Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.


12. nedeľa v cezročnom období – 20. 6. 2021


Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka; v stredu je spomienka sv. Jozefa Cafassa, kňaza; vo štvrtok je slávnosť Narodenie sv. Jána Krstiteľa;

Budúcu nedeľu budeme ďakovať za uplynulý školský rok slávnostným Te Deum.  

Taktiež budúcu nedeľu zakončíme prenášanie sv. omší cez internet, budú posledné streamované sv.omše z nášho kostola.

Vo štvrtok o 10.00 je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.

Kostol je otvorený tak ako pred koronavírusom. Spovedať sa bude denne 30 min pred večernou sv. omšou a počas nej. Tiež sa obnovuje modlitba sv. ruženca v kostole pred rannou a pred večernou sv. omšou.

V kostole na sv. omšiach môže byť 50% obsadených miest na sedenie, čo je u nás 260. Sedíme tak, že ak nie sme z jednej domácnosti, nechávame medzi sebou vždy jedno voľné miesto.

Prosíme, aby ste svoje bicykle nezamykali o nové zábradlie na schodoch a ani o bránu, v areáli sme osadili stojany ktoré prosíme využívať. Tiež prosíme rodičov, aby dohliadli na svoje deti, aby neskákali a nebehali po skalkách, kvetoch a kôre z dreva, ktoré sú pred novým vchodom.

Svoje deti môžete prihlásiť na pobytové tábory: stredoškolský, dievčenský a chlapčenský.  Mladých a mladé rodiny pozývame tiež na duchovné cvičenia, prihlásiť sa môžu tiež cez našu stránku.

V marci sme poslali ďakovný list dobrodincom, na ktorých sme mali kontakt. Vzhľadom na to, že nemáme kontakty na všetkých, ktorí ste podporili a podporujete Nové oratko (finančne alebo modlitbou), prosíme a vyzývame vás, aby ste si ďakovnú obálku vzali pred kostolom, alebo vzadu pod chórom. 

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje 10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní od 18. – 25.6.2021 v záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Viac info na bhd.sk

Oznam pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov – už sú usb kľúče s nahrávkou a fotkami zo slávnosti. Môžete si ich vyzdvihnúť od pondelka v sakristii po sv.omšiach.

Vyšlo nové číslo Miletičkára, môžete si ho zobrať vzadu pod chórom.


11. nedeľa v cezročnom období – 13. 6. 2021


Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 12. v cezročnom období.

Od pondelka bude kostol otvorený tak ako pred koronavírusom. Spovedať sa bude denne 30 min pred večernou sv. omšou a počas nej. Tiež sa obnovuje modlitba sv. ruženca v kostole po rannej a pred večernou sv. omšou.

V kostole na sv. omšiach môže byť 50% obsadených miest na sedenie, čo je u nás 260. Sedíme tak, že ak nie sme z jednej domácnosti, nechávame medzi sebou vždy jedno voľné miesto.

Budúci týždeň budú večerné sv. omše vysielané Rádiom Mária.

Budúcu sobotu 19.6. vás pozývame na Brigádu, začiatok je o 9:00 hod., budeme pripravovať oratórium na Prímestský tábor, upratovať ihrisko a sťahovať veci z domu

Prosíme, aby ste svoje bicykle nezamykali o nové zábradlie na schodoch a ani o bránu, v areáli sme osadili stojany ktoré prosíme využívať. Tiež prosíme rodičov, aby dohliadli na svoje deti, aby neskákali a nebehali po skalkách, kvetoch a kôre z dreva, ktoré sú pred novým vchodom.

Svoje deti môžete prihlásiť na pobytové tábory: stredoškolský, dievčenský a chlapčenský.  Mladých a mladé rodiny pozývame tiež na duchovné cvičenia, prihlásiť sa môžu tiež cez našu stránku.

Za posledný týždeň prišlo na účet na prestavbu nového oratória 1 230 €. V pokladničke sa vyzbieralo 460 €. Nech Pán Boh na príhovor sv. Jozefa bohato odmení vašu štedrosť.

V marci sme poslali ďakovný list dobrodincom, na ktorých sme mali kontakt. Vzhľadom na to, že nemáme kontakty na všetkých, ktorí ste podporili a podporujete Nové oratko (finančne alebo modlitbou), prosíme a vyzývame vás, aby ste si ďakovnú obálku vzali pred kostolom, alebo vzadu pod chórom. 

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje 10. ročník Bratislavských Hanusovych Dní od 18. – 25.6.2021 v záhrade Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Na mestskom spoločensko-akademickom festivale, ktorý sa tentokrát venuje otázke Kam kráčame? (ako jednotlivci, spoločnosť, Cirkev) sa môžete tešiť na prednášky a diskusie napr. na tému Transhumanizmu s otcom Francescom Giordanom, či Rodom Dreherom o tom, Čo Silvester Krčméry naučil svet. Viac informácií, ako aj možnosti zakúpenia lístkov sa dozviete na bhd.sk