Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.


3. nedeľa po Narodení Pána – 10.1.2021

Liturgický kalendár:
Dnes sa končí vianočné obdobie. V piatok je spomienka bl. Alojza Variaru, kňaza.

Nahlásené úmysly sv. omší sú odslúžené v dané dni pri neverejných sláveniach sv. omší v našej saleziánskej komunite.

Sv. omše počas nedieľ budú streamované (vysielané cez internet) o 9.30 hod na YouTube kanáli Miletička. Odkaz na tieto “online” sv. omše nájdete aj na tejto stránke: www.mileticka.sk.

Budúcu nedeľu je stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov o 15:30 hod. on-line formou cez Zoom.


2. nedeľa po Narodení Pána – 3.1.2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Liturgický kalendár:
V stredu je slávnosť Zjavenie Pána, streamovaná sv.omša bude o 9.30; v piatok je spomienka bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka; budúcu nedeľa je Krst Krista Pána, končí sa vianočné obdobie

Sv. omše počas nedieľ budú streamované o 9.30 hod. Tieto sv. omše vysielané online nájdete na stránke: www.mileticka.sk.

Počas týždňa (od pondelka do piatku) budú z nášho kostola prebiehať prenosy sv. omší v rádiu Mária, vždy večer o 18.00 (okrem stredy, kedy je slávnosť Zjavenia Pána a prenos bude o 9.30). V sobotu bude prenos cez rádio o 8.00 hod.