Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

6. Veľkonočná nedeľa 22. 5. 2022

Liturgický kalendár
V utorok slávime slávnosť titulu nášho chrámu a hlavnej patrónky Saleziánov dona Bosca Panny Márie Pomocnice kresťanov. Slávnostná sv. omša je o 18.00 hod. Hlavný celebrant bude generálny vikár  Mons. Daniel Ižold. Po slávnostnej sv. omši, pozývame všetkých pred kostol na malé občerstvenie a vzájomné rozhovory pri pukancoch a občerstvení, ktoré pripravia naši farníci. Deti sa budú môcť zahrať, budú pre ne pripravené rôzne aktivity. Prosíme tých, ktorí môžu napiecť zákusky, alebo slané pečivo, aby ho priniesli pred sv. omšou do vestibulu sály pod kostolom. Mládežnícka sv.omša v utorok nebude.

Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Je to prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6.45, 8:00, 12:00, 16:30, 18:00 hod. O 10.00 hod. bude tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.   

Počas mája sa modlíme každú nedeľu na Hlbokej ruženec o 19.40 hod., odchod spred kostola je o 19:10 hod.

V pondelok je o 19.00 hod v kostole stretnutie rodičov birmovancov.

V sobotu bude na sv.omšiach o 9.00 a 11.00 hod. slávnosť 1.sv.prijímania. K 1.sv.prijímaniu pristúpi 67 chlapcov a dievčat. Pamätajme na nich v modlitbách, nech celý život vnímajú, že Pán Ježiš je ich blízkym priateľom.

V sobotu pozývame mladých  na Večer spoločenských hier PMP v Novom oratku. Podrobnosti sú na plagátoch a kto bude mať záujem, budeme pozerať aj finále Ligy majstrov.

Dávame do pozornosti Miletičkára, vezmite aj vašim blízkym a chorým, tiež nové číslo časopisu Don Bosco dnes.

O dva týždne sa v Trnave uskutoční 30. ročník hudobného festivalu Lumen, kto chce ísť spoločne s  Miletičkou môže sa prihlásiť do stredy.

Na našej stránke nájdete prihlášky na letné akcie: T22, chlapčenský tábor, tábor rodín a na duchovné cvičenia.


5. Veľkonočná nedeľa 15. 5. 2022

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; v stredu je ľ.spomienka sv. Leonarda Murialda, kňaza

Počas mája sa modlíme každú nedeľu na Hlbokej ruženec o 19.40 hod., odchod spred kostola je o 19:10 hod. Dnes budeme prosiť za nové duchovné povolania.

Od dnes (nedeľa) sa začíname spoločne modliť deviatnik k Panne Márii Pomocnici. Každý deň ho môžete nájsť vo forme videa na stránke saleziani.sk a na Fb Mileticka.

V stredu po rannej sv.omši cca o 7.30 hod. pozývame na stretnutie seniorov.

Na budúcu sobotu je duchovná obnova pre mladých o 9:00 hod. Prihlasuje sa do štvrtka na Fb.

Mladých a mladé rodiny pozývame na Majáles – v sobotu o 19:00 hod. Lístky v hodnote 7 € s večerou sa predávajú na recepcii, alebo po mládežníckych sv. omšiach do štvrtku.

Dávame do pozornosti Miletičkára, vezmite aj vašim blízkym a chorým, tiež nové číslo časopisu Don Bosco dnes.

Počas  mesiaca apríl sa vyzbieralo na potreby pre Ukrajinu 7537  € a výdavky sme mali 5580. Na formáciu našich seminaristov sa minulú nedeľu vyzbieralo 2214 eur. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Dnes popoludní o 16:30 je v sále pod kostolom stretnutie birmovancov. Prihlásilo sa ich 91, sprevádzajme ich v modlitbách.

Počas brigády sa nestihli poumývať okná, ak by sa našli nejakí ochotní dobrovoľníci vyčistiť ich počas týždňa, môžu sa prihlásiť u direktora, alebo nechať kontakt v sakristii alebo na recepcii.