Sväté omše a spovedanie


Sväté omše:

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 z 19. marca 2021,  ktoré definujú opatrenia a ich zmeny v najbližšom období, prijaté za účelom poklesu ochorenia COVID-19 na Slovensku, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách do 28. apríla 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Sväté omše prenášame (streamujeme) každú nedeľu o 9:3010:30 (detská) na našom Youtube kanáli Miletička. Odkazy na konkrétne sväté omše sú dostupné v nedeľu aj na hlavnej stránke.


Spovedanie:

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje po individuálnej dohode s príslušným kňazom. Na svätú spoveď sa môžete objednať cez mail: fara.mileticova@gmail.com.


Spovedanie chorých:
Ak je vo vašej rodine alebo susedstve starý alebo chorý človek, ktorý sa potrebuje vyspovedať, alebo prijať sviatosť pomazania chorých, kontaktujte sa prosím na Farskom úrade. V neprítomnosti nechajte odkaz na vrátnici s uvedením mena a presnej adresy chorého (aj poschodie, zvonček…) a telefonický kontakt.


Zaopatrovanie v nemocniciach:


Na území našej farnosti sa nenachádza nemocnica, ktorú máme v správe.

V prípade potreby duchovnej služby v nemocniciach sa obráťte na:
. Nemocnica Ružinov: v správe farnosti sv. Vincenta de Paul: 0908 318 754
. Nemocnica Kramáre: v správe farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, pátri redemptoristi: 0908 431 049
. Fakultná nemocnica: Staré Mesto a Železničná nemocnica: v správe farnosti Blumentál: 0948 313 363

V prípade súrneho zaopatrenia zomierajúcich volajte:
0903 825 137 alebo 0904 321 099