Sviatosť birmovania

Drahý birmovanec.

Tento rok 2024 začíname prípravu na sviatosť birmovania. Prihlasovanie je počas celého mesiaca marec.

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (Katechizmus čl. 1285)

Kto sa môže prihlásiť?

Ten kto je v školskom roku 2023/2024 v ôsmom ročníku ZŠ (tercia gym.) a starší max. však do 17 roku. Starší totiž majú osobitnú prípravu.

V čom spočíva príprava a kedy je samotná sviatosť birmovania?

Príprava začína už v šk. 2023/2024 kedy v mesiacoch apríl, máj a jún je jedno mesačné stretnutie so zodpovedným don Mariánom Zacharom sdb.
Od septembra 2024 do júna 2025 budú pravidelné týždňové stretnutia v skupinkách s animátormi. V lete 2025 je spoločný birmovanecký tábor a všetko sa ukončí v septembri 2025. Samotná sviatosť birmovania bude v októbri 2025 (dátum určuje ABU)
Ak si sa rozhodol ísť do tejto prípravy o ktorej sa pochopiteľne viac dozvieš cez osobné stretnutie, vypíš dotazník a my ťa budeme kontaktovať.

Prihlasovací formulár

Zodpovedný za prípravu:
Don Marián Zachar, sdb
mileticka.oratko{zavináč}gmail.com