Rodiny

V našej farnosti existujú a organizujú sa:

  • 3 rodinné spoločenstvá strednej generácie: zodpovední Polakovičovci, Mikušovci a Vakrčkovci
  • 5 rodinných spoločenstiev mladých manželov zodpovední Karpatovci, Petkovci, Holíkovci, Slezákovci a Šiketovci
  • Chlapi – futbal otcov – štvrtok o 20:30 v oratóriu: zodpovedný Peter Májek
  • Duchovné obnovy mužov – zodpovedný p. Mikuš
  • Duchovné obnovy žien – zodpovedná p. Mikušová
  • Letné farské dovolenky rodín – zodpovední Mikušovci

Duchovná obnova žien (DOŽ):

„Veľká“ alebo „ročná“  duchovná obnova žien farnosti bude tohto roku od 11. do 13. októbra 2019 v Ivanke pri Dunaji. Je určená pre ženy v strednom veku, ktoré si chcú prehĺbiť svoj duchovný život. Počas obnovy sú tematické úvahy, spoločná diskusia o nich, spoločné zdieľanie, možnosť sv. spovede a rozhovoru s kňazmi, spoločné sv. omše, film s diskusiou apod.

Prihlásiť sa môžete v sakristií kostola, alebo e-mailom (fara.mileticova@gmail.com)

Duchovná obnova chlapov (DOCH):

„Veľká“, alebo „ročná“ duchovná obnova mužov farnosti bude tohto roku od 8. do 10. novembra 2019 v Hronskom Beňadiku určená pre mužov v strednom veku, ktorí si chcú prehĺbiť svoj duchovný život. Počas obnovy je niekoľko tematických úvah, spoločná diskusia o nich, spoločné zdieľanie, možnosť sv. spovede a rozhovoru s kňazmi, spoločné sv. omše, film s diskusiou apod.

Prihlásiť sa môžete v sakristií kostola, alebo e-mailom (fara.mileticova@gmail.com)

Manželské spoločenstvá:

Manželské spoločenstvá sa podľa dohody stretávajú týždenne, alebo dvojtýždenne. Prehlbujú svoju vieru duchovnými a katechetickými témami, spoločným rozjímaním a adoráciou Sviatosti Oltárnej. Sú vedené animátormi, alebo kňazmi.

Ak máte záujem môžete sa kedykoľvek prihlásiť do spoločenstva manželov, ktorí sa iba nedávno sobášili, alebo takých, ktorí už majú dve tri deti, či medzi manželské páry s dospievajúcimi a dospelými deťmi. Tieto spoločenstvá si plánujú aj spoločné aktivity duchovné, apoštolské, alebo oddychové.

Prihlásiť sa môžete u správcu farnosti, alebo e-mailom (fara.mileticova@gmail.com)

Mesačné duchovné obnovy rodín:

Raz mesačne budú duchovné obnovy pre rodiny, alebo aj osamelých dospelých v sobotu so začiatkom o 9.00 hod. Obnova trvá asi 3-4 hodiny. Po úvodnej modlitbe je tematická prednáška, po nej osobné rozjímanie a tichá adorácia Sviatosti Oltárnej s možnosťou prijatia sviatosti zmierenia. Na konci je spoločná sv. omša a zdieľanie. Stretáme sa vo vestibule pri farskej kancelárií.

Termíny sobotných obnov:
14.9
19.10,
9.11,
21.12,
18.1,
15.2,
14.3,
4.4,
9.5,
20.6.

Pre rodiny ale aj snúbencov sa organizujú stretnutia organizácia FAMILY GARDEN. Viac info tu.

rodiny

Odkazy

Kalendár akcií:

január 2020

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • FAB CH (oratko) D (vonku Bojničky)
12
  • FAB CH (oratko) D (vonku Bojničky)
  • Stretnutie prvpoprijímajúcich
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
  • Prespávačka Miliónoví futbalisti (Dalibor Zedek)
25
26
27
28
29
30
31