Úmysly sv. omší

ÚMYSEL SV. OMŠÍ V KOSTOLE: 
Úmysly na sv. omše sa zapisujú každý deň okrem nedele osobne v sakristii u kostolníkov po sv. omšiach – priebežne max. 2 mesiace dopredu na hociktorý voľný termín. Uzatvorený mesiac zverejňujeme na výveske pred kostolom a na webovej stránke www.mileticka.sk v sekcii „úmysly sv. omší“.

Počas slúženia sv. omše sa Váš úmysel zverejňuje počas prosieb len vtedy, keď prídete 10 min. pred sv. omšou o to požiadať do sakristie kostolníka. Okrem toho sa môžete do sv. omše zapojiť aj Vy alebo niekto z Vašich príbuzných – čítaním prosieb alebo prinášaním obetných darov (obetnú misku s hostiami a ampulky s vínom a vodou, ktoré sú pripravené vzadu v kostole). Toto vaše zapojenie však môže byť obmedzené v prípade veľkých sviatkov alebo sv. omší za účastí detí a mladých, keď na tieto úlohy už kňaz určil iné osoby.

Ak slúži sv. omšu pri oltári v kostole viacero kňazov, na Váš úmysel ju slúži zvyčajne hlavný celebrant, ktorý to potvrdzuje svojím podpisom do zošita intencií v sakristii. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá správca farnosti.


SV. OMŠE „V KAPLNKE“:
Je možné však dať odslúžiť sv. omšu, ktorú kňazi odslúžia v najbližšom možnom čase, ale bez povinnosti oznamovať vám kde a kedy ju budú slúžiť. Kostolníci zapisujú tieto úmysly do osobitného zošita „DO KAPLNKY“. Na tieto úmysly naši kňazi slúžia sv. omše vtedy, keď nemajú práve povinnosť slúžiť sv. omše v kostole ako hlavný celebrant alebo nemajú práve povinné úmysly od nášho provinciálneho predstaveného (môžu ich odslúžiť ako koncelebrujúci kňazi v kostole alebo v našej komunitnej kaplnke, alebo na mimoriadnych sv. omšiach s mládežou, počas duchovných obnov, pútí a pod.). Zvyčajne sa tieto tieto sv. omše odslúžia v našej komunite ešte skôr ako tie, ktoré sa zapísali do kostola. Zodpovednosť za kontrolu odslúženia týchto sv. omší preberá direktor miestnej saleziánskej komunity.


„MOJA” SV. OMŠA?:  
Upozorňujeme, že tým, že dá niekto odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, sa týmto sv. omša nestáva jeho vlastníctvom. Sv. omša slúžená kňazom na oltári je vždy nekrvavým sprítomnením jedinej obety Ježiša Krista na „oltári“ kríža, ktorú vykonal raz a navždy za všetkých ľudí. Zapísaný úmysel sa tak stáva hlavným úmyslom, nie jediným, ktorý kňaz cez Ježiša Krista zveruje Bohu Otcovi! A preto ten, kto dal odslúžiť sv. omšu na svoj úmysel, nemá právo určovať kňazovi, ako má vyzerať sv. omša. Kňaz sa za to zodpovedá Bohu cez miestneho biskupa.


MILODAR NA SV. OMŠU: 
Podľa nariadenia Arcibiskupského úradu v Bratislave sa na území našej arcidiecézy odporúča veriacim pri zapisovaní súkromných úmyslov na sv. omšu venovať milodar 5€.


Úmysly sv. omší na mesiac september 2023


DátumDeňOmšaÚmysel
1.9.2023piatok8:00 +Ondrej
18:00 + Helena a Viktor
2.9.2023sobota8:00 Dary DS, pomoc a požehnanie pre rodinu
18:00 + Jozef
3.9.2023nedeľa6:30 za dobrodincov
8:00 za farníkov
9:30 za BP pre Miloslava a uzdravenie rodinných koreňov
11:00 za BP pre novomanželov Miloslava a Marek s rodinou
18:00 za zdravie tela a ducha, BP pre Petra a Pavla
4.9.2023pondelok6:45 poďakovanie (kaplnka)
18:00 + Štefan, Irena, Vojtech a Irena
5.9.2023utorok18:00 za zdravie a BP pre Máriu a Mariana
6.9.2023streda18:00 na úmysel
7.9.2023štvrtok18:00 za BP v rodine Veroniky a Michala
8.9.2023piatok17:15 za zdravie a Božie milosti pre Máriu
9.9.2023sobota18:00 + Božena, Elena, Ľudmila, Mária a ostatní zosnulí z rodiny
10.9.2023nedeľa6:30 za farníkov
8:00 + Valentín, Irena, Ján, starí rodičia z oboch strán
9:30 + Katarína, Štefan a rodičia
11:00 za zdravie a BP pre Máriu s rodinou
18:00 Adriana, Štefan a rodičia, František a rodičia
11.9.2023pondelok18:00 + rodičia Mária a Dominik
12.9.2023utorok18:00 za BP a zdravie pre Máriu, dcéru Máriu a vnučku Máriu, vnučku Máriu a celú rodinu
13.9.2023streda18:00 + Mária, Tomáš, Elena
14.9.2023štvrtok18:00 za zdravie, BP a dar viery pre Marka a Martina
15.9.2023piatok8:00 za víťazstvo Nepoškvrneného srdca P.Márie
17:15 za uzdravenie a obrátenie manžela
16.9.2023sobota18:00 + Mária, Jarolím, Pavol
17.9.2023nedeľa6:30 + Július a rodičia
8:00 + Michal s rodinou
9:30 za farníkov
11:00 za odpustenie hriechov pre Annu, Annu, Helenu, Máriu
18:00 + Rozália, Edita, ostatná zosnulá rodina, reh. sest. Mária
18.9.2023pondelok6:45 + Milan, Jozefína a starí rodičia
18:00 za uzdravenie, BP pre Máriu a Simonu
19.9.2023utorok18:00 poďakovanie za 3 roky manželstva Jána a Terézie
20.9.2023streda18:00 poďakovanie za Božiu pomoc
21.9.2023štvrtok18:00 + rodičia Emil a Marcela, Vladimír, Elena, Katarína, Vlasta
22.9.2023piatok17:15 + Klementíza ( 30 r.) a Alojza
23.9.2023sobota8:00 + Richard
18:00 + Michal
24.9.2023nedeľa6:30 za dar viery a BP pre Oľgu s rodinou
8:00 + Matúš, Štefánia, súrodenci z oboch strán
9:30 za BP a zdravie pre Dominiku a jej rodinu
11:00 za farníkov
18:00 poďakovanie Viktórie za 86 r. a prosba za BP do ďalších rokov
25.9.2023pondelok18:00 + Bernadeta, rodičia a brat Marián
26.9.2023utorok18:00 + Rastislav
27.9.2023streda18:00 za dar viery a BP pre Romana
28.9.2023štvrtok18:00 + Eleonóra, Margita
29.9.2023piatok17:15 za BP a DDS pre Antona, Pavlu a Petra s rodinami
30:09.2023sobota8:00 + Jána
18:00 za zdravie a BP pre Mareka a Petra a ich rodiny