Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac marec 2024


DátumDeňOmšaÚmysel
1.3.2024piatok6:45 + Karol, Oľga, Helena, Virgil
17:15 + Serafín, Michal
2.3.2024sobota8:00 + Roman, Jozef, Mária, Štefan
18:00 poďakovanie Jany za dar života a prosba za BP
3.3.2024nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00 + Štefánia a ostatní zomrelí z rodiny
9:30 + Agnesa, Štefan, rodičia
11:00 + Daniel, František, Marta, starí rodičia
18:00 za farníkov
4.3.2024pondelok8:00 + rodičia Pavol, Helena, starí rodičia z oboch strán
18:00 za živú ružu
5.3.2024utorok8:00 + Jozef, Ján, Jozef
18:00 + rodičia Albína, Anton, brat Jozef, Peter
6.3.2024streda8:00 + Ernest a ostatná rodina
18:00 + Jozef, Frantoška, Milada, Kvetica
7.3.2024štvrtok8:00 + Irena, Valentín
18:00 + Eudoxia, Viktor
8.3.2024piatok8:00 + Agneša
17:15 + Ján
9.3.2024sobota8:00 + Roman
18:00 Božiu pomoc pre Štefana
10.3.2024nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00 za farníkov
9:30 za dar viery a obrátenie pre dcéry a zaťov
11:00 Božiu pomoc pre Renátu
18:00 za zdravie a BP pre Petra
11.3.2024pondelok6:45 + Mária, Emília, Ján, Jaroslav, Milan
18:00 za mladé páry v rodine
12.3.2024utorok6:45 za zdravie a BP pre Lauru, Ľudmilu, Luciu, Juditu
18:00 za BP a ochranu, dary DS pre Petra s rodinou
13.3.2024streda6:45 + mama Margita
18:00 + Ján, Aurélia, Ján, Florián, Ján, Rozália
14.3.2024štvrtok6:45 za zdravie a BP pre manžela
18:00 + rodičia a súrodenci
15.3.2024piatok6:45 + Matilda
17:15 + Jarmila, Alžbeta a Pavel
16.3.2024sobota8:00 + Ladislav
18:00 + rodičia, Emil, Mária
17.3.2024nedeľa6:30 + Zuzana, Michal, Eva, Ladislav
8:00 za BP pre Ľubicu a rodinu
9:30 za farníkov
11:00 + sestra Alica
18:00 + Matúš, Peter, Blahoslav, Anna
18.3.2024pondelok6:45 za BP, milosti a jednotu rodiny
18:00 + Margita, Eleonóra, Norika
19.3.2024utorok6:45 + Irenka, Valentín
18:00 + Mária
20.3.2024streda6:45 za dar viery, zdravie, úspech v škole pre Luciu, Róberta a Evu
18:00 + manžel Vladimír, sestra Elena, rodičia, kolegyne Katarína, Vlasta
21.3.2024štvrtok6:45 + Mária, Štefan, František
18:00 + Mária
22.3.2024piatok6:45 + Alojz
17:15 + Anna, Ján
23.3.2024sobota8:00 + Aurélia, Michal a Marian
18:00 + Jozef a rodičia
24.3.2024nedeľa 6:30 + Ondrej a rodičia z oboch strán
8:00 + rodičia Karol, Dagmar, starí rodičia z oboch strán
9:30 poďakovanie za dožitých 73 r. pre Máriu a prosba do ďalších rokov do ďalších rokov
11:00 z farníkov
18:00 poďakovanie Evy za dar života ,prosba za BP a požehnanie
25.3.2024pondelok6:45 poďakovanie za milosti
18:00 + rodičia, starí rodičia z oboch strán
26.3.2024utorok6:45 + Mária
18:00 + Miroslav
27.3.2024streda6:45 za Ľudmilu a rodinu
18:00 + Mária, Anna
28.3.2024štvrtok18:00 + Mária, Štefan, Juraj, Jozef
29.3.2024piatok15:00 PIATOK UTRPENIA PÁNA
30.3.2024sobota19:30 za farnosť
31.3.2024nedeľa 6:30 + Miroslav, Filoména, Bohumil, Paulína
8:00 + Ján
9:30 + Jaroslav,rodičia Margita, Ján
11:00 + Terézia, Robert, ich rodičia a ostatná rodina
18:00za farníkov