Mapa farnosti

Zoznam ulíc patriacich do farnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov (Saleziáni) na Miletičovej v Bratislave:

1.Bajkalská (párne čísla)
časť od Trnavskej cesty po Prievozskú
35.Prešovská
časť od Palkovičovej po Bajkalskú
2.Bajzova36.Priekopy
3.Cyrilova37.Priemyselná
4.Daxnerovo nám.38.Prievozská (nepáme čísla)
5.Dohnányho39.Rastislavova
6.Dulovo nám.40.Ružová dolina
7.Gemerská41.Sartorisova
8.Hontianska42.Sklenárova
9.Jégého43.Spišská
10.Jelačičova44.Stodolova
11.Klincová45.Šarišská
12.Koceľova
časť od Miletičovej po Kvačalovu
46.Šumavská
13.Kohútova47.Tekovská
14.Košická48.Trenčianska
15.Krížna49.Trnavská cesta (párne čísla)
časť od Trnavského mýta po Bajkalskú
16.Kulíškova od Daxnerovho nám. po Kvačalovu50.Turčianska
17.Kupeckého51.Tvrdého
18.Kvačalova (nepárne čísla)52.Velehradská od Mojmírovej po Kvačalovu
19.Kvetná53.Viktorínova
20.Levická54.Záhradnícka
21.Liptovská55.Zborovská
22.Líščie nivy56.Zelinárska
23.Martinčekova57.Zvolenská
24.Metodova58.Žellova
25.Miletičova  
26.Mliekárenská  
27.Mojmírova  
28.Mraziarenská  
29.Nitrianska  
30.Novohradská  
31.Ondavská  
32.Oravská  
33.Palkovičova  
34.Plátennícka  
Pripravené z podkladov: Vyznačenie hraníc podl’a informácií Rím.-kat. dekanského úradu v januári 2004.