Sväté omše a spovedanie


Sväté omše:

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 292 z 26. mája 2021 sú všetky bratislavské okresy s účinnosťou od 31. mája 2021 zaradené podľa aktuálnej rizikovosti v prvom stupni ostražitosti tzv. Covid automatu. Z toho vyplývajú nasledovné opatrenia na zníženie intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19):

 • obmedzenie na 50% kapacity kostola: to v našom kostole znamená 260 ľudí/miest na sedenie (sedíme tak, že ak nie sme z jednej domácnosti, nechávame medzi sebou vždy jedno voľné miesto),
 • zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.

Kvôli limitovanej účasti budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete. Z toho dôvodu budú sväté omše o 9:30 a 11:00 aj naďalej streamované (vysielané online) na našom YouTube kanáli Miletička.

Kostol je otvorený každý deň od 17:00 do 19:00 pre osobnú modlitbu a individuálnu pastoráciu.


Sväté omše budú bývať v obvyklom čase:

Pondelok6:4518:00
Utorok6:4512:00
v pracovné dni
18:0019:00
mládežnícka
Streda6:4512:00
v pracovné dni
18:00
Štvrtok6:4510:00
mama
12:00
v pracovné dni
18:00
Piatok6:4512:00
v pracovné dni
17:15
detská
Sobota8:0018:00
Nedeľa6:308:009:30
mládežnícka
vysielaná online
11:00
detská
vysielaná online
18:00

Sväté omše v prikázaný sviatok:

Ak je pracovný deň:Ak je deň pracovného pokoja alebo sobota:
6:45, 8:00, 12:00 16:30, 18:006:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

Prikázané sviatky:

 • 1. januára – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie,
 • 6. januára – Zjavenie Pána,
 • 40. deň po Veľkej Noci, vo štvrtok – Nanebovstúpenie Pána,
 • 11. deň po zoslanie Ducha Svätého, vo štvrtok – Slávnosť Kristovho Tela a Krvi,
 • 29. júna – Apoštolov sv. Petra a sv. Pavla,
 • 15. augusta – Nanebovzatie Panny Márie,
 • 1. novembra – Všetkých svätých,
 • 8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie,
 • 25. decembra – Narodenie Pána.

Sväté omše v štátny sviatok:

8:00, 18:00

Spovedanie:

K svätej spovedi je možné pristúpiť každý deň v čase od 17:00 do 19:00. Bližšie informácie o presnom mieste spovedania Vám poskytne služba pri vchode do kostola.


Spovedanie chorých:
Ak je vo vašej rodine alebo susedstve starý alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, kontaktujte sa prosím na Farskom úrade. V neprítomnosti nechajte odkaz na vrátnici s uvedením mena a presnej adresy chorého (aj poschodie, zvonček…) a telefonický kontakt.


Zaopatrovanie v nemocniciach:


Na území našej farnosti sa nenachádza nemocnica, ktorú máme v správe.

V prípade potreby duchovnej služby v nemocniciach sa obráťte na:
. Nemocnica Ružinov: v správe farnosti sv. Vincenta de Paul: 0908 318 754
. Nemocnica Kramáre: v správe farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pátri redemptoristi: 0908 431 049
. Fakultná nemocnica: Staré Mesto a Železničná nemocnica: v správe farnosti Blumentál: 0948 313 363

V prípade súrneho zaopatrenia zomierajúcich volajte:
0903 825 137 alebo 0904 321 099


Rozpis* celebrantov sv. omší a spovedania:

Kto má záujem o stáleho spovedníka, ktorý by ho mohol lepšie sprevádzať v duchovnom živote, nájde v tabuľke nižšie celoročný rozpis spovedania jednotlivých kňazov. V odôvodnených prípadoch (duchovné a iné podujatia, dovolenka, duchovné cvičenia a pod.) môže dôjsť k dočasnej zmene v tomto rozpise.

DEŇHODCelebrant sv. omšeSpovedník
Pondelok6:45don Urbančok
18:00don Semandon Husár (striedanie)
Utorok6:45don Husár
18:00don Kupkadon Seman
Streda6:45don Kupka
18:00don Husárdon Urbančok
Štvrtok6:45don Krušac
18:00don Kubovičdon Kupka
Piatok6:45don Kubovič
17:15don Seman
don Husár (v 1. piatok v mesiaci)
don Husár,
don Kubovič,
don Kupka,
don Seman
Sobota8:00don Husár
18:00don Krušacdon Seman
Nedeľa6:30don Urbančokdon Krušac
8:00don Semandon Kubovič,
don Kupka
9:30
mládežka
don Kubovič (striedanie)don Husár
11:00
detská
don Husár,
don Kupka
don Seman
18:00don Maturkanič, don Krušacdon Krušac,
don Maturkanič
* zmeny rozpisu sú vyhradené.