Sviatosť birmovania

V našej farnosti prebieha príprava na sviatosť birmovania cca 1,5 roka. Je určená pre dospievajúcich (ôsmaci ZŠ a starší) i dospelých:  Momentálne prebieha, začala v júni 2020. Prihlásiť sa treba osobne.
Na birmovného rodiča sa vzťahujú podobné požiadavky ako je to v prípade krstných rodičov.

Kontaktná osoba:
František Kubovič, SDB : ferofsdb{zavinač}gmail.com