Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

Týždenný rozpis celebrantov sv. omší a spovedania nájdete v časti: Farnosť ->Sv. omše a spovedanie.

Nedeľa _Najsvätejšej Trojice 4. 6. 2023

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi; sv. omše u nás budú o 6.45, 8.00, 12.00, o 16.30 a 18.00 hod. Po večernej omši bude vo dvore kostola procesia so Sviatosťou Oltárnou, povzbudzujeme prvoprijímajúce deti, aby sa do tejto procesie zapojili.

Budúcu nedeľu 11.6. o 15.30 bude opekačka prvoprijímajúcich a rodičov. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Vo štvrtok o 10.00 pozývame rodičov s deťmi na tzv. Mama omšu.

Od septembra otvárame novú skupinu katechumenov – môžu sa do nej prihlásiť tí dospelí, ktorí sa túžia pripravovať k sviatosti krstu, alebo k sv. prijímaniu poprípade k sviatosti birmovania. Prihlasovať sa môžete na farskom maily fara.mileticova@gmail.com alebo osobne v kancelárii fary.

Pre milovníkov kníh máme radostnú správu – budúcu nedeľu bude po sv.omšiach od osmičky burza kníh. Knihy si budete môcť zobrať za symbolický dobrovoľný príspevok alebo aj zadarmo.

V mesiaci máj ste prispeli na Nové oratko sumou 3.341 eur. Každú sobotu ďakujeme pri svätej omši za našich dobrodincov. Čo je nové v projekte Nové oratko sa môže dočítať na stránke www.noveoratko.sk. Tentokrát tam nájdete aj video anketu.

Pred dvoma rokmi sa ukončila generálna rekonštrukcia nášho domu. Teraz by sme radi zrekonštruovali farské priestory, ktoré sa nemenili už vyše 30 rokov. Jedná sa o farskú kanceláriu, matrikáreň, sakristiu a miništrantskú miestnosť. Rekonštrukcia bude spočívať vo výmene elektroinštalácie a dátovej inštalácie, v opravách omietky, výmene podlahy a vymaľovaní. Následne bude opravený nábytok a v matrikárni urobený nový. Taktiež nutne potrebujeme kúpiť do kostola nový videoprojektor pretože aktuálny je pokazený a po niekoľkonásobných opravách už doslúžil (fungoval vyše 10 rokov). Celkové náklady budú 65.000 eur. Na farskom účte máme 30 403 eur.  Nastavajúce práce zverujeme do vašich modlitieb.

Na budúcu nedeľu sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.


Zoslanie Ducha Svätého 28. 5. 2023

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi; vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza; v sobotu je spomienka sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov; budúcu nedeľu je slávnosť Najsvätejšej Trojice. Dnes sa končí veľkonočné obdobie.

Nasledujúci týždeň je 1. piatok v mesiaci. Spovedáme od utorka ráno a večer počas sv. omší,vo štvrtok od 16:00 do 21.00 a v piatok od 16:00 do 18:00 hod.

Dnes sa spoločne modlíme ruženec za povolania na Hlbokej, odchod spred kostola je o 19:10, začiatok modlitby  19:40.

V sobotu po prvýkrát prijalo Pána Ježiša vo sv. prijímaní 53 detí. Pamätajme na nich v modlitbách. Ďakujeme všetkým, ktorí sprevádzali tieto deti počas roka i všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu slávnosti.

Vo štvrtok o 19.00 je animovaná adorácia, od 20.00 bude adorácia pokračovať v tichu.

V sobotupozývame na veľkú duchovnú obnovu rodín, ktorá sa začne o 9:00 v sále pod kostolom. Môžete prísť celé rodiny, o deti bude postarané. Obnova sa ukončí svätou omšou o 12:00, po ktorej bude spoločné agapé (objednáme pizze). Je potrebné sa registrovať do tabuľky, ktorú nájdete na našej stránke www.mileticka.sk (klik na baner v úvode)
Taktiež v sobotu o 17.30 je Duchovná obnova mladých.

Na zbierke na katolícke masmédiá ste prispeli 900 eur. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Na našej stránke nájdete prihlášky na chlapčenský tábor a dievčenský tábor.

Deťom i rodičom dávame do pozornosti nové číslo krásneho detského časopisu Rebrík.

Srdečne pozývame na zoznámenie sa s Alfonzom Paulenom, novým adeptom na blahorečenie, v stredu v Dome Quo Vadis o 18:00 bude dokumentárny film a po ňom o 19:00 diskusia s postulátorkou procesu. Viac na www.domquovadis.sk

V sobotu sa uskutočnil v Kaplnej 1. ročník saleziánskeho frisbee [frizbí] turnaju, ktorý organizovalo miestne stredisko Domky. Tím z Miletičky obsadil krásne prvé miesto, z čoho sa veľmi tešíme a gratulujeme.

Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31. mája 2023, Vás v tento deň srdečne pozýva otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský do mariánskej svätyne v Šaštíne na modlitbu a svätú omšu obetovanú na tento úmysel. Modlitba za synodu začne Eucharistickou adoráciu o 17.00, po ktorej bude o 18.00 nasledovať slávenie svätej omše. Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.