Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac máj 2022


DátumDeňOmšaÚmysel
1.5.2022nedeľa6:30poďakovanie za 75 r. života
8:00za dobrodincov
9:30za farníkov
11:00+ starí rodičia Pavol a Terézia, Ladislav, Bonaventúra, Margita
18:00+ Štefan
2.5.2022pondelok6:45+ Alexander, Vilma a celá rodina
18:00za zdravie a BP pre Annu a deti s rodinami
03.05.20222utorok6:45+ Vojtech, Jitka, Vlasta
18:00+ Anton a jeho rodičia
4.5.2022streda6:45+ Mária a Vojtech
18:00+ rodičia Štefan, Mária a starí rodičia
5.5.2022štvrtok6:45poďakovanie
18:00+ rodičia Albert, Helena a starí rodičia
6.5.2022piatok6:45+ Anna, Elena, rodičia
17:15+ Viliam, rodičia a starí rodičia
7.5.2022sobota8:00poďakovanie za vyslyšanie a prosba o ďalšiu ochranu
18:00za obrátenie brata Jozefa
8.5.2022nedeľa6:30za farníkov
8:00+ Emil, Mária
9:30+ Ján, Viola, Štefan, Klára, Vojtech
11:00+ Daniel, František a starí rodičia
18:00+ rodičia, súrodenci
9.5.2022pondelok6:45Oľga,Ladislav
18:00+ Alžbeta, Rudolf
10.5.2022utorok6:45+ Mária, Samuel
18:00+ Henrich
11.5.2022streda6:45+ Peter, Anastázia a ostatní z rodiny
18:00za dar viery Simony, Moniky, Briana, Natálie
12.5.2022štvrtok6:45za zdravie a BP pre Miriam
18:00poďakovanie za dar života a viery v rodine
13.5.2022piatok6:45+ Tomáš, Mária , Elena
17:15+ Vincent
14.5.2022sobota8:00za BP, milosti a jednotu rodiny
18:00+ Terézia
15.5.2022nedeľa6:30za zdravie, BP a požehnanie pre Igora a rodinu
8:00za BP a ochranu pre Terezku
9:30+ Alfréd, Mária, Margita, Imrich a František
11:00za farníkov
18:00+ Mária a Július, Adam a Mária
16.5.2022pondelok6:45+ Karol, sestra a rodičia z oboch strán
18:00BP a zdravie pre Máriu
17.5.2022utorok6:45+ František, Mária, Františka
18:00+ Alica
18.5.2022streda6:45+ Pavel, Hermina
18:00+ františkán Pavol, Michal a Zlatica
19.5.2022štvrtok6:45+ Štefan
18:00+ Viliam
20.5.2022piatok6:45za BP, pokoj, milosti a jednotu rodiny
17:15za BP pre Mirku
21.5.2022sobota8:00poďakovanie Eliáša za 85r. života, prosba za BP pre neho a rodinu
18:00+ Irena, Vladimír a syn Vladimír
22.5.2022nedeľa6:30+ Alojz, rodičia z oboch strán
8:00+ Rozália, Beata, Jozef , rodičia
9:30poďakovanie za 50r. života a prosba o BP pre celú rodinu
11:00BP, pomoc a jednotu pre rodinu
18:00za farníkov
23.5.2022pondelok6:45+ Marta, Štefan
18:00+ Zuzana a rodičia z oboch strán, Jozef
24.5.2022utorok6:45poďakovanie za dožité roky
18:00+ Eugen, Edita, Alžbeta a Ján
25.5.2022streda6:45+ Pavel
18:00+ Elena, Vladimír, kňaz Anton a rodičia
26.5.2022štvrtok6:45+ Jozef, rodičia, Mária
8:00za farníkov
16:30+ Jozef, Rozália, Miroslav, Juraj, Gizela
18:00Ľudmila
27.5.2022piatok6:45+ Ladislav,Viktória a rodičia z oboch strán
17:15+ Etela a Peter
28.5.2022sobota8:00poďakovanie Ludmily za 80 r. života a prosba za zdravie a BP do ďalších rokov
18:00+ Jozefína, Florián, syn Imrich
29.5.2022nedeľa6:30za farníkov
8:00+ Karol, Dagmar, rodičia z oboch strán
9:30+ Ľudovít, Mária, starí rodičia
11:00Peter, Bernardína
18:00za zdravie, BP pre Viktora, Bohdanu, Svetlanu, Viktóriu, Vitalija
30.5.2022pondelok6:45+ Rudolf, Hedviga, starí rodičia
18:00+ Ján, Katarína, Pavel, Vladimír, Karolína
31.5.2022utorok6:45+ Terézia, Silvester a rodičia
18:00+Ján