášky na tému sv. písmo, ktoré odzneli počas pôstneho obdobia v roku 2014 v kostole Panny Márie Pomocnice Kresťanov na Miletičovej ulici.


Cyklus prednášok o pokání

Prednášky na tému pokánie, ktoré odzneli počas pôstneho obdobia v roku 2013 v kostole Panny Márie Pomocnice Kresťanov na Miletičovej ulici.