Pomoc Ukrajine

Domka nie je nečinná ani v aktuálnej vojnovej situácii. Ako sme rýchlo reagovali projektom Oratko online po vypuknutí pandémie koronavírusu, teraz reagujeme na potrebu pomoci ukrajinským deťom.Už mesiac chodia animátori z bratislavských stredísk 2x do týždňa do jedného zo zariadení, v ktorom sú ubytované ukrajinské mamičky s deťmi. Situácia je naozaj náročná, no nevzdávame sa.

Pozývame k pomoci aj vás: STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM PRE UKRAJINSKÉ DETIHľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zaviazali k pravidelnej pomoci – 1x do týždňa do konca júna.Viac k tejto aktivite nájdete na našom webe aj v priloženom článku, ktorý prosíme, zaveste na vaše weby. Prikladáme tiež aj grafiky na soc. siete a plagát, ktorý môžete vytlačiť a zavesiť vo vašom stredisku.

HVIEZDY DO TMY
Druhou aktivitou, ktorú Domka organizuje v spolupráci s eRkom, je kampaň Hviezdy do tmy. Tú sme spomínali už viac krát, no chceme vám ju pripomenúť.Na webe https://hviezdydotmy.sk/ nájdete:
1. Námety na stretká s tematikou vojny a mieru
2. Návod na to, ako vôbec viesť tieto stretká či rozhovory
3. Konkrétne nápady na skutky lásky, obety a modlitbu
4. Galériu neba, do ktorého prikladáte fotky 
Ak vám je niečo nejasné, neváhajte nás kontaktovať!

Dobrovoľníci pre ukrajinské deti:
Anežka Karľa – anezka{zavináč}domka.sk 
Klaudia Kosnáčová – klaudia{zavináč}domka.sk
Hviezdy do tmy:
Terezka Piknová – terezia{zavináč}domka.sk

Ďakujeme za všetko čo pre druhých robíte 🙂

Link na formulár, kde sa môžete prihlásiť na pomoc s ubytovaním. Tento link môžete posunúť aj ďalej: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform

Momentálne v našej komunite na internáte býva päť chlapcov a jedna vychovávateľka zo saleziánskeho detského domova z Ľvova. Zabezpečujeme im celodennú starostlivosť a program.

Tabuľka potrebných veci: TU

Môžete nás finančne podporiť výdavky spojené s pobytom chlapcov, milodar môžete nechať v sakristii, alebo poslať na účet s poznámkou Ukrajina a VS: 2402. Peniaze ktoré zvýšia pošleme priamo saleziánom na Ukrajinu, aby sa cez nich dostali ku konkrétnym rodinám, ktoré to budú potrebovať.
č. účtu: SK87 0200 0000 0014 2141 4556
VS: 2402

pay by square

V mene chlapcov ďakujeme za pomoc a veľkodušnosť.
saleziáni z Miletičky

Ďakujeme