Príprava na sviatosti

Všetky potrebné informácie o sviatostiach nájdete na nasledovných podstránkach:Pohreb

Na území farnosti nemáme v správe žiaden cintorín, preto pohreby vykonávame len na osobitnú žiadosť našich farníkov, ktorí pravidelne navštevovali náš kostol na všetkých cintorínoch v Bratislave po predbežnej dohode s cirkevným správcom cintorína.

Príbuzných kňaz, ktorý bude pohreb vykonávať poučí, že majú zaniesť úmrtný list do farnosti, ktorá cintorín, kde sa pohreb uskutoční spravuje, aby urobili zápis do matriky zosnulých, ktorú v našej farnosti nemáme. V prípade horlivých farníkov na požiadanie slúži kňaz, s ktorým sa príbuzní dohodli v kostole sv.omšu, alebo aj pohrebné obrady v rámci sv.omše, mimo pravidelných sv. omší.


Sväteniny

Požehnávanie náboženských predmetov a osôb robí na požiadanie kňaz, ktorý slúžil svätú omšu v sakristií, alebo vo farskej kancelárií.