Oratko

Saleziáni žijú a pracujú v štýle preventívneho systému výchovy. Preventívnosť vo výchove stojí na troch pilieroch – rozum, láskavosť a viera. Základným prostredím výchovy je oratórium a mládežnícke stredisko, ktoré ponúkajú rodinné prostredie, intelektuálny a sociálny rast, dobré trávenie voľného času a tiež duchovnú formáciu.

Toto sa uskutočňuje prostredníctvom hier, rôznych športových aktivít a krúžkov. Deťom a mladým sa ponúka možnosť byť členom niektorého zo stretiek, kde môžu sprevádzaní animátormi, spolu so svojimi kamarátmi rásť po ľudskej a kresťanskej stránke.


Otváracie hodiny

Pondelokstretká
Utorokstretká20:00 – 21:30
Stredastretkástretká
Štvrtok15:00 – 17:45stretká
Piatok15:00 – 16:0517:20 – 20:30
Sobotaduchovné obnovy, výlety, akcie
Nedeľa15:00 – 17:45

Pravidlá

Každý správny oratorián je povinný dodržiavať niekoľko pravidiel

• Rešpektuje saleziánov a zodpovedných vedúcich.
• Do priestorov strediska vstupuje počas otváracích hodín, mimo nich, len po dohode so saleziánom.
Večerný program je určený stredoškolákom a starším.
• Ak príde po prvý krát dostane dočasný preukaz, ktorý je platný 30 dní. 
Potom sa môže natrvalo zaregistrovať na jeden rok.
• Každý nosí so sebou preukaz – členský poplatok je spravidla 3,5 € na rok.
• Zľavy na akcie Domky začínajú platiť už 30 dní po zaplatení členského.
• Stredoškoláci a starší, ktorí nenavštevujú stretká, alebo sa inak neangažujú v stredisku, 
platia členský poplatok 5 € – SŠ a 10 € VŠ a týždenne poslúžia min 1/2 hod. 
/prípadne podľa potreby aj viac/ na zveľadení strediska.
• Vo výnimočných prípadoch môže vedúci strediska vydávať preukaz aj na kratšie časové obdobia.
• Hry a pomôcky si môže požičiavať len na preukaz.
• Správa sa slušne, nenadáva a udržuje poriadok.
• Nič nepoškodzuje, požičané veci čestne vráti a poškodené veci nahradí podľa dohody s vedúcim oratória.
• Nefajčí a nepožíva alkohol v areáli saleziánov, nemanipuluje s omamnými látkami a pyrotechnikou.
• Usiluje sa o priateľské vzťahy so všetkými, je ohľaduplný a ochotný pomôcť.
• Súhlasí s tým, že fotky na ktorých sa nachádza a ktoré boli urobené počas činnosti a aktivít strediska, 
môže stredisko použiť podľa vlastného uváženia.
• Pravidelný program v herni končí spoločnou modlitbou a večerným slovkom.

Asistencia v mládežníckom stredisku

Don Bosco hovorieval: „Tu medzi vami sa cítim dobre. Byť s vami, to je vlastne môj život.“ Prítomnosť saleziána spočíva v žití preventívneho výchovného systému, ktorý spočíva v priateľskom sprevádzaní mladých v atmosfére radosti z každodenného života. Asistencia animátorov je dobrovoľná.