Sviatosť pomazania chorých

Pomazanie chorých bývajúcich na území farnosti zabezpečuje na požiadanie správca farnosti, alebo kaplán, ktorí majú pre tento účel zverejnené číslo svojho mobilného telefónu.

V nemocniciach pomazanie chorých zabezpečujú farnosti, ktorým je to určené, okrem  nemocnice ŠNOP na Záhradníckej ulici, ktorá patrí do našej pastoračnej starostlivosti.

Duchovná starostlivosť s chorých a nevládnych

Nahláste nám údaje svojich príbuzných a známych z územia našej farnosti, ktorí chcú pravidelne prijímať sviatosť zmierenia a Eucharistie. Kňaz ich navštívi v prvopiatkovom týždni po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Ak má chorý túžbu častejšie prijímať Eucharistiu, môže mu ju priniesť poverený mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania. Chorý, ktorý chce prijať sviatosti pred Vianocami a Veľkou nocou, nech nahlási svoje údaje telefonicky alebo prostredníctvom príbuzných mesiac pred sviatkami. Príchod kňaza oznámime telefonicky.

V prípade vážnej choroby, pred operáciami, pri zhoršení vášho zdravotného stavu môžete kedykoľvek požiadať o udelenie sviatosti pomazania chorých. Môžeme vám ju udeliť v kostole alebo podľa požiadavky aj inde.