Prvoprijímajúci

Táto stránka je venovaná príprave detí (a ich rodičov), ktoré chcú prijať sviatosť prvého svätého prijímania (Eucharistie) v školskom roku 2020/2021.

Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.

(Mk 10,14)

Aktuálne informácie:

Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) príprava detí a rodičov na prijatie prvého svätého prijímania prebieha online pomocou technológie Zoom.

Materiály na stiahnutie: 
1. stretko – Zmluva s Bohom – PDF
2. stretko – Modlitba – PDF
3. stretko – Hriech – PDF
4. stretko – Vtelenie a vykúpenie – PDF
5. stretko – Desatoro – PDF
6. stretko – Sviatosti – PDF
7. stretko – Sviatosť zmierenia – PDF
8. stretko – Eucharistia – PDF


Kontakt na zodpovednú osobu:

don Maroš Husár, SDB | Email: fara.mileticova@gmail.com


Náš milujúci Boh Otec nech nás sprevádza v radosti v tejto celoročnej príprave!