Farské oznamy

Úmysly sv. omší na príslušný mesiac nájdete v časti: Farnosť -> Úmysly sv. omší.

24. nedeľa v cezročnom období 12. 9. 2021

Liturgický kalendár
V pondelok je spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi; v utorok je sviatok Povýšenie svätého kríža; v stredu je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska; vo štvrtok je spomienka sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

V sakristii, alebo na našej stránke si môžete stiahnuť prihlášku na 1. sv. prijímanie v našej farnosti v nasledujúcom školskom roku. Prihlášky treba odovzdať do 26. septembra v sakristii nášho kostola. Prvé stretnutie bude začiatkom októbra. Prihlásených budeme informovať mailom.

Koncom septembra otvárame novú skupinu katechumenov. Dospelí, ktorí túžite pripravovať sa k sviatostiam (krst, sv.prijímanie…), môžete sa prihlásiť mailom fara.mileticova@gmail.com, alebo vo farskej kancelárii.

Oznam pre snúbencov: Koncom septembra začíname nový turnus prípravy na manželstvo. Príprava na manželstvo v našej farnosti prebieha štvrťročne v skupinkách s kňazom a s laikmi vo večerných hodinách podľa dohody. Prihlásiť sa môžete mailom fara.mileticova@gmail.com. Máme posledné voľné miesta.

Zraz tých, ktorí 15.septembra putujeme do Šaštína na stretnutie so svätým otcom je o 4:30 na parkovisku v areály nášho saleziánskeho domu. Autá si môžete zaparkovať na našom dvore. Brána sa otvára o 4:10 hod. V Šaštíne od autobusu na miesto sv. omše pôjdeme pešo asi 30 minút. Každý účastník musí byť zaregistrovanný na oficiálnej stránke: https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin/. Nezabudnite si aj občiansky preukaz! Každý musí mať potvrdenie o zaočkovaní, alebo test, alebo potvrdenie o prekonaní Covidu. Sektory sú na státie s tým, že je možné si priniesť so sebou vlastný prostriedok na sedenie, ako skladaciu stoličku a podobne, tiež doneste si stravu na celý deň. Vzhľadom na to že rána sú chladné vezmite si aj teplé oblečenie, keď budeme čakať aby vám nebolo zima.

Kto by chcel určitý čas darovať misiám, tak aj tento šk.rok sa rozbieha príprava misijných dobrovoľníkov. Bližšie info nájdete na nástenke.

V sobotu dopoludnia od 9:00 hod. pozývame na brigádu – bude prebiehať veľké upratovanie Nového oratória, aby mohli začať stretká.

Vyšlo nové číslo z edície Viera do vrecka od saleziána Petra Bešenyeiho Krok k ľuďom na periférii, taktiež nové číslo časopisov Don Bosco dnesRebrík pre deti.


23. nedeľa v cezročnom období 5. 9. 2021

Liturgický kalendár
V utorok je spomienka sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov; v stredu je sviatok Narodenie Panny Márie; v sobotu je ľ.spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie

Počas týždňa už bývajú od utorka do piatku aj sv.omše o 12.00 hod.

Vo štvrtok o 10.00 hod. je tzv. Mama omša pre mamičky s deťmi.

Vo štvrtok o 19.00 bude animovaná adorácia, po nej bude pokračovať tichá do 21:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši o 9:30 požehnanie mamiek pred pôrodom.

Tento týždeň budú dva turnusy DC pre mladých, sprevádzajme ich modlitbami.

V sakristii, alebo na našej stránke si môžete stiahnuť prihlášku na 1. sv. prijímanie v našej farnosti v nasledujúcom školskom roku. Prihlášky treba odovzdať do 26. septembra v sakristii nášho kostola. Prvé stretnutie bude začiatkom októbra. Prihlásených budeme informovať mailom.

Koncom septembra otvárame novú skupinu katechumenov – tých dospelých, ktorí túžia pripravovať sa k sviatostiam, viacej spoznávať krásu našej viery a prehlbovať vzťah s Pánom. Prihlásiť sa môžete mailom fara.mileticova@gmail.com, vo farskej kancelárii, alebo priamo u správcu farnosti don Mariána Husára (0903 825 137).

Oznam pre snúbencov : Koncom septembra začíname 1.turnus prípravy na manželstvo. Príprava na manželstvo v našej farnosti prebieha štvrťročne v skupinkách s kňazom a s laikmi vo večerných hodinách podľa dohody. Príprava má 9 stretnutí, na ktorých bude i kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Zo snúbencov musí byť aspoň jeden pokrstený rímsko-katolík. Prihlásiť sa môžete mailom fara.mileticova@gmail.com. V prípade nejasností a iných informácii sa osobne obráťte na farský úrad.

Od októbra 2021 budeme krstiť v našom kostole malé deti vždy v druhú nedeľu mesiaca a krstná náuka bude v piatok pred ňou o 18.00.  

Zraz tých, ktorí 15.septembra putujeme do Šaštína na stretnutie so svätým otcom je o 4:30 na parkovisku v areály nášho saleziánskeho domu. Autá si môžete zaparkovať na našom dvore. V Šaštíne od autobusu na miesto sv. omše pôjdeme pešo asi 30 minút. Prihlasuje sa do štvrtku. Okrem toho, že sa prihlásite u nás (či už v sakristii alebo cez našu stránku), nezabudnime – nutné je zaregistrovať sa na stránke navstevapapeza.sk. Stretnutia so sv. otcom sa po novom môžu zúčastniť aj osoby s platným testom, alebo po prekonaní Covid. Registrácia týchto osôb v režime OTP sa spustí až v pondelok 6. septembra. Pri registrácii je  potrebné uviesť farnosť Bratislava – Miletičova.

Počas júla a augusta sa na Nové oratko v hotovosti vyzbieralo 7120 € z toho jeden dar v hodnote 1400 €. Na účet prišlo 11 963 €  Aj vďaka týmto milodarom sme mohli dokončiť vstup do domu a splácať mesačne úver a pôžičku.

Od pondelka začneme definitívne upratovať Nové oratórium, aby sa od 1. októbra mohli využívať všetky priestory. Prosíme o pomoc počas brigád, ktoré budú tento týždeň od 15:00 do 18:00 hod. Zároveň prosíme ženy a dievčatá, či by mohli prísť umývať podlahu, ale aj okná a dvere. To sa dá  prísť hocikedy, stačí sa dohodnúť s don Františkom. 

V sobotu 11. septembra 2021 o 17 hod. sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční v rámci duchovnej prípravy na návštevu Svätého otca Františka na Slovensku modlitbová vigília. Všetci ste srdečne pozvaní.