Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac máj 2021


dátumdeňomšaúmysel
1.5.2021sobota8:00za Milku Seneši
18:00za farníkov
2.5.2021nedeľa6:30za dobrodincov
8:00poďakovanie za dar života Miroslav
9:30za božiu pomoc a zdravie pre Annu
11:00+ rodičia Vendelín a Justína, brat František
18:00za zdravie a božiu pomoc pre rodinu Rybkovú a Hornáčkovú
3.5.2021pondelok6:45za zdravie a božiu pomoc pre Elenu
18:00za božiu pomoc pre Nikolu a Jána
4.5.2021utorok6:45za božiu pomoc,požehnanie,milostí pre rodinu
18:00poďakovanie Ľudmily za dar života 65 rokov
5.5.2021streda6:45za zdravie a božiu pomoc pre Elenu
18:00+ rodičia Ladislav,Elena, otčim Vladimír
6.5.2021štvrtok6:45+ Erika
18.00za súrodencov s rodinami
7.5.2021piatok6:45za Michala a Jána s rodinami
17:15za zdravie, duševné zdravie pre Vieru
8.5.2021sobota8:00+ za zosnulých z rodiny
18.00za božie požehnanie a poďakovanie za uzdravenie Romanka
9.5.2021nedeľa6:30za duše v očistci
8:00+ rodičia z obidvoch strán a Oľga
9:30za farníkov
11:00poďakovanie za dar manželstva a prosba o dary Ducha Sv. a pomoc
18:00za dobrodincov
10.5.2021pondelok6:45božie požeh. Pre 60 r. jubilujúcich manž. Félixa a Jarmilu Machovičových
18:00+ Henrich
11.5.2021utorok6:45za dušu v očistci
18.00+ Rozália
12.5.2021streda6:45+ Jozefa a spásu
18:00+ Ján, Johana a Imrich
13.5.2021štvrtok6:45za božie požehnanie pre Roderika,Radovana,Patríciu a Sebastiána
8:00za farnosť
16:30za božiu pomoc ,zdravie a požehnanie pre rod. Mišíkovú
18.00za božie požehnanie, DDS a zdravie Anais pre vnučku
14.5.2021piatok6:45za božie požehnanie, milostí pre rodinu
17.15+ Cyril
15.5.2021sobota8:00poďakovanie Jozefíny za 70 r. života
18:00+ rodičia Mária a Ferdinand
16.5.2021nedeľa6:30+ Adrián
8:00+ Karol, Dagmar a st.rodičia z oboch strán
9:30+ Imrich a Milan
11:00za farníkov
18:00za božiu pomoc ,dary Ducha Sv.,zdravie pre Petra s rod.
17.5.2021pondelok6:45+ Michal, Mária, Helena a ostatní z rodiny
18.00za božiu pomoc a dary Ducha Sv. a zdravie pre otca Petra s rod.
18.5.2021utorok6:45za duše v očistci z našej rodiny
18.00poďakovanie za 80 r.života Jána a božie požehnanie
19.5.2021streda6:45+ Štefan
18.00+ Pavol
20.5.2021štvrtok6:45za božie požehnanie, milostí pre rodinu
18.00+ Jozef Ižold
21.5.2021piatok6:45+ Roman a rodičia
17.15+ Emerku a Vojtecha
22.5.2021sobota8:00+ Alojz
18:00za božiu pomoc, dary Ducha Sv. a zdravie pre Renatu s rod.
23.5.2021nedeľa6:30+ Annu
8:00+ Marián, Ľudmila, Alžbeta, Michal, Dezider
9:30poďakovanie za požehnanie rodiny a prosba o jednotu
11:00+ Antonia, Ľudevít
18:00za farníkov
24.5.2021pondelok6:45poďakovanie za dožité roky 
18:00+ Tomáš, Roman
25.1.1900utorok6:45poďakovanie za 25r. života Jakuba a dary Ducha Sv.
18:00za zdravie, požehnanie, ochranu pre Bohdana a Máriu
26.5.2021streda6:45za božiu pomoc a zdravie pre Denisu
18.00vďaka a prosba za požehnanie rodiny
27.5.2021štvrtok6:45za dar živej viery pre rodinu
18:00+ manžel Vladimír, rodičia a kňaz Anton
28.5.2021piatok6:45za božiu pomoc a zdravie pre Denisu
17:15+ Helena, Ignác
29.5.2021sobota8:00+ Marta
18:00+ Florián a Jozefína a ich synovia
30.5.2021nedeľa6:30za farníkov
8:00+ Marta
9:30+ Tomáš a žijúca manželka Anka
11:00+ Ľudovít, Anna, Pavel
18:00za uzdravenie dcéry
31.5.2021pondelok6:45+ Anna, Jozef, Jozef, Margita
18:00+ Ján