Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac jún 2024


DátumDeňOmšaÚmysel
1.6.2024sobota8:00 za Božie milosrdenstvo pre Slovensko
18:00 + Veronika
2.6.2024nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00 za farníkov
9:30 + Ľudovít, Anna, Pavel, Anna
11:00 za BP a zdravie Julie s rodinou
18:00 + za BP pre syna Dávida
3.6.2024pondelok6:45 za zdravie, BP a ochranu pre rodinu Záreckú
18:00 za BP pre Katarínu
4.6.2024utorok6:45 za uzdravenie Evy
18:00 za zdravie, BP pre Evu a celú rodinu
5.6.2024streda6:45 + František
18:00 + Juraj, rodičia Mária, Jozef, starí rodičia
6.6.2024štvrtok6:45 + Helena, Michal, Eliáš, Oto
18:00 + Hedviga, Michal, Ján, Ondrej
7.6.2024piatok6:45 za nebeské kráľovstvo pre manželov Irenku a Valentína
17:15 + Vendelín, Alžbeta, Leonard, Božena, František
8.6.2024sobota8:00 za Dary DS, pomoc a požehnanie pre dcéru s rodinou
18:00 + Anton
9.6.2024nedeľa6:30 za farníkov
8:00 + manžel Anton, súrodenci a rodičia z oboch strán
9:30 + Renáta, Juraj, rodičia
11:00 + Milan, Elena, Štefan
18:00 + Margita, Františka, Marta, Rudolf, Peter
10.6.2024pondelok6:45 za nebeské kráľovstvo pre Irenku a Valentína
18:00 + Félix, Jarmila
11.6.2024utorok6:45 na úmysel
18:00 + kňaz Anton Srholec SDB pri nedožitých 95 r.
12.6.2024streda6:45 na úmysel
18:00 za BP a zdravie pre Jakuba a Barbaru
13.6.2024štvrtok6:45 + Etela
18:00 za zdravie a BP pre Pavla
14.6.2024piatok6:45 za BP, milosti a jednotu rodiny
17:15 za BP, prehĺbenie vo viere a zdravie pre Martinu a Braňa s rodinou
15.6.2024sobota8:00 poďakovanie za 10 r. služby v kostole a pri oltári
18:00 + Štefan, Alojz, Justína, Alojz
16.6.2024nedeľa6:30 za uzdravenie ťažko chorej Ľubice a Timoteja
8:00 + Lucia, krsná mama Anica
9:30 za farníkov
11:00 za zdravie a BP pre Máriu, Irenu a Dagmar
18:00 za obrátenie Jozefa a jeho rodiny
17.6.2024pondelok6:45 + Anna
18:00 + Miroslav, Anton, Klára, František, Peter, Pavel
18.6.2024utorok6:45 + Cyril, duše v očistci
18:00 + Jiří
19.6.2024streda6:45 poďakovanie za dožité roky
18:00 + Magdaléna a Viliam
20.6.2024štvrtok6:45 výročie 80 nar. Pavla s manželkou a deti
18:00 + George, Rozália, Jozef, Gizela
21.6.2024piatok6:45 + Štefan, Anna, Silveria
17:15 + Ľudmila, Eugen a ostatná rodina
22.6.2024sobota8:00 + neter Eva
18:00 + Anna, Rudolf
23.6.2024nedeľa6:30 + Alojz
8:00 poďakovanie za dožité roky, za dar viery pre celú rodinu
9:30 poďakovanie za dožitých 90 r. a prosba pre Cyrila
11:00 za farníkov
18:00 + Oľga
24.6.2024pondelok6:45 + Ján, Martin, Rozina, súrodenci
18:00 + Ján, Aurélia, Ján, Florián, Ján, Rozália
25.6.2024utorok6:45 + Štefan, Mária, František
18:00 + Augustín, rodičia
26.6.2024streda6:45 + Štefan, Jozefína
18:00 + Barbora
27.6.2024štvrtok6:45 + Tomáš a ostatní z rodiny
18:00 + Helena, Michal, Eliáš, Oto
28.6.2024piatok6:45 + za večnú spásu Ireny a Valentína
17:15 za uzdravenie a pokoj v rodine
29.6.2024sobota6:30 + Mária, Tomáš, Robert, ostatní z rodiny
8:00 + rodičia Peter a Bernardína, bratia Jozef, Štefan, Peter
9:30 za BP pre Petra, Pavla a ich rodiny
11:00 poďakovanie Otílie za 98r. života, prosba do ďalších rokov
18:00 + Aurélia
30.6.2024nedeľa6:30 za BP, milosti a jednotu rodiny
8:00 + Ján
9:30 za BP, zdravie pre Martu, Ingrid, Kristínu
11:00 poďakovanie za 40 rokov manželstva Jozefa a Márie
18:00 za farníkov