SLÁVENIE VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA A VEĽKEJ NOCI 2023

Zelený štvrtok

Na Zelený štvrtok bude omša svätenia olejov v katedrále sv. Martina o 9.30 hod.

Pamiatku ustanovenia Eucharistie a sviatosti kňazstva budeme v tento deň v našom kostole sláviť o 18.00.
Po svätej omši bude možnosť modlitby v sále pod kostolom do 21.00.

Vo štvrtok bude v Marianke Krížová cesta o 24.00, odchod z Miletičky, spred kostola je o 21:15, pôjde sa pešo z Peknej cesty. Je určená birmovancom a starším.

Veľký piatok

Na Veľký piatok utrpenia Pána o 8.00 bude v kostole Liturgia hodín.
Obrady začnú o 15.00. V sále pod kostolom bude možnosť pomodliť sa pri symbolickom Božom hrobe do 19.00.

 • Upozorňujeme na prísny pôst a zdržovanie mäsitých pokrmov, ktorý zachovávame ako výraz pokánia
  na Veľký piatok.

Biela sobota

Na Bielu sobotu8.00 bude v kostole Liturgia hodín.
Počas celého dňa bude možnosť modlitby a rozjímania pri Božom hrobe do 18.30.
Obrady vzkriesenia začnú o 19.30 na nádvorí.

 • Prineste si sviece na obrad svetla (sviece nech majú košíčky-zachytávače na vosk, aby sme nepokvapkali poťahy na laviciach a podlahu).

Veľkonočná nedeľa

Na Veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania počas prvých dvoch ranných sv. omší, ktoré sú o 6.30 a 8.00,
bude svätenie jedál.

Veľkonočný pondelok

Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše ako v nedeľu, iba sv. omša o 11.00 nebude.
Mimoriadne bude sv. omša o 16.00.

9 rád dona Bosca mladým

z bohatej skúsenosti svätého priateľa mladých a v dialógu so svätým Františkom Saleským

Ako duchovnú prípravu na sviatok dona Bosca od 22. do 30. januára prežijeme spoločne tento deviatnik. S pomocou svätého Františka Saleského sa don Bosco, ktorý je zároveň otcom, učiteľom a priateľom mladých, sa Ti prihovorí deviatimi radami. Na každý deň je teda navrhnutá krátka myšlienka dona Bosca, ktorá je podľa nás stále aktuálna pre mladého človeka. Okrem toho príde vhod aj myšlienka svätého Františka Saleského, ktorého si turínsky svätec vybral ako patróna pre svoju duchovnú rodinu.
Vraví sa, že najhoršia rada je tá nevyžiadaná. Preto si spomeň, ako don Bosco celý svoj život prežil so stovkami mladých a mnohým plnohodnotne nahradil rodičov. Aj vo chvíľach, keď jeho práca bola mimo oratória, jeho srdce vždy bilo pre mladých. Možno povedať, že mladým rozumel, lebo ich mal rád. To, čo napísal pred stopäťdesiatimi rokmi, má silu ťa osloviť aj dnes. 
Aby bol tento deviatnik účinný, podľa dona Bosca, si na začiatku musíš uvedomiť týchto pár vecí:

 • nedúfaj v schopnosti ľudí, ale ver Bohu! Úplne sa opri o Ježiša a Máriu.
 • vždy si opakuj: „Buď vôľa Tvoja, nie moja.“ To sa týka úmyslu, za ktorý sa modlíš. 
 • pred sviatkom dona Bosca choď na spoveď a podľa možnosti aj cez týždeň chodievaj na sv. omšu.
 • opráš svoju vieru v Ježiša v Eucharistii a dôveru k Márii Pomocnici kresťanov.
 • obetuj ťažkosti za dobro druhých, najmä za tých mladých ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

Ďakujeme:

MGS Triveneto, 
Jozef Kupka SDB, Pavol Pipka SDB, Marián Peciar SDB, 

Deviatnik vo verzii: PDF

9 rád dona Bosca mladým
22. január 
1: VER V SILU MODLITBY

Don Bosco Ti píše:

Mnohí kresťania si myslia, že ich modlitby sú zbytočné, pretože nevidia okamžitý účinok alebo nedostávajú milosti, o ktoré prosia. Je však potrebné vedieť, že Boh odpovedá na naše modlitby tým spôsobom a v tom čase, ktorý považuje za najlepší a najvhodnejší pre naše dobro, bez toho, aby nám to vždy dával najavo. Keď budeme v nebi, jasne uvidíme, že ani jedno slovo našich modlitieb nezostalo nevyslyšané.
(Zaopatrený mladík, 1868 – Učenie o duchovnom živote, s. 103)

František Saleský Ti píše:

Dar modlitby je pripravený v Spasiteľovej pravici; len je potrebné, aby si sa zriekol seba samého, prílišnej lásky k svojmu telu a prehnanej svojvôli; to znamená, keď budeš veľmi pokorný, on ti tento dar vleje do srdca.
(Listy, OE XIX 232)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
23. január 
2: ROZKVITNI TAM, KDE SI

Don Bosco Ti píše:

Nech každý vytrvá v záväzkoch, ktoré má, nech ich plní dobre, ako najlepšie vie, a nech sa viac nestará, lebo Pán ho požehnáva.
(Duchovné cvičenia v Lanzo v roku 1876 – Učenie o duchovnom živote, s. 197)

František Saleský Ti píše:

Vytrvalo prekonávajte malé každodenné prekážky, s ktorými sa stretávate. Zamerajte sa na to a venujte tomu väčšiu časť svojej snahy. Vedzte, že Boh od vás v tejto chvíli nechce nič viac ako toto. Nestrácajte preto čas ničím iným. Netúžte byť iní, ako ste, ale túžte byť najlepšími, akí môžete byť. Tešte sa z myšlienky, že sa v tom zdokonaľujete a že znášate kríže, či už malé alebo veľké, s ktorými sa stretnete. A verte mi, že toto je veľké a neslýchané tajomstvo duchovného života. Všetci milujú podľa vlastnej ľubovôle, málokto miluje podľa svojich povinností a Pánovej vôle. 
(Listy, OE XIII 251)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
24. január 
3: NEBOJ SA, NETRÁP SA

Don Bosco Ti píše:

Netrápte sa, pretože nemôžete robiť veľa vecí. Pred Bohom robí veľa ten, kto v malom plní jeho svätú vôľu. Preto prijímajte všetky nepríjemnosti, ktoré sa vám prihodia, ako z Pánovej svätej ruky, robte to málo, čo môžete, a vo všetkom zostaňte pokojní.
(List Luigimu Merlimu, 1870 – Učenie o duchovnom živote, s. 134)

František Saleský Ti píše:

Netrápte sa, alebo aspoň sa netrápte tým, že sa trápite, neznepokojujte sa tým, že sa znepokojujete, nedajte sa vyrušovať tým, že vás vyrušujú tieto škodlivé vášne, ale vezmite späť vládu nad svojím srdcom a jemne ho odovzdajte do rúk Pána, prosiac ho, aby ho uzdravil.
(Listy, OE XV 238)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
25. január 
4: CEZ DEŇ MAKAJ, V NOCI SPI

Don Bosco Ti píše:

Milí mladí priatelia, človek sa narodil, aby pracoval. Niekoľkými slovami: užite si dovolenku, ale nikdy nebuďte nečinní; ak nepracujete vy, pracuje diabol. Cez deň pracujte, zabávajte sa, komunikujte, v noci spite.
(Prednáška z roku 1877 – Učenie o duchovnom živote, s. 70)

František Saleský Ti píše:

Pracuj verne, moja najdrahšia dcéra, s pohľadom svojej vôle upriameným dohora uprostred tejto temnoty a vyprahnutosti; kúsok takto vykonanej práce má väčšiu hodnotu ako sto kilogramov práce vykonanej uprostred útechy a krásnych pocitov, a aj keď je táto práca sladšia, predsa je tá druhá hodnotnejšia.
(Listy, OE XVII 151)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
26. január 
5: MAJ SO SEBOU TRPEZLIVOSŤ

Don Bosco Ti píše:

Jedným z aspektov, v ktorom je potrebná veľká trpezlivosť, je prekonávanie samých seba: prekonávanie našich zvykov, zlých sklonov, pokušení, ktoré nás neustále napádajú. […] Tu je potrebné, aby sme neustále používali trpezlivosť, dokonca aj mimoriadne utrpenie, ale nedovolili diablovi, aby nás premohol, a vo dne v noci, v bdení a odpočinku, v oddychu a práci sa vždy snažili premáhať tieto naše zlé sklony.
(Duchovné cvičenia v Lanzo z roku 1876 – Učenie o duchovnom živote, s. 196)

František Saleský Ti píše:

Vedzte, že cnosť trpezlivosti nám zabezpečuje najvyššiu dokonalosť, a ak ju musíme mať voči iným, musíme ju mať aj voči sebe… Musíme znášať svoju nedokonalosť, aby sme dosiahli dokonalosť; mám na mysli trpieť s trpezlivosťou, a nie milovať ju alebo hladiť: pokora sa živí týmto utrpením. Preto musíme byť trpezliví a nemyslieť si, že sa za jeden deň vyliečime zo všetkých zlozvykov, ktoré sme si osvojili. Musíte, prosím vás, byť trpezliví voči všetkým, ale predovšetkým voči sebe.
(Listy, OE XII 203)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
27. január 
6: NEKRITIZUJ DRUHÝCH ZBYTOČNE

Don Bosco Ti píše:

Nekritizujte činy druhých ani sa nechváľte vlastnými zásluhami alebo nejakou cnosťou. Vždy prijímajte kritiku a pochvalu s ľahostajnosťou a pokorte sa pred Bohom, keď ste pokarhaní.
(Pravidlo pre domy z roku 1877 – Učenie o duchovnom živote, s. 38)

František Saleský Ti píše:

Trpezlivosť s výkyvmi nálad druhých; znášanie buranských a nepríjemných spôsobov našich blížnych; víťazstvo nad našimi premenlivými náladami a vášňami; zriekanie sa našich najprimitívnejších sklonov; úsilie pri prekonávaní našich averzií a odporu; pokojné a mierne uznávanie našich nedokonalostí; neustála námaha, s ktorou sa snažíme udržať svoju dušu v pokoji; láska k opovrhovaniu; láskavé a jemné prijímanie nedocenenia a odsudzovania nášho života, našich rozhovorov, našich skutkov:to všetko je pre našu dušu plodnejšie, než si myslíme, ak je to vedené Božou láskou.
(Teotim, OE V 330)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
28. január 
7: MÁRIA TI KRYJE CHRBÁT

Don Bosco Ti píše:

Veľkou oporou pre vás, drahé deti, je úcta k Najsvätejšej Márii. […] Uisťuje vás, že ak jej budete oddaní, okrem toho, že vás naplní požehnaním na tomto svete, dosiahnete nebo v budúcom živote. Buďte si preto hlboko istí, že všetky milosti, o ktoré túto dobrú matku požiadate, vám budú udelené, pokiaľ si nebudete želať nič, čo by vám uškodilo.
(Zaopatrený mladík, 1847 – Učenie o duchovnom živote, s. 24)

František Saleský Ti píše:

Nie, ničomu sa nečudujte, vysmievajte sa týmto útokom nášho nepriateľa… Nenechajme sa vystrašiť jeho výmyslami: nevedel by nám ublížiť, a preto nás chce aspoň vystrašiť a prostredníctvom tohto strachu nás urobiť nepokojnými a prostredníctvom nepokojnosti nás unaviť a únavou prinútiť vzdať boj; ale buďme radi, že sme sa ako malé kuriatka skryli pod krídlami našej drahej Matky. Nebojme sa Boha a navyše milujme Ho s bázňou; držme dvere pevne zatvorené, dávajme pozor, aby sa múry našich predsavzatí nezrútili, a žime v pokoji. Nechajme nepriateľa, aby sa túlal a kľučkoval; nech si len chodí okolo, nech horí hnevom, plný zlých úmyslov, lebo nič nezmôže.
(Listy, OE XIII 300)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
29. január 
8: HĽADAJ BOHA VO SVIATOSTIACH

Don Bosco Ti píše:

Niekto by mohol povedať: „Som príliš veľký hriešnik“. Ak ste hriešnici, rýchlo sa vráťte k Božej milosti sviatosťou spovede a potom pristúpte k svätému prijímaniu a dostanete veľkú pomoc. Iný povie: Prijímanie prijímam zriedka, aby som mal väčšiu túžbu. To je klamstvo a výhovorka. Veci, ktoré sa robia zriedka, sa väčšinou robia zle. Ak často potrebujete pomoc, často ju musíte vyhľadávať.
(Mesiac máj, 1858 – Učenie o duchovnom živote, s. 107)

František Saleský Ti píše:

Ó, Bože, aké zadosťučinenie pre srdce milujúceho otca, keď počuje, ako jeho milovaná dcéra vyhlasuje, že bola závistlivá a zlomyseľná! Blahoslavená je táto závisť, pretože po nej nasleduje také úprimné vyznanie vo svätej spovedi! Tvoja ruka pri písaní Tvojho listu vykonala odvážnejší čin ako ruka Alexandra Veľkého!
(Listy, OE XVI 188)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
30. január 
9: PÝTAJ SA BOHA, ČO OD TEBA CHCE

Don Bosco Ti píše:

Boh každému určil istý životný stav a najdôležitejšou otázkou zo všetkých je, aby si tento stav spoznal a prijal. Pri tejto voľbe nech každý vypočuje radu svojho spovedníka. Potom nech sa bez ohľadu na nadriadených alebo podriadených, rodičov, príbuzných alebo priateľov rozhodne pre to, čo mu uľahčí cestu k spáse a poteší v okamihu smrti. 
(List chovancom, 1879 – Učenie o duchovnom živote, s. 51)

František Saleský Ti píše:

Je potrebné milovať to, čo miluje Boh: on miluje naše povolanie, milujme ho aj my. Nestrácajme čas tým, že budeme riešiť povolanie iných. Plňme si svoje povinnosti; každému stačí svoj kríž.
(Listy, OE XII 351)

Modlitba k svätému Jánovi Boscovi
Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mladých,
stoj vždy pri nás mladých i starých.
Vypros nám milosť, o ktorú Ťa prosíme,
s radosťou vypočuješ, čo v srdci nosíme. 
(tu si možno v tichosti pripomenúť úmysel deviatnika)
Ty si tu bol pre nás do posledného dychu,
daj nech  s Ježišom premáhame pýchu.
Drahý don Bosco, prosíme dnes Teba,
chráň nás, sprevádzaj  a pomáhaj nám z neba.
Panna Mária, Ty si múdrou učiteľkou,
vedieš naše kroky vždy dobrou cestou.
Daj nech spolu s Tebou životom kráčame,
svoj život ochotne pre druhých dávame. Amen.

Otče náš,
Zdravas Mária (trikrát), 
Sláva Otcu 

„Svätý Ján Bosco, pomôž mi spasiť si dušu!“

9 rád dona Bosca mladým
31. január sviatok Sv. Jána Bosca
10: BONUS: PROS SI DARČEK, PO KTOROM TÚŽIŠ

Don Bosco Ti píše:

Bol 24. jún 1855 a v oratóriu bol dvojitý sviatok: bol to skutočne veľký sviatočný deň… Celý Turín si uctil a oslávil patróna mesta, ale boli to zároveň aj moje meniny, sviatok sv. Jána Krstiteľa. Deň predtým som povedal svojim chlapcom: “Viem, že zajtra mi chcete pripraviť slávnosť a ďakujem vám za to. Ja vám tiež chcem pripraviť darček, po ktorom najviac túžite. Každý z vás si teda vezme kúsok papiera a napíše tam dar, po ktorom túži. Nie som bohatý, ale ak ma nebudete žiadať o kráľovský palác, urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som vás potešil.” Keď som čítal lístočky, našiel som tam aj seriózne žiadosti, ale aj niekoľko takpovediac bizarných. Niektorí ma prosili o “sto kíl nugátu, aby mali na celý rok”, iný zase o šteniatko “namiesto toho, ktoré nechali doma”. Giovanni Roda, priateľ Dominika Savia, ma požiadal o “trúbku, akú majú vojaci”, lebo sa chcel pridať k dychovke oratória. Na lístku Dominika Savia som našiel len päť slov: “Pomôžte mi stať sa svätým”.

O aký darček poprosíš dnes dona Bosca?

DEVIATNIK K NEPOŠKVRNENEJ PANNE MÁRII

Spoločný úmysel nášho diela na Miletičovej: za núdznych, trpiacich a chorých.

Deviantnik na stihnutie v: PDF

   1. deň29. novembra NEPOŠKVRNENÉ POČATIE

   Boh sa od začiatku pozerá na Máriu ako na víťazku nad zlom. Len On sám vidí celú hrôzu zla a nemôže strpieť, aby tá, z ktorej chcel vyviesť nové stvorenie, bola – hoci len na okamih – pod mocou zlého. Mária bola počatá bez poškvrny hriechu a dozvedela sa to až pri Zvestovaní. Boh v nej pracoval, bez toho aby si toho bola vedomá. Boh môže pracovať aj v nás – ak mu nekladieme prekážky. Môžeme si napríklad aj myslieť, že už nič nedokážeme, že sa nemôžeme polepšiť. Nezáleží však na tom, čo dokážeme, ale len na láske, na dobrote srdca.

   Túto svoju starosť môžeme zveriť Panne Márii, aby ona – Prostredníčka všetkých milostí – hospodárila s milosťami, ktoré sú nám zverené tak, aby sme predsa len rástli. Ona – Nepoškvrnená – nám bude spoľahlivou záštitou pred zlom a môžeme si byť istí, že pod jej plášťom nám bude vždy dobre.

   Don Bosco:
   “Svojim chlapcom som predstavil Máriu Nepoškvrnenú ako svedka naozajstnej lásky. Je celá čistá, priatelia, celá krásna. Podobá sa slnku, Lune, tým najžiarivejším hviezdam, je zapečatený prameň. Buď velebený, Pane, za čistú a svätú Máriu, pokornú služobnicu, ktorá ti povedala bezvýhradne svoje ÁNO. “

   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   2. deň30. novembra MILOSTIPLNÁ, PÁN S TEBOUE

   Boh oslovuje ústami anjela Máriu a nazýva ju “Plná milosti.” Týmto označením vyjadruje jej najvnútornejšiu podstatu. On sám žasne nad dielom, ktoré v nej vykonal, žasne nad jej krásou.

   Mária, dcéra Izraela, chápe, že Boh jej týmto oslovením ponúka to, čo ponúkal vyvolenému národu: snúbeneckú lásku! Ona má byť snúbenicou Svätého Izraela! Cíti, že je nádejou Boha, ktorý očakáva, že skrze ňu sa tvorstvo otvorí Láske a bude ochotné s Bohom rozvíjať tento snúbenecký vzťah.

   Pán s tebou! Nie je to len konštatovanie, že s Máriou je Boh. Je to aj vyznanie túžby, že Boh chce byť s Máriou a skrze ňu s človekom vôbec – s celým ľudstvom.

   Aj nás Boh miloval od večnosti a pracoval v nás od počiatku. Aj na nás sa obracia s touto výzvou lásky, či aj my chceme slobodne a dobrovoľne rozvíjať tento zásnubnej vzťah s Ním.

   Don Bosco:
   “Anjel pozdravil Pannu Máriu ako “plnú milosti”, aby ukázal, že od začiatku svojho života bola bez poškvrny dedičného hriechu a bez hriechu žila až do smrti. Maria, nádherná dievča, ty si nikdy neodmietla Bohu najmenší dôkaz lásky. Bola si verná svojmu slovu. Boh si vyvolil tvoje panenské srdce, aby prebýval medzi nami. Roznecuj, prosíme, aj naše srdce. “

   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   .

   3. deň1. decembra SOM SLUŽOBNICA PÁNA

   Služobnicou sa nazýva izraelská žena, keď dáva ruku svojmu mužovi a stáva sa jeho manželkou. Je to výraz pokornej vďačnosti za vyvolenie.
   Fiat – nech sa stane – je najslávnejším slovom človeka. Fiat zaznelo z Božích úst pri stvorení. Je to tvorivé slovo. Máriino Fiat je odpoveďou tvorstva Bohu Stvoriteľovi. A je tiež vydaním sa Bohu z lásky, vydaním sa snúbenice do rúk Snúbenca. Ona sama nevie a ani snáď netuší, čo jej to prinesie, čo Boh bude od nej požadovať. A predsa sa úplne dáva k dispozícii – je oslavou Lásky.
   Boh si vyvolil aj nás. Aj my sa niekedy pokladáme za “služobníkov”, ale vkladáme do svojho vzťahu k Bohu i vďačnosť za vyvolenie? Prinášame mu celú svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť?


   Don Bosco:
   “Pani ma vzala dobrotivo za ruku, ukázala mi moje pole pôsobnosti medzi týmito deťmi a upozornila ma: Pochopíš to neskôr. Pani v plášti žiariacim ako slnko vstúpila do dejín môjho diela a vľúdne ma viedla. “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.Add some description that will expand

   4. deň2. decembra MAGNIFICAT

   V Máriinom Magnificat nachádzame tri myšlienky – pramene vďačnosti a chvály:
   že zhliadol na poníženosť svojej služobnice, na jej poníženosť
   Pán má svoj plán spásy a úplne iné kritériá, ako majú ľudia
   Pán už začal pracovať na svojom pláne spásy – ujal sa svojho služobníka Izraela
   Panna Mária používa slová Písma a prijíma ich za svoje, aby tým roznietila svoje srdce k vďačnosti. Súčasne si však – cez svoju svätosť, čistotu a nevinnosť – uvedomuje a prežíva svoju existenciu ako ničotu pred Bohom. A predsa jej veľkosť je práve v tom, že sa cíti pred Božím majestátom ako nič, ako nepatrná služobnica.
   To platí aj pre nás. Čím viac sa pozeráme na neho, tým viac sa zmenšujú naše problémy, starosti i bolesti, tým viac sa aj my sami zmenšujeme vo svojich očiach. On o nás vie, vie o našich potrebách aj o našej túžbe po živote! Tak sa náš všedný deň stáva stálou výmenou, komunikácií lásky, jedným chválospevom – Magnificat!


   Don Bosco:
   “Magnificat! Túto pieseň spievam spolu s vami, priatelia! Služobník Panny Márie nikdy nezahynie. Buďte vernými služobníkmi. Každý deň vložte jednu ruku do ruky Ježišovej a druhou sa spojte s Pannou Máriou. A radostne kráčajte smerom k nebu! “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.Add some description that will expand

   5. deň3. decembra TVOJU VLASTNÚ DUŠU PRENIKNE MEČ

   Mária sa v chráme stretáva so Simeonom a Annou a Simeon jej pri tom poodhaľuje závoj budúcnosti, keď o jej Dieťaťu hovorí: On bude znamením, ktorému budú odporovať a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Mária tu počuje, čo už dávno tušila – život zasvätený Bohu, venovaný Božiemu Synovi, bude náročný!
   Simeon jej hovorí, že Ježiš, ktorý je zjavením lásky Boha, bude odmietaný a zavrhnutý a jej je určené k tomu prihliadať vo svojej nemohúcnosti. To bude ten jej meč bolesti.
   Boh ukazuje Márii, že Jej syn prišiel pre chudobných, malých, slabých, pre obyčajných ľudí. Simeonovým odhalením ju pripravuje na ťažký život, aby mala čas dozrieť k pochopeniu, že jej láska sa má prejaviť tým, že bude stáť verne a mlčky vedľa Neho.
   Aj my sme povolaní nasledovať Máriinho Syna. Nezáleží na tom, akým spôsobom bude od nás Pán žiadať dôkaz o pravdivosti našej lásky. On sám sa už postará o to, aby sme v rozhodujúcej chvíli mali dosť síl s Ním vytrvať.


   Don Bosco:
   “Mária, žehnaj celému nášmu domu, odstráň zo sŕdc našich mladých i tieň hriechu, buď ich vodkyňou, buď im trónom múdrosti. Nech sú všetci tvoji, stále tvoji, pozeraj na ne ako na svoje milé deti. “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   6. deň4. decembra SYNU, NEMAJÚ VÍNA

   Mária, chudobná a milujúca, je citlivá na potreby druhých. Cíti núdzu svadobčanov a vníma poslanie svojho Syna. Verí, že On prináša spásu – pomoc ľuďom. Túži, aby už začal svoje dielo spásy. Vie, že jej Syn je poslaný k chudobným, aby im priniesol radostnú zvesť. Preto On je jediným riešením vzniknutej situácie, preto ide k Nemu.
   Ježiš potrebuje jej vieru. On nám hovorí, že všetko je možné tomu, kto verí. Na svadbe bol pre všetkých len synom Jozefovm a iba Máriina viera v Ňom videla Božieho Syna, vtelenú a zosobnené lásku.
   Jeho učeníci v neho uverili – pre túto Máriinu vieru – jednoduchú, pevnú, pokornú a plodnú. Táto viera sa stala zdrojom viery učeníkov.
   Kiež Mária je tiež Matkou našej viery. Ona vie, že len vierou je možné sa priblížiť k jej Synovi a prinútiť Ho k zázraku – aby sa všetko premenilo Jeho láskou.


   Don Bosco:
   “Dôverujte v Pannu Máriu a uvidíte, čo sú to zázraky. Buď velebený, Pane, za pani s veľkým plášťom, ktorá nás prijíma, utešuje a chráni. Nech je naším útočiskom a vodkyňou, ktorá nás vedie do neba. “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   7. deň5. decembra HĽA, TVOJ SYN, HĽA, TVOJA MATKA

   Mária si má pod krížom uvedomiť, že končí jej prirodzené materstvo. Umierajúci Syn jej však dáva za seba náhradu v Jánovi a ona sa tak Jeho tvorivým slovom stáva Matkou všetkých vykúpených. Odovzdáva svojim deťom, vykúpeným Ježišovou krvou, svoj génový kód, chce im vtlačiť rysy svojho Syna. Tým napĺňa svoje poslanie – stáva sa Matkou – darkyňa života. Čím je dieťa bezmocnejšie a slabšie, tým mu matka venuje väčšiu starostlivosť a nehu. Materská láska ide až za hrob.
   Mária je dobrou Matkou. Prijala so všetkou zodpovednosťou túto úlohu ako poslednú vôľu svojho Syna. Jej materská láska nás však nebude len hýčkať a rozmaznávať, ale bude nás vychovávať pre lásku, ktorá na svojom tele bude dopĺňať to, čo chýba na utrpení Kristovom. Len tak budeme Máriinými deťmi, schopnými prijať podobu Syna. Kiež ona sama nám k tomu vyprosí odvahu!

   Don Bosco:
   “Sme Máriinými adoptívnymi synmi, preto nás miluje a chráni. Premýšľaj o kríži, na ktorom umieral Ježiš. Skôr, než nás opustil, chcel Ježiš, aby Mária bola našou matkou a my aby sme boli jej deťmi. A tak vám hovorím, priatelia, prijmime ju, túto najsvätejšiu matku, k sebe, do svojho srdca! “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   8. deň6. decembra TURÍCE

   Na svadbe v Káne sa Mária svojou vierou stala Matkou viery prvých učeníkov. Na Turíce sa mala stať Matkou Cirkvi. Po Ježišovom Nanebovstúpení sa učeníci deväť dní s úzkosťou a prekonávaním svojej nevery pripravovali na veľký deň a Mária bola s nimi. Opierali sa o jej vieru, bola pre nich domovom, istotou, bezpečím.
   A tak aj Cirkev nachádza v jej srdci svoj domov, a keď stráca odvahu, hľadá silu v jej viere. Ona nás učí pokojným srdcom veriť, že Láska riadi dejiny a dovedie dielo spásy do víťazného konca.
   Nikdy teda nemáme dôvod k malomyseľnosti, pretože máme Matku, ktorá pomáha svojmu Synovi, aby naozaj žil aj v našich srdciach. Verme jej!


   Don Bosco:
   “Dnes by som chcel pokračovať a oslavovať tú, ktorá bola, tak ako vo Večeradle, živou pamäťou môjho diela a ktorá pre mňa zostala bdelou pastierkou, čistou, nepoškvrnenou, pani s veľkým plášťom, pomocnicou.”


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.Add some description that will expand

   9. deň7. decembra NANEBOVZATIE

   Ježiš vzal Pannu Máriu s telom i dušou do svojej slávy, aby všetci putujúci videli, že sen o kráľovstve svetla nie je iba snom. Ľudská prirodzenosť Syna i Matky, ktorá sa Máriiným Fiat stala úplnou a ustavičnou obetou, sa stáva aj základom tohto Kráľovstva.
   Mária nebola len neživým nástrojom v Božej ruke, ale vždy bola živým človekom. Svoje Fiat, ktorým sa dala a vždy dávala Bohu, prežívala vo svojom srdci ako Magnificat. Pre svoju vernosť sa stala radosťou tvorstva, ktoré je v nej pozdvihnuté až k účasti na Božskom Živote. Hoci je odetá slávou, nezabúda, že je Matkou, ktorá má učiť deti chodiť po cestách lásky.
   Vložme jej do rúk svoju slabosť a úbohosť. Keď k nej budeme mať bezhraničnú dôveru, ona nás nikdy nesklame!


   Don Bosco:
   “Postavil som významnú baziliku, v ktorej je každý kameň poďakovaním našej matke. Bola našou kráľovnou. Jej pôsobenie medzi nami sa prejavilo založením ženskej vetvy našej kongregácie. Dovoľte, aby som tejto všemocnej matke vzdal chválu za jej trvalú pomoc! “


   Zdravas Mária …
   Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, ​​oroduj za nás.

   Pomoc Ukrajine

   Domka nie je nečinná ani v aktuálnej vojnovej situácii. Ako sme rýchlo reagovali projektom Oratko online po vypuknutí pandémie koronavírusu, teraz reagujeme na potrebu pomoci ukrajinským deťom.Už mesiac chodia animátori z bratislavských stredísk 2x do týždňa do jedného zo zariadení, v ktorom sú ubytované ukrajinské mamičky s deťmi. Situácia je naozaj náročná, no nevzdávame sa.

   Pozývame k pomoci aj vás: STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM PRE UKRAJINSKÉ DETIHľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zaviazali k pravidelnej pomoci – 1x do týždňa do konca júna.Viac k tejto aktivite nájdete na našom webe aj v priloženom článku, ktorý prosíme, zaveste na vaše weby. Prikladáme tiež aj grafiky na soc. siete a plagát, ktorý môžete vytlačiť a zavesiť vo vašom stredisku.

   HVIEZDY DO TMY
   Druhou aktivitou, ktorú Domka organizuje v spolupráci s eRkom, je kampaň Hviezdy do tmy. Tú sme spomínali už viac krát, no chceme vám ju pripomenúť.Na webe https://hviezdydotmy.sk/ nájdete:
   1. Námety na stretká s tematikou vojny a mieru
   2. Návod na to, ako vôbec viesť tieto stretká či rozhovory
   3. Konkrétne nápady na skutky lásky, obety a modlitbu
   4. Galériu neba, do ktorého prikladáte fotky 
   Ak vám je niečo nejasné, neváhajte nás kontaktovať!

   Dobrovoľníci pre ukrajinské deti:
   Anežka Karľa – anezka{zavináč}domka.sk 
   Klaudia Kosnáčová – klaudia{zavináč}domka.sk
   Hviezdy do tmy:
   Terezka Piknová – terezia{zavináč}domka.sk

   Ďakujeme za všetko čo pre druhých robíte 🙂

   Link na formulár, kde sa môžete prihlásiť na pomoc s ubytovaním. Tento link môžete posunúť aj ďalej: 
   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjEnExnfihwp2L3hDO8BDpRwdmuhqKWezLMe_NjAIIrgN7wA/viewform

   Momentálne v našej komunite na internáte býva päť chlapcov a jedna vychovávateľka zo saleziánskeho detského domova z Ľvova. Zabezpečujeme im celodennú starostlivosť a program.

   Tabuľka potrebných veci: TU

   Môžete nás finančne podporiť výdavky spojené s pobytom chlapcov, milodar môžete nechať v sakristii, alebo poslať na účet s poznámkou Ukrajina a VS: 2402. Peniaze ktoré zvýšia pošleme priamo saleziánom na Ukrajinu, aby sa cez nich dostali ku konkrétnym rodinám, ktoré to budú potrebovať.
   č. účtu: SK87 0200 0000 0014 2141 4556
   VS: 2402

   pay by square

   V mene chlapcov ďakujeme za pomoc a veľkodušnosť.
   saleziáni z Miletičky

   Ďakujeme

   Darujte svoje 2% deťom a mladým

   Aj v tomto roku je možné podporiť našu činnosť darovaním 2% (3%)
   zo zaplatenej dane pre deti a mladých na Miletičke. 


   Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do daňového priznania alebo vyhlásenia sú nasledovné:

   Meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava Miletičova
   Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
   Právna forma: Občianske združenie
   IČO: 317 900 97

   List otca direktora o hospodárení za minulý rok si môžete prečítať TU.


   Ako nám môžete poukázať svoje 2% z daní?


   ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá má príjmy iba zo zamestnania

   • do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o
     – vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov,
     – vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (tlačivo nájdete aj TU).

   • vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo nájdete TU). Tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky.

   • prineste vyhlásenie spolu s potvrdením
           – k nám do strediska 28.4.2021, aby sme ich stihli doručiť na daňový úrad,
           – alebo priamo na daňový úrad, najneskôr do 30.4.2021,
           – POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

   ak ste FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie

   • do 31. marca 2021 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do “kolóniek” uvedených na darovanie 2%. Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

   ak ste FYZICKÁ OSOBA a súčasne DOBROVOĽNÍK

   • ak ste odpracovali v roku 2020 ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

    Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v stredisku na Miletičovej vám na požiadanie vystaví don František Kubovič (ferofsdbgmail.com).

   ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

   • do 31. marca 2020 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do “kolóniek” uvedených na darovanie 1% (2%). Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

   Prvé sväté prijímanie (sviatosť Eucharistie)

   Milí rodičia, tento šk. rok je rokom milosti, keď sa Vaše deti môžu stretnúť so živým Kristom pod spôsobom Eucharistie. Ježiš chce takto stretnúť každého z nás a dáva nám aj v tejto príprave šancu, aby sme Ho všetci spoločne lepšie spoznali a viac milovali. Otvorme mu naše srdcia, aktívne sa zapojme do prípravy, venujme Mu viac času a On príde a požehná nás.

   Čo je potrebné urobiť pre dobrú prípravu?

   – Byť otvoreným na prijatie veľkého daru a pomáhať deťom v ich príprave k prijímaniu. Ak budete mať akékoľvek otázky, nejasnosti, podnety pokojne ma oslovte, príďte sa porozprávať, napíšte alebo zavolajte.

   – Aby si deti vytvorili pozitívny vzťah k nášmu farskému spoločenstvu aj s ostatnými deťmi, pravidelne každú nedeľu sa zúčastňujte na detskej sv. omši o 11:00 v našom kostole. Účasť na omši dajú deti podpísať kňazovi (alebo ním poverenej osobe) po sv. omši v sakristii do kalendárika na to určeného. V prípade choroby im do kalendárika napíšte – chorý/á. Ak budete v nedeľu odcestovaní, dajte deťom podpísať účasť na sv. omši v sakristii daného kostola.

   – Raz za mesiac, v nedeľu popoludní od 15.30 do 17.30 príďte na spoločné stretnutie detí a rodičov. Účasť na týchto stretnutiach je pre deti aj ich rodičov nutná!

   – Aby deti mali zážitok jedného spoločenstva bolo by vhodné, aby boli prítomné na niektorých z aktivít ako napríklad Mikuláš, karneval, krížová cesta v Mariánke. O týchto akciách budeme priebežne informovať.

   Viac informácií o aktuálne prebiehajúcej príprave nájdete v sekcii: Prvoprijímajúci

   Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. (Mk 10,14)