Prvoprijímajúci

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)

Táto stránka je venovaná príprave detí (a ich rodičov), ktoré chcú prijať sviatosť prvého svätého prijímania (Eucharistie) v školskom roku 2023/2024.

Aktuálne informácie:

Milí rodičia, vo Vašom živote nastáva rok milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Aj v našej farnosti Vám ponúkame pomoc pri príprave Vašich detí k dobrému a plodnému prijatiu Ježiša vo Sviatosti Lásky.

V príprave predpokladáme:

  • Mesačné stretnutia s deťmi a Vami rodičmi pre posilnenie výchovnej a duchovnej pomoci
  • Sväté omše, kde sa deti osobne učia stretávať s Ježišom
  • Osobné stretnutia s kňazom, sprevádzanie detí aj rodičov 
  • Niekoľko aktivít pre detí a rodiny na podporu rodinného ducha vo farskom spoločenstve

Príprava k prijatiu sviatosti Eucharistie však v prvom rade závisí od svedectva rodiny a výchovy, ktorej sa v nej dieťaťu dostane.

Ak by ste zvážili prihlásiť dieťa k prijatiu Eucharistie v našej farnosti, vypíšte pripojenú prihlášku a prineste ju na farský úrad, do sakristie alebo osobne  don Mariánovi Husárovi SDB najneskôr do 1. 10. 2023.

Prihláška na prvé sväté prijímanie v šk. roku 2023/2024: *.DOCX

Prvé spoločné stretnutie bude v nedeľu 8. 10. 2023 poobede o 15:30 v priestoroch pod kostolom. Kvôli bližším informáciám o prvom stretnutí treba sledovať nedeľné oznamy.

Materiály na stiahnutie: 

1. stretko – Zmluva s Bohom – PDF
2. stretko – Modlitba – PDF
3. stretko – Hriech – PDF
4. stretko – Vtelenie a vykúpenie – PDF
5. stretko – Desatoro – PDF
6. stretko – Sviatosti – PDF
7. stretko – Sviatosť zmierenia – PDF
8. stretko – Eucharistia – PDF


Kontakt na zodpovednú osobu:

don Maroš Husár, SDB | Email: fara.mileticova {zavinač} gmail.com

Náš milujúci Boh Otec nech nás sprevádza v radosti v tejto celoročnej príprave!