Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac december 2021


dátumdeňomšaúmysel
1.12.2021streda6:45+ Oľga a Ladislav
18:00Poďakovanie za dožitých 100 rokov Rozálie
2.12.2021štvrtok6:45+ Antónia a František
18:00+ Mária a Miroslav
3.12.2021piatok6:45+ Anna, Metod, Marián a Štefan
17:15 za ozdravenie viery pre vnuka a syna
4.12.2021sobota8:00 + Peter, Jozef, Viktor a Anna
18:00 + Ján, Aurélia, Ján, Florián, Ján a Rozália
5.12.2021nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00 za farníkov
9:30 poďakovanie za 85 rokov života Evy
11:00 za zdravie a požehnanie pre rodinu
18:00 + Milan
6.12.2021pondelok6:45 + Zdenka a Vlasta
18:00 + Margita, Viera, Marta a valéria
7.12.2021utorok6:45 + Erika a Michal
18:00 + Martin a starí rodičia
8.12.2021streda6:45 poďakovanie za uplynulý rok 2021
8:00za BP, milosti a jednotu rodiny 
16:30 + Ladislav, Alžbeta, Ján, František, Jozef a starí rod.
18:00 + Etela, Rudolf, Júlia, Ján a ich rodičia
9.12.2021štvrtok6:45 + Mikuláš, Juraj
18:00 + Jozef , Betka ( kostolníci )
10.12.2021piatok6:45 + Ján, Mária, Ondrej a ostatní z rodiny
17:15 za ozdravenie viery pre dcéru a vnučku
11.12.2021sobota8:00 + Ján a rodičia z oboch strán
18:00 za zdravie, BP a požehnanie pre Ivana, Tomáša a Emíliu
12.12.2021nedeľa6:30 +  rodičov z oboch strán a Vojtecha
8:00 + Mária, Štefan, Mikuláš a František
9:30 za farníkov
11:00 + rodičov a Františka
18:00 + Gabriela
13.12.2021pondelok6:45 prosba o dar viery pre Ladislava
18:00 + Ildiko, Edita a Viliam
14.12.2021utorok6:45 + Karol a rodičia z oboch strán, sestry
18:00 + Alojz, Mária a Hedviga
15.12.2021streda6:45 + Jozef , vnuk Martin, rodičia a súrodenci
18:00 + manžel Juraj, rodičia
16.12.2021štvrtok6:45 + Jozef  a ostatní blízky
18:00 + Dušan a Ružena
17.12.2021piatok6:45 + Štefan, Pavol, sestry a rodičia
17:15 + rodičia Anna, Jozef a starí rodičia
18.12.2021sobota8:00 za obrátenie Moniky, Briana, Natálie a Simony
18:00 + Zuzana, Michal,  Helena , Mária, Peter, Darina a Andrea
19.12.2021nedeľa6:30 + Jozef, Božena, Ján a rod.  z  oboch strán
8:00 + Ondrej, Vladimír, Karol, Stanislav a duše v očistci
9:30 + Ján, Agnesa, dcéra Marta a  Anna
11:00 za farníkov
18:00 + Judita a Hedviga
20.12.2021pondelok6:45 + Mária, Rudolf
18:00 + Alžbeta, Rudolf
21.12.2021utorok6:45 + Elena a rodičia
18:00 + Peter, Etela
22.12.2021streda6:45 + Alojz a rodičia z oboch strán
18:00 za BP pre Daniela
23.12.2021štvrtok6:45 za živú vieru a lásku v rodine
18:00 + mama Anna
24.12.2021piatok8:00 + František
22:00 poďakovanie za 55r. manželstva  Anny a Jána
0:00
25.12.2021sobota6:30 + Olga a Karol
8:00 + Karol, Dagmar a starí rodičia z oboch strán
9:30 + Kňaz Anton
11:00 + Aurélia, Michal, Marián a Helena
18:00 + Štefan a rodičia
26.12.2021nedeľa6:30 za farníkov
8:00 + Štefan a rodičia z oboch strán
9:30 + Pavel a Helena
11:00 za BP, dary DS, zdravie pre Petra a Renátu
18:00 + Štefan, Milka a starí rodičia
27.12.2021pondelok8:00 + Štefan a rodičia z oboch strán
18:00 + Marián
28.12.2021utorok8:00 + Terézia, sestry a rodičia z oboch strán, Júlia a Karol
18:00 + Mikuláš
29.12.2021streda8:00 poďakovanie za dožitých 85 rokov
18:00 + rodičia Ladislav a Mária
30.12.2021štvrtok8:00 za BP, dary DS, zdravie pre Renátu a Petra
18:00 + manžela Jána
31.12.2021piatok8:00 + Marta, Gustáv, Terézia a Imrich
16:30 + rodičia Jozef a Marta