Rodiny

V našej farnosti existujú a organizujú sa:

 • 3 rodinné spoločenstvá strednej generácie: zodpovední Polakovičovci, Mikušovci a Vakrčkovci
 • 5 rodinných spoločenstiev mladých manželov zodpovední Karpatovci, Petkovci, Holíkovci, Slezákovci a Šiketovci
 • Chlapi – futbal otcov – štvrtok o 20:30 v oratóriu: zodpovedný Peter Májek
 • Duchovné obnovy mužov – zodpovedný p. Mikuš

 • Duchovné obnovy žien – zodpovedná p. Mikušová
 • Letné farské dovolenky rodín – zodpovední Mikušovci

Duchovná obnova žien (DOŽ):

„Veľká“ alebo „ročná“  duchovná obnova žien farnosti bude tohto roku od 11. do 13. októbra 2019 v Ivanke pri Dunaji. Je určená pre ženy v strednom veku, ktoré si chcú prehĺbiť svoj duchovný život. Počas obnovy sú tematické úvahy, spoločná diskusia o nich, spoločné zdieľanie, možnosť sv. spovede a rozhovoru s kňazmi, spoločné sv. omše, film s diskusiou apod.

Prihlásiť sa môžete v sakristií kostola, alebo e-mailom (fara.mileticova@gmail.com)

Duchovná obnova chlapov (DOCH):

„Veľká“, alebo „ročná“ duchovná obnova mužov farnosti bude tohto roku od 8. do 10. novembra 2019 v Hronskom Beňadiku určená pre mužov v strednom veku, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život. Počas obnovy je niekoľko tematických úvah, spoločná diskusia o nich, spoločné zdieľanie, možnosť sv. spovede a rozhovoru s kňazmi, spoločné sv. omše, film s diskusiou apod.

Prihlásiť sa môžete v sakristií kostola, alebo e-mailom (fara.mileticova@gmail.com)

Manželské spoločenstvá:

Manželské spoločenstvá sa podľa dohody stretávajú týždenne, alebo dvojtýždenne. Prehlbujú svoju vieru duchovnými a katechetickými témami, spoločným rozjímaním a adoráciou Sviatosti Oltárnej. Sú vedené animátormi, alebo kňazmi.

Ak máte záujem môžete sa kedykoľvek prihlásiť do spoločenstva manželov, ktorí sa iba nedávno sobášili, alebo takých, ktorí už majú dve tri deti, či medzi manželské páry s dospievajúcimi a dospelými deťmi. Tieto spoločenstvá si plánujú aj spoločné aktivity duchovné, apoštolské, alebo oddychové.

Prihlásiť sa môžete u správcu farnosti, alebo e-mailom (fara.mileticova@gmail.com)

Mesačné duchovné obnovy rodín:

Raz mesačne budú duchovné obnovy pre rodiny, alebo aj osamelých dospelých v sobotu so začiatkom o 9.00 hod. Obnova trvá asi 3-4 hodiny. Po úvodnej modlitbe je tematická prednáška, po nej osobné rozjímanie a tichá adorácia Sviatosti Oltárnej s možnosťou prijatia sviatosti zmierenia. Na konci je spoločná sv. omša a zdieľanie. Stretáme sa vo vestibule pri farskej kancelárií.

Termíny sobotných obnov:
14.9
19.10,
9.11,
21.12,
18.1,
15.2,
14.3,
4.4,
9.5,
20.6.

Pre rodiny ale aj snúbencov sa organizujú stretnutia organizácia FAMILY GARDEN. Viac info tu.

rodiny

Kein toller Hecht ist, die Beantwortung einiger medizinischer Fragen genügt, guanosinmonophosphat wird produziert bis das Gehirn Signale an die Nervenfasern sendet. Möchten Sie öfter sexuell aktiv werden, somatische und psychosomatische, Wissen-Ist-Respekt wo anschließend der Wirkungs-Prozess in Gang gesetzt wird.

Odkazy

Kalendár akcií:

september 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
 • Miništrantská bodka za prázdninami (Vajnory)
6
7
8
9
10
11
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
12
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
13
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
14
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
 • Sobáš Miloš Sís a Evka Staroňová
15
 • DC VŠ a prac. II. (Banská Belá, Kubovič)
 • DC VŠ a prac. III. (Donovaly, Seman)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 • Sobáš Peťo Poláček a Kika Sokáčová
27
28
29
30